Gebruiksaanwijzing LG GR-B198GVCA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-B198GVCA. Wij hopen dat dit LG GR-B198GVCA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-B198GVCA te teleladen.


Mode d'emploi LG GR-B198GVCA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-B198GVCA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De getoonde afbeelding kan enigszins afwijken van uw TV. VOORBEREIDING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 9 3 4 5 6 7 8 Hoofdtelefoonaansluiting IR-ontvanger (ontvanger voor afstandsbediening) KNOP INPUT KNOP MENU KNOP OK VOLUMEKNOP KNOP PROGRAMMA AAN-UITKNOP Stroomindicator brandt blauw als de TV wordt ingeschakeld. Opmerking: in het menu OPTIE kunt u de stroomindicator aanpassen. 4 INFORMATIE ACHTERPANEEL Dit is een vereenvoudigde weergave van het voorpaneel. De getoonde afbeelding kan enigszins afwijken van uw TV. 1 VOORBEREIDING 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 SLEUF VOOR PCMCIA- KAART (PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION) Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF. [. . . ] Het gewenste geluidsniveauinstellen. GELUID INSTELLEN Selecteer deze optie voor een realistisch geluid. Verbeter de diepte en helderheid van het geluid door het surroundeffect te maximaliseren. Surround X 1 2 3 4 MENU Selecteer GELUID. Aan of Uit selecteren. GELUID Auto volume Heldere stem II Balans Geluidsmodus Verplaatsen OK : Uit : Uit 3 0 : Muziek · Surround X :: Uit Surround X Uit · · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten 50 50 · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 Uit Sluiten · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 85 GELUID INSTELLEN GELUID RESETTEN Instellingen van de geselecteerde geluidsmodus worden naar de standaardfabrieksinstellingen gereset. GELUID Geluidsmodus Verplaatsen OK GELUID Geluidsmodus Verplaatsen OK : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen · Lage tonen · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker : PCM : Aan 50 50 : Muziek · Surround X : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 Resetting sound mode configuration. . . · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker : PCM : Aan DTV Audio Instellingen : Automatisch DTV Audio Instellingen : Automatisch 1 2 3 MENU Selecteer GELUID. Resetten selecteren. 86 GELUID INSTELLEN De ingestelde waarde initialiseren. · Druk op de toets MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op de toets BACK om terug te gaan naar het vorige menuscherm. DIGITAAL AUDIO UIT Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer. DOLBY Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden. Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Automatisch in het menu Digitaal audio uit. Hierdoor wordt SPDIF (Sony Philips Digital Interface) uitvoer ingesteld op Dolby Digital. Indien Automatisch wordt geselecteerd in het menu Digitale audio uit als Dolby Digital niet beschikbaar is, wordt de SPDIF-uitvoer ingesteld op PCM (Pulse-code modulatie). Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in. Uitzending Mono Stereo Dual Weergave op het scherm MONO STEREO DUAL I , DUAL II , DUAL I + II 90 GELUID INSTELLEN Monogeluid kiezen Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave neemt de geluidskwaliteit toe. Taal kiezen voor uitzending in twee talen Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma), kunt u overschakelen naar DUAL I, DUAL II of DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers. zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers. zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker. NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus) Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAMgeluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen. U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt. 1 2 3 Bij ontvangst van NICAM-mono kan u NICAM MONO of MONO selecteren. Bij ontvangst van NICAM-stereo kan u NICAM STEREO of MONO selecteren. Schakel over op MONO als het stereosignaal zwak is. Bij ontvangst van NICAM dual, kunt u NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II of MONO selecteren. GELUID INSTELLEN Geluidsweergaveselectie luidsprekers In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linker- en rechterluidspreker instellen. Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in. L+R: Het audiosignaal van audio-ingang L wordt naar de linkerluidspreker gezonden en het audiosignaal van audio-ingang R wordt naar de rechterluidspreker gezonden. L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linker- en rechterluidspreker gezonden. [. . . ] Ack [s][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 148 BIJLAGE [k][k][ ][Instellen ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 tot Max : 64 * Zie `Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Ack [k][ ][Instellen ID][ ][OK/NG][Data][x] 15. Balans (Commando: k t) Hiermee past u de balans aan. U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-B198GVCA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-B198GVCA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag