Gebruiksaanwijzing LG GB-7143-AVRZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GB-7143-AVRZ. Wij hopen dat dit LG GB-7143-AVRZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GB-7143-AVRZ te teleladen.


Mode d'emploi LG GB-7143-AVRZ
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GB-7143-AVRZ (17804 ko)
   LG GB-7143-AVRZ (2039 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GB-7143-AVRZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische schokken veroorzaken. Aardekabel Kopervlak Meer dan 76 centimete Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is, of de gaten van het stopcontact zitten los, gebruikt u ze niet. Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken. Bij gebruik van de koelkast Plaats geen zware voorwerpen of gevaarlijke voorwerpen (vaas gevuld met vloeistof) op de koelkast. Dit kan tijdens het openen en sluiten van de deur vallen en letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken. [. . . ] Zorg ervoor dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht. De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m2 groot zijn per 8g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatieplaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij twijfel neemt u best contact op met uw verdeler. 196 Inleiding Belangrijke veiligheidstips · Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker niet in het stopcontact. Dit kan elektrische schokken teweegbrengen of brand veroorzaken. · Haal de stekker van de koelkast nooit uit het stopcontact door aan het voedingssnoer te trekken. Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één enkele ruk uit het stopcontact. Indien u dat wel doet dan kan het zijn dat u een kabel lostrekt, wat kortsluiting kan veroorzaken. Zodra het gebruik stopt, wordt automatisch terug gekeerd naar de vorige temperatuurinstelling. Indien u het snel vriezen wilt stoppen, drukt u nog een keer op de knop `SUPER FRZ. ', de lamp gaat uit en het Super Vriezen stopt en de koelkast keert terug naar de vorige temperatuurinstelling. Bij kiezen "Aan" Bij kiezen "Uit" Vakantie · Deze functie zorgt ervoor dat de koelkast ­ vriezer werkt in energiebesparende modus wat nuttig is als u op vakantie bent, waarbij het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt wordt. Druk op `VACATION', gebruik start met lamp AAN en druk opnieuw om de actie te stoppen. Bij kiezen "Aan" Bij kiezen "Uit" 202 Druk op deze knop om de andere knoppen uit te schakelen. "Blokkeren" of "Deblokkeren" wordt herhaald bij iedere druk op de `CHILD LOCK' knop. (Voor "Blokkeren" of "Deblokkeren" druk 2 seconden lang op de "BLOKKEREN" knop). Indien "BLOKKEREN" geactiveerd is, werken de andere knoppen niet. Geheugenfunctie Deuralarm Functie om de ingestelde temperatuur en leegmaakstatus te bewaren als de stroom wordt aangezet na een storing; dan wordt de stroom hersteld met de ingestelde temperatuur en leegmaakstatus. Wanneer u de deur van de koelkast langer dan één minuut open houdt of niet goed sluit, hoort u driemaal een waarschuwingssignaal van 30 seconden. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het waarschuwingssignaal ook doorgaat nadat u de deur van de koelkast gesloten hebt. Deze functie ontdekt automatisch storingen als er een functie wordt ontdekt in het product tijdens het gebruik van de koelkast. Als de storing optreedt en het product niet gaat werken als u een knop indrukt en als er geen normale indicatie is, schakel dan niet de stroom uit en neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke servicecentrum. De onderhoudsman heeft heel veel tijd nodig om het kapotte deel te ontdekken als de koelkast uit staat. 203 Raadgevingen voor het bewaren van voedsel Voedsel bewaren · Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij lage temperatuur, zoals bananen of meloenen. [. . . ] Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel?Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. 208 De Deuren Omkeren Uw koelkast/vriezer is ontworpen met omkeerbare deuren, zodat ze open kunnen gaan van zowel de rechter- of linkerkant om te voldoen aan uw keukenontwerp. Voorzorgsmaatregel 1. Voordat u de deur om gaat keren, dient u eerst alle voedsel en accessoires, zoals 2. Gebruik momentsleutel of Spanner om de bout vast te zetten of te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GB-7143-AVRZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GB-7143-AVRZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag