Gebruiksaanwijzing LG GB-7143-AESF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GB-7143-AESF. Wij hopen dat dit LG GB-7143-AESF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GB-7143-AESF te teleladen.


LG GB-7143-AESF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2405 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GB-7143-AESF (2039 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GB-7143-AESF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING KOELVRIESCOMBINATIE Lees deze gebruikershandleiding met aandacht voordat u het apparaat bedient en houd deze voor naslag altijd bij de hand. P/No. : MFL64999702 www. lg. com Registratie Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model-en het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. [. . . ] U schakelt deze functie aan door u op de knop `MILIEUVRIENDELIJK' te drukken. Indien u er nogmaals op drukt, dan schakelt u deze functie uit. LED LED LED LED LED LCD Opmerking Wanneer u de Eco Friendly (milieuvriendelijke) stand inschakelt, werken de andere knoppen niet. Wanneer u de Eco Friendly-stand uitschakelt, werken de overige knoppen weer als normaal en keert de koel-vriescombinatie terug naar de oorspronkelijke temperatuurinstellingen. NEDERLANDS LED LCD · Het pijltje blijft aan nadat het 4 maal oplichtte bij het selecteren van de "On"-stand van de snelvriezer. Zelftest · Deze functie spoort automatisch storingen op die zich voordoen bij het gebruik van de koelkast. · Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functieweergave het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier. · Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is. 15 Werking Vergrendeling Voor LED-model · Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld. · "Vergrendelen" of "ontgrendelen" wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor "Vergrendelen" duwt u de "LOCK" knop 3 seconden in. Voor "Ontgrendelen" drukt u 3 seconde lang op de "LOCK" knop). · De andere knoppen werken niet indien de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is. Koelcompartiment (Geldt alleen voor bepaalde modellen) 1. U kunt de temperatuur in de "Fresh 0 Zone" aanpassen met een van de hieronder aangegeven instellingen. Wanneer u de temperatuur in het koelvak instelt op 6°C, is de temperatuur in de FRESH 0 ZONE 4 2°C. Wanneer u de temperatuur in het koelvak instelt op 3°C, is de temperatuur in de FRESH 0 ZONE 0 2°C. Wanneer u de temperatuur in het koelvak instelt op 0°C, is de temperatuur in de FRESH 0 ZONE -3 2°C. Unlock Lock Unlock Aan/Uit · Door op deze knop te drukken wordt de koelkast Aan of UIT gezet. · AAN of UIT wordt herhaald bij iedere indruk van de AAN/UIT knop. (Voor "UIT" drukt u ongeveer 3~7 seconde op de AAN/UIT knop. Voor "AAN" drukt u ongeveer 1 seconden op de AAN/UIT knop. ) 2. Groentelade Speciaal voor groente en fruit. Het afdekplaatstuk verwijderen Voor rijdend model Om de groentelade te verwijderen trekt u de groentelade naar u toe en licht u de lade vervolgens iets omhoog. 1. Licht de voorzijde van de afdekplaat enigszins op en trek de afdekplaat naar u toe. 2. Laat de afdekplaat enigszins naar één kant overhellen. 3. Trek de afdekplaat naar buiten. 16 Werking Vita licht (Optional) De groentelade of de Opti-Zone-lade verwijderen (Optional) 1 2 3 Voor railmodel Om de groentelade en de opti-zone lade van elkaar te scheiden, trekt u de groentelade naar u toe en licht u deze vervolgens met beide handen op. 1. · De laserstraal bekijken met bepaalde optische apparatuur (bijv. telescoop, verrekijker, bril, vergrootglas) kan resulteren in schade aan het oog. [. . . ] Maak de afsluiters van het watertanksysteem en van de watertank met een neutraal reinigingsmiddel goed schoon. Let vooral op de groef van de kaptank, deze is handig schoon te maken met een kleine borstel. Na het schoonmaken Controleer of de stekker niet beschadigd is en dat de stekker niet oververhit is. Steek de stekker weer stevig in het stopcontact. w Let op De schroef en de buisleiding van het watertanksysteem mag u niet losmaken. Maak ook de buitenkant schoon. w Waarschuwing Droog het apparaat altijd af nadat u het met een vochtig doekje heeft afgedaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GB-7143-AESF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GB-7143-AESF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag