Gebruiksaanwijzing LG GR-B459-BSQW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-B459-BSQW. Wij hopen dat dit LG GR-B459-BSQW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-B459-BSQW te teleladen.


LG GR-B459-BSQW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (570 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GR-B459-BSQW (1098 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-B459-BSQW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK Benutzerhandbuch Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es griffbereit auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können FRIDGE-FREEZER User's Guide Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times. REFRIGERATEURCONGÉLATEUR Guide de l'utilisateur Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser votre appareil et gardez-le à portée de la main pour futures références. KOELVRIESCOMBINATIE Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding aandachtig door te nemen voor u met het toestel aan de slag gaat. Hou het altijd bij de hand als referentie. Inhoudsopgave Inleiding Registratie Belangrijke Veiligheidsinstructies Overzicht van de onderdelen Installatie Opstarten 94 94 106 Installatie 107 107 108 110 111 112 112 112 113 113 113 114 115 116 117 117 118 119 Werking Instellen van de temperatuur Express Vriezen Vakantie Zelftest Vergrendeling AAN/UIT Deuralarm IJsmaken Ontdooien Wijnvak Voedsel bewaren Algemene informatie Lamp vervangen Deuren omwisselen Schoonmaken Oplossen van problemen Tips om voedsel te bewaren Verzorging en onderhoud Oplossen van problemen 93 Inleiding Registratie Inleiding Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model- en het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. [. . . ] De voorzijde van het apparaat zou lichtjes hoger moeten staan dan de achterzijde. Wanneer u de kast lichtjes kantelt, kan u gemakkelijk aan de waterpasschroeven draaien. Draai de waterpasschroeven in met de wijzers mee ( ) om het apparaat hoger te zetten en in tegen de wijzer in ( ) om het lager te zetten. 5. Maak de koel-en vriescombinatie grondig schoon en verwijder alle stof als gevolg van het transport. 6. Deze accessoires zijn samen verpakt om beschadiging tijdens het vervoer te vermijden. 7. Plaats slechts één enkel toestel per stopcontact. Opstarten Laat de koel-en vriescombinatie 2 tot 3 uur stabiliseren in een normale werkingstemperatuur voor u het toestel vult met verse of ingevroren voedingswaren. Indien het voedingssnoer uit het stopcontact werd gehaald, laat het toestel dan 5 minuutjes rusten voor u het opnieuw opstart. Nu is de koel- en vriescombinatie klaar voor gebruik. 107 Werking Instellen van de temperatuur Uw koelkast-vrieskast heeft temperatuurregelaars voor het koelvak en het vriesvak. Scherm voor het instellen van de temperatuur Instellen van de Temperatuur en van de functies Toets om de temperatuur in te stellen voor het vriesvak Toets om de temperatuur in te stellen voor het koelvak Express Vriezen Vakantietoets LED Model Vergrendelingsknop 108 Werking Instellen van de temperatuur in het koel-en vriesvak · De in de fabriek ingestelde temperatuur van het koel-en vriesvak is respectievelijk 3°C en -20°C. U kan nu de gewenste temperatuur instellen in het koel-en vriesvak. LED Model Opmerking De werkelijke binnentemperatuur hangt af van de toestand van het voedsel. De vermelde temperatuur is de streeftemperatuur en niet de effectieve binnentemperatuur van het toestel. Stel de temperatuur in op boven-vermelde wijze wanneer u de koelkast 2~3 dagen in gebruik heeft. 109 Werking Express Vriezen · Selecteer de functie Express Vriezen indien u voedingswaren snel wenst in te vriezen. Druk één maal op de toets Express Vriezen Vervolgens start het snel invriezen en het lampje gaat aan. Wanneer de snelvriesfunctie is afgerond, dan gaat het toestel automatisch terug naar de vorige ingestelde temperatuur. Indien u de snelvriesfunctie wenst stop te zetten, druk dan nogmaals op de toets EXPRESS FRZ. Het Express Vriezen stopt en het toestel gaat terug naar de eerder ingestelde temperatuur. In selecting In selecting "On" selectie "Off" selectie "On" "Off" LED Model · Het pijltje blijft aan nadat het 4 maal oplichtte bij het selecteren van de "ON"-stand van de snelvriezer. 110 Werking Vakantie · Met behulp van deze functie kan u de koel-en vriescombinatie in energiebesparende modus gebruiken. Dit is erg nuttig indien u op vakantie bent, aangezien het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt. U schakelt deze functie aan door u op de knop `VACTION. ' te drukken. Indien u er nogmaals op drukt, dan schakelt u deze functie uit. In selecting In selecting "On" selectie "Off" selectie "On" "Off" LED Model Opmerking Indien de Vakantiemodus aan staat, dan zullen de andere toetsen niet werken. Wanneer u uit vakantie komt, schakel de vakantiemodus dan uit zodat de andere toetsen opnieuw werken. Het toestel gaat opnieuw in de eerder ingestelde temperatuur. 111 Werking Zelftest · Deze functie spoort automatisch storingen op die zich voordoen bij het gebruik van de koelkast · Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functieweer-gave het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier. · Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is. Vergrendeling Voor LED-model · Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld. · "Vergrendelen" of "ontgrendelen" wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor "Vergrendelen" duwt u de "LOCK" knop 3 seconden in. [. . . ] · Etenswaren met een sterke geur zouden goed moeten worden verpakt of bedekt. · De vloer waarop de koel- en vriescombinatie staat is niet vlak of de koel-en vriescombinatie staat onstabiel. Plaats de voorzijde van het toestel lichtjes hoger met behulp van de waterpasschroeven. Raadpleeg het hoofdstuk over het vervangen van de lamp. De deur sluit niet goed Het binnenlampje doet het niet UW OUDE TOESTEL WEGDOEN 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-B459-BSQW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-B459-BSQW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag