Gebruiksaanwijzing LG GR-F218JTTA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-F218JTTA. Wij hopen dat dit LG GR-F218JTTA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-F218JTTA te teleladen.


Mode d'emploi LG GR-F218JTTA
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GR-F218JTTA (3916 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-F218JTTA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niet uw ontvangstbewijs hier vast. Aankoopdatum Gekocht van dealer Adres van dealer Telefoonnr. : : : : : : Deze koelkast moet op de juiste manier en plaats worden opgesteld, conform de installatievoorschriften in dit document, vooraleer u ze in gebruik neemt. Wanneer u uw toestel wegtrekt van de wand moet u erop letten het niet over het netsnoer te verrijden of het netsnoer niet op een andere manier te beschadigen. Als de koelkast-diepvriezercombinatie eenmaal in bedrijf is, mag u de koude oppervlakken in het diepvriesvak niet meer aanraken, vooral niet met natte of klamme handen. [. . . ] Maak alle verbindingsdraden los behalve de Afdekking hoofdprintplaat aardleiding. Vastzetklem 2) Verwijder de vastzetklem door ze tegen de wijzers van de klok in te draaien en vervolgens hetbovenste scharnier op te lichten . Bovenste scharnier · Wees voorzichtig bij het verwijderen van het bovenste scharnier: de deur zou voorover kunnen vallen. 3) Verwijder de deur van de diepvriezer door ze op te heffen. De deur moet voldoende hoog worden getild om de watertoevoerleiding volledig los te trekken. Onderste scharnier · Breng OPMERKING de deur van het diepvriezergedeelte binnen via de toegangsdeur en leg ze neer, maar wees voorzichtig dat u de watertoevoerleiding niet beschadigt. Verwijder de scharnierafdekking en de afdekking van de hoofdprintplaat door de schroeven los te draaien. Maak alle verbindingsdraden los behalve de aardleiding. Bovenste scharnierafdekking Verwijderen van de koelkastdeur 2) Verwijder de vastzetklem door ze met de wijzers van de klok mee te draaien en verwijder vervolgens het bovenste scharnier door het op te lichten . Afdekking hoofdprintplaat Bovenste scharnier Vastzetklem 3) Verwijder de deur van het koelkastgedeelte door ze op te heffen. De koelkast binnenbrengen Schuif de koelkast nu zijdelings door de toegangsdeur, zoals getoond in de afbeelding hiernaast. Max 3 2 41 Min 5 1 FRZ TEMP 2 3 4 REF TEMP 5 Max Opnieuw monteren van de deuren Monteer, nadat alles via de toegangsdeur is binnengebracht, de deuren in de omgekeerde volgorde van het demonteren. Aansluiting van de watertoevoerleiding Vóór de aansluiting Voor een goede werking heeft de automatische ijsmaker een waterdruk nodig van 147 - 834 kPa (1, 5 - 8, 5 kgf/cm2). (Hiermee kan een papieren wegwerpbekertje van 180 cm3 volledig worden gevuld in 3 seconden. ) Als de druk van het voedingswater geen 147 kPa (1, 5 kgf/cm2) bereikt, dan moet een afzonderlijke drukpomp worden aangekocht om de normale werking van de automatische ijsmaker en de koudwaterdispenser mogelijk te maken. De totale lengte van de watertoevoerleiding mag maximaal 8 m bedragen. Let erop dat er geen knikken ontstaan in de leiding. Als de toevoerleiding langer is dan 8 m kunnen er problemen rijzen met de watertoevoer ten gevolge van het drukverlies. Leg de watertoevoerleiding aan ver van warmtebronnen. Sluit het systeem uitsluitend op een drinkwaterleiding aan. Volg de aanwijzingen bij de waterfilterset voor de installatie. De nieuwe, bij het apparaat meegeleverde slangensets zijn bedoeld ter vervanging van de oude slangensets die niet meer mogen worden gebruikt. Hoogte-instelling Indien de hoogte van de vriezerdeur verschilt van de hoogte van de koelkastdeur. Als de deur van de diepvriezer lager hangt dan die van de koelkast Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( ­ ) in de gleuf van de linker stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok te draaien. Als de deur van de diepvriezer hoger hangt dan die van de koelkast Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( ­ ) in de gleuf van de rechter stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok te draaien. Indien de vriezerdeur niet op een lijn is met de hoogte van de koelkastdeur. Zelfs als de hoogte niet op een lijn gebracht kan worden met de hoogte afstellingsschroef gebruikt u het doorzichtige vel dat met het product werd geleverd. Wanneer u de knop gebruikt, kunt u de andere knoppen van de koel/ Vergrendelen Ontgrendelen vriescombinatie pas gebruiken dan nadat u het apparaat hebt ontgrendeld. Als u, nadat de koel/vriescombinatie is vergrendeld, op een andere knop drukt, knippert drie keer om u te waarschuwen dat het apparaat op slot zit. CHILD LOCK 3SECS Vergrendelen Met deze knop stopt u de functie van andere knoppen. Pure N Fresh (Optioneel) Selecteer deze functie om de lucht te zuiveren. Wanneer u de functie voor luchtzuivering ("Pure N Fresh") selecteert, draait ( ) drie keer power en wordt deze als "ON" (Aan) weergegeven. Wanneer u deze knop opnieuw selecteert, draait ( ) drie keer en wordt weergegeven PURE N FRESH Uit Automatisch Voeding als ( POWER ). Wanneer u deze knop opnieuw selecteert, wordt hij weergegeven als "OFF" (Uit). Nadat u de Pure N Fresh-functie hebt uitgeschakeld, gaat de deur open en dooft de lamp rond Pure N Fresh. Nadat de Pure N Fresh-functie een jaar is gebruikt, wordt ( REPLACE ) weergegeven. HOLD 5SECS Dat wil zeggen dat het Pure N Fresh-element moet worden vervangen. U kunt het element vervangen als u dat nodig vindt. Nadat het Pure N Fresh-element is vervangen, of wanneer vervanging niet nodig blijkt, houdt u de ( PURE N FRESH ) PURE N FRESH-knop minimaal 5 seconden ingedrukt waarna de timer van de indicator opnieuw start en het herinneringssignaal wordt uitgeschakeld. U mag het PURE N FRESH-element niet met water schoonmaken omdat water de goede werking ervan aantast. Als u het element te lang laat zitten, kan de geuronderdrukkende functie minder worden. Als u denkt dat het Pure N Fresh-element aan vervanging toe is, kunt u het best contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum of de leverancier van de koelkast. Door op de knop te drukken kiest u water, scherfijs of ijsblokjes. [. . . ] Er moet genoeg ruimte over zijn om koele lucht vrij te laten circuleren. Stel de temperatuur van de koelkast niet lager in dan nodig. Zet de etenswaren niet in de buurt van de temperatuursensor. Het wordt aangeraden geen etenswaren in de koelkast te zetten, die geen koeling nodig hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-F218JTTA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-F218JTTA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag