Gebruiksaanwijzing LG GB5237PVFW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GB5237PVFW. Wij hopen dat dit LG GB5237PVFW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GB5237PVFW te teleladen.


LG GB5237PVFW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2906 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GB5237PVFW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING KOELVRIESCOMBINATIE Lees deze gebruikershandleiding met aandacht voordat u het apparaat bedient en houd deze voor naslag altijd bij de hand. P/No. : MFL64999702 www. lg. com Registratie Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model-en het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. [. . . ] U kunt de temperatuur in de "Fresh 0 Zone" aanpassen met een van de hieronder aangegeven instellingen. Wanneer u de temperatuur in het koelvak instelt op 6°C, is de temperatuur in de FRESH 0 ZONE 4 2°C. Wanneer u de temperatuur in het koelvak instelt op 3°C, is de temperatuur in de FRESH 0 ZONE 0 2°C. Wanneer u de temperatuur in het koelvak instelt op 0°C, is de temperatuur in de FRESH 0 ZONE -3 2°C. Unlock Lock Unlock < Vrijstaand type > Het afdekplaatstuk verwijderen Unlock Lock Unlock Aan/Uit · Door op deze knop te drukken wordt de koelkast Aan of UIT gezet. · AAN of UIT wordt herhaald bij iedere indruk van de AAN/UIT knop. (Voor "UIT" drukt u ongeveer 3~7 seconde op de AAN/UIT knop. Voor "AAN" drukt u ongeveer 1 seconden op de AAN/UIT knop. ) Voor rijdend model Om de groentelade te verwijderen trekt u de groentelade naar u toe en licht u de lade vervolgens iets omhoog. 1. Licht de voorzijde van de afdekplaat enigszins op en trek de afdekplaat naar u toe. 2. Laat de afdekplaat enigszins naar één kant overhellen. 3. Trek de afdekplaat naar buiten. 22 Werking Vita licht (Optional) De groentelade of de Opti-Zone-lade verwijderen (Optional) 1 Voor railmodel Om de groentelade en de opti-zone lade van elkaar te scheiden, trekt u de groentelade naar u toe en licht u deze vervolgens met beide handen op. 1. LED lamp wordt gedurende de hele dag automatisch bediend. Deze veroorzaakt fotosynthese van groente. Vita licht's bevinden zich aan de achterkant van de groentelade. · De laserstraal bekijken met bepaalde optische apparatuur (bijv. telescoop, verrekijker, bril, vergrootglas) kan resulteren in schade aan het oog. · De LED's zullen automatisch bediend worden. Neem contact op met een bevoegd monteur indien er problemen zijn met de LED's. Deuralarm · Als iemand de deur van het koelcompartiment open laat staan, wordt u door een geluidssignaal gewaarschuwd. Neem contact op met het plaatselijke servicecenter indien de waarschuwing nog steeds weerklinkt wanneer de deur dicht is. · Door even op de deuralarmknop te drukken kunt u het deuralarm in-en uitschakelen. w LET OP · Gebruik van knoppen of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. NEDERLANDS De groentelade verwijderen On (Aan) Off (Uit) On (Aan) Verwijder de onderste mand uit de deur door hem op te lichten. Om de lade te verwijderen trekt u hem naar buiten tot hij stopt en licht hem vervolgens iets op. 23 Werking IJsmaken · Trek de kantelbare ijslade naar buiten, vul de ijsbakjes met water en plaats de lade in zijn oorspronkelijke stand terug. IJsmaken · IJs valt in het ijsopslagvak door aan de IJsdelingshendel van de afdeling ijsmaken te draaien. · In dit vak kunt u ijsblokjes maken maar u kunt er ook diepvriesproducten in bewaren. Verwijderen (1) Kantel de ijsblokjeslade zoals u op de afbeelding ziet. Opmerking · Door aan de ijsdelingshendel te draaien voordat het ijs volledig bevroren is kan het resterende water in het ijsopslagvak vallen en ervoor zorgen dat het ijs een blok vormt. [. . . ] · Misschien is de vloer waarop de koel- & vriescombinatie staat niet waterpas of misschien staat het toestel niet stabiel. Plats het toestel waterpas door aan de waterpasschroeven te draaien. · Er staan onnodige voorwerpen achterin de koel-en vriescombinatie. NEDERLANDS De temperatuur in het koel-of vriesvak is te hoog Het toestel trilt of maakt een rammelend of abnormaal geluid Rijm of ijskristallen op het bevroren voedsel Er vormt zich condens aan de binnenzijde van de koelkast Er hoopt zich condens op aan de binnenzijde Er hangt een geurtje in de koelkast · Misschien is de deur blijven openstaan of misschien kon de deur niet goed dicht omdat er een voorwerp in de weg lag. · De deuren werden te vaak of te lang geopend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GB5237PVFW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GB5237PVFW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag