Gebruiksaanwijzing LG GB-5135-AVCW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GB-5135-AVCW. Wij hopen dat dit LG GB-5135-AVCW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GB-5135-AVCW te teleladen.


Mode d'emploi LG GB-5135-AVCW
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GB-5135-AVCW (5179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GB-5135-AVCW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudstafel Introductie Registratie Belangrijke veiligheidsinstructies Onderdelen 186 186 198 199 199 200 200 201 201 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 204 Installatie Gebruik Installatie Opstarten Temperatuurinstelling Displaypaneel Hoe u de temperatuur in het koel-en het vriesgedeelte instelt Vers 0 zone (Optie) Functie Super Vriezen Vakantie Blokkeren Aan/Uit Geheugenfunctie Deuralarm Zelftest IJsblokjes maken Ontdooien Raadgevingen voor het bewaren van voedsel Onderhoud en reiniging Voedsel bewaren Algemene informatie Vervanging van de lamp Reiniging Storingen opzoeken 205 205 206 207 209 209 Storingen opzoeken De Deur Omkeren Voorzorgsmaatregel De Deur Omkeren 185 186 NE E NE E 187 Inleiding Belangrijke Veiligheidsinstructies Raak de kabel en stekker niet aan met natte handen. Dit kan elektrocutie of andere schade veroorzaken. Verwijder water of stof van de stroomstekker en plaats deze met de uiteinden van de pinnen goed vast. Stof, water of onstabiele aansluiting kan brand of elektrische schokken veroorzaken. [. . . ] Maak de combinatie grondig schoon en neem het stof 6. Plaats de accessoires, zoals het bakje voor de ijsklontjes etc. Zij zijn samen verpakt om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen. Sluit geen andere apparaten op dit stopcontact aan. combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant. 7. Steek de stekker in het stopcontact. 8. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries Opstarten Nadat uw koel/vriescombinatie is geïnstalleerd, dient u het apparaat 2-3 uur rustig te laten staan om het apparaat met normale koeltemperatuur te stabiliseren voordat u er vers of bevroren voedsel in legt. Als de stekker uit het stopcontact is geweest, dient u 5 minuten te wachten voor u het apparaat weer aanzet. Uw koel/vriescombinatie is nu klaar voor gebruik. 199 Gebruik Temperatuurinstelling Uw koel/vriescombinatie heeft 2 knoppen waarmee u de temperatuur van de koelkast en de diepvries kunt insteiien. Displaypaneel Schermpaneel voor Temperatuurcontrole FRZ. TEMP. Temperatuurinstelknop voor het vriesgedeelte Temperatuurinstelknop voor het koelgedeelte Super Vriezer Knop Vakantie knop FRZ. TEMP. Vergrendelings knop Knop Aan/Uit 200 Gebruik Hoe u de temperatuur in het koel- en het vriesgedeelte instelt · U kunt nu de temperatuur van het koel- en het vriesgedeelte instellen zoals u wilt. FRZ. TEMP. · Als u op de knop temperatuurbeheersing drukt, wordt de temperatuur van het vriesgedeelte in de volgende volgorde herhaald. Koelgedeelte: 0°C 1°C 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 0°C Vriesgedeelte : -19°C -20°C -21°C -22°C -23°C -15°C -16°C -17°C -18°C -19°C Vers 0 zone (Optie) Deze lade is ontworpen voor een temperatuur van 2°C lager dan de temperatuur in de koelkast zodat de inhoud langer vers blijft. Bij het instellen van een koelkasttemperatuur (REF. TEMP. ) op 2°C, zal de temperatuur in de verslade ongeveer 0°Czijn. opmerking De daadwerkelijke binnentemperatuur varieert afhankelijk van de voedselstatus, aangezien de aangegeven temperatuurinstelling een doeltemperatuur is, niet de daadwerkelijke temperatuur in de koelkast. Koelkastfunctie is de eerste keer zwak. Pas de temperatuur aan zoals hierboven na gebruik van de koelkast voor minimaal 2-3 dagen. 201 Gebruik Functie Super Vriezen · Deze functie wordt gebruikt als u de goederen snel wilt invriezen. Druk één keer op de knop `SUPER FRZ. (Superinvriezen), en dan begint de invriesoperatie met het displaylicht aan. · De invriesoperatie duurt ongeveer 3 uur. Als deze operatie is afgelopen, keert de machine automatisch terug naar de vorige temperatuurinstelling. Als u de invriersoperatie wilt stopzetten, drukt u nog een keer op de knop `SUPER FRZ. ', het displaylicht gaat dan uit, de invriesoperatie stopt en de koelkast gaat terug naar de vorige temperatuurinstelling. Bij kiezen "Aan" Bij kiezen "Uit" Vakantie · Deze functie zorgt ervoor dat de koelkast ­ vriezer werkt in energiebesparende modus wat nuttig is als u op vakantie bent, waarbij het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt wordt. Als u op de knop `VACATION' drukt, begint een operatie met het displaylicht aan en als u weer drukt, stopt deze operatie. Bij kiezen "Aan" Bij kiezen "Uit" Blockkeren · Druk op deze knop om de andere knoppen uit te schakelen. [. . . ] Voordat u de deur om gaat keren, dient u eerst alle voedsel en accessoires, zoals 2. 4. planken of rekken die niet vast zitten in de koelkast/vriezer, te verwijderen. Gebruik momentsleutel of Spanner om de bout vast te zetten of te verwijderen. Let op dat de deuren niet vallen tijdens het monteren of demonteren. De Deur Omkeren 3 22 1 1 . Om het deurhandvat aan te linkerkant te verwijderen, haalt u de deurkap 2 weg en draait u de schroef 3 in de richting van CCW. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GB-5135-AVCW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GB-5135-AVCW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag