Gebruiksaanwijzing LG GR-051SSF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-051SSF. Wij hopen dat dit LG GR-051SSF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-051SSF te teleladen.


Mode d'emploi LG GR-051SSF
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GR-051SSF (1024 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-051SSF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Datum van aankoop: Verdeler waarbij u het toestel kocht: Adres van de verdeler: Telefoonnummer van de verdeler: Modelnummer: Serienummer: Belangrijke Veiligheidsinstructies BASIS VEILIGHEIDSMAATREGELEN Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op. w Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingsymbool en het gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP. [. . . ] Plaats de accessoires zoals het ijsblokjesbakje, etc. Deze accessoires zijn samen verpakt om beschadiging tijdens het vervoer te vermijden. 7. Sluit het voedingssnoer (of de stekker) aan op het stopcontact. Plaats slechts één enkel toestel per stopcontact. Opstarten Laat de koel-en vriescombinatie 2 tot 3 uur stabiliseren in een normale werkingstemperatuur voor u het toestel vult met verse of ingevroren voedingswaren. Indien het voedingssnoer uit het stopcontact werd gehaald, laat het toestel dan 5 minuutjes rusten voor u het opnieuw opstart. Nu is de koel- en vriescombinatie klaar voor gebruik. 107 Werking Instellen van de temperatuur Uw koelkast-vrieskast heeft temperatuurregelaars voor het koelvak en het vriesvak. Scherm voor het instellen van de temperatuur Instellen van de Temperatuur en van de functies Toets om de temperatuur in te stellen voor het vriesvak Toets om de temperatuur in te stellen voor het koelvak LCD Modell Express Vriezen Vakantietoets Vergrendelingsknop 108 Werking Opmerking U kan alle functies van het LCD model instellen door op om het even welke toets te drukken. · De in de fabriek ingestelde temperatuur van het koel-en vriesvak is respectievelijk 3°C en -20°C. U kan nu de gewenste temperatuur instellen in het koel-en vriesvak. Instellen van de temperatuur in het koel-en vriesvak LCD Modell Opmerking De werkelijke binnentemperatuur hangt af van de toestand van het voedsel. De vermelde temperatuur is de streeftemperatuur en niet de effectieve binnentemperatuur van het toestel. Bij het opstarten is de koelfunctie eerder zwak. Stel de temperatuur in op boven-vermelde wijze wanneer u de koelkast 2~3 dagen in gebruik heeft. 109 Werking Express Vriezen · Selecteer de functie Express Vriezen indien u voedingswaren snel wenst in te vriezen. · U gebruikt deze functie om voedingswaren snel in te vriezen. · U kunt deze ruimte gebruiken als opbergplek voor bevrorer voedsel, na het verwijderen van de (1) (Watertank) en (2) (Twist IJsmaker), zoals afgebeeld. (1) (2) Opmerking · Door aan de ijsdelingshendel te draaien voordat het ijs volledig bevroren is kan het resterende water in het ijsopslagvak vallen en ervoor zorgen dat het ijs een blok vormt. · Verwijder het ijs uit het ijsopslagvak voor gebruik, maar schenk geen water in het ijsopslagvak om ijsblokjes te maken. Het ijsopslagvak kan bevriezen en breken. · Indien het ijs vol is, valt het ijs naar onderen in het geval het ijsopslagvak niet verwijderd kan worden. Let op dat u niet teveel ijs opslaat. Ontdooien · Het voedsel ontdooit automatisch. · Het dooiwater stroomt naar het verdampbakje waar het automatisch verdampt. 113 Werking IJs Thuisbar · Duw het bovenste punt van Thuisbar totdat u een "klik" geluid hoort. · Na openen van de Thuisbar kunt u de afdeling ijsmaken en het ijsopbergvak gebruiken. w Let op! · Plaats nooit zware voorwerpen op de ijs thuisbar deur en laat kinderen hier niet aan hangen. (Niet alleen kan de ijs thuisbar deur beschadigd raken, maar kinderen kunnen zich tevens verwonden. ) · Het voedsel ontdooit automatisch. · Het dooiwater stroomt naar het verdampbakje waar het automatisch verdampt. Ontdooien Wijnvak · In de wijnhoek kunnen flessen plat worden gelegd. U kan het wijnvak ook omdraaien en aan het schap bevestigen. [. . . ] Plaats de voorzijde van het toestel lichtjes hoger met behulp van de waterpasschroeven. · Het stopcontact levert geen stroom. · Het lampje is aan vervanging toe. Raadpleeg het hoofdstuk over het vervangen van de lamp. De deur sluit niet goed Het binnenlampje doet het niet UW OUDE TOESTEL WEGDOEN 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-051SSF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-051SSF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag