Gebruiksaanwijzing LG GR-399SXQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-399SXQ. Wij hopen dat dit LG GR-399SXQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-399SXQ te teleladen.


Mode d'emploi LG GR-399SXQ
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-399SXQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van elk apparaat. Naam van de dealer Datum van aankoop I Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op deze pagina vast voor het geval u deze in verband met een aanspraak op garantie moet overleggen. LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een correct gebruik en onderhoud van uw airco. Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen. In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden. [. . . ] · Een orkaan kan materiële schade, uitvallen van het product en kortsluiting veroorzaken. Zorg ervoor dat geen water in het product kan doordringen. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van het product voorkomen. Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het samen met een kachel e. d. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of schakel de centrale stroomverbreker uit als het aircosysteem lange tijd niet wordt gebruikt. · Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar worden en per abuis inschakelen van het aircosysteem. Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem. · Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen. Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement kan trappen of erover vallen. · Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en beschadiging van het aircosysteem. 4 Binnenelement Veiligheidsmaatregelen I Installeren Controleer na de installatie of eventuele reparaties het aircosysteem altijd op gaslekken (koelmiddel). · De airco-installatie kan door een te laag koelmiddelniveau beschadigd worden. Installeer het aircosysteem niet op plaatsen waar het geluid of warme lucht van het buitenelement omwonenden kan hinderen. · Daardoor voorkomt u problemen met de buren. LET OP Installeer altijd een afvoerbuis om condenswater correct af te voeren. · Voorkom dus dat u gewond raakt. DUTCH · Daardoor kan het product defect raken. Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen) · Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem. Drink geen water dat door het systeem wordt afgevoerd. · Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Laad de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Gooi batterijen nooit in een (haard)vuur. · Daardoor voorkomt u brandwonden en explosiegevaar. Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is. · Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden. Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. [. . . ] (Zie pagina 9 voor het reinigen van het filter. ) LET OP Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt. Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar. Controleer of de luchtinlaat en de -uitlaat van het binnen- en het buitenelement niet geblokkeerd zijn. Praktische informatie De luchtfilters en uw energienota. Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld. Controleer of de aardleiding correct is aangesloten. Deze kan op de zijkant van het binnenelement zijn aangesloten. Gebruikstips Laat de ruimte niet te koud worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-399SXQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-399SXQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag