Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE) te teleladen.


Mode d'emploi LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE)
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer. Lichamelijk letsel voorkomen: Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn vastgezet. Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen. Brand en gevaarlijke situaties voorkomen: Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. [. . . ] Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan achterlaten. Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit. Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCDscherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie. Reinigen Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm reinigt. Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken. Opnieuw inpakken Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. Correct sorteren De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik. Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval. Het aan/uit-lampje brandt blauw of rood als de monitor aanstaat en gaat herhalend van donker tot licht in de slaapstand (energiespaarstand). [L1900J] De knop onder de afbeelding is voor het instellen van de helderheid van het aan/uit-lampje. *Met een lichte aanraking van de vinger kunt u één van de vier mogelijk helderheidsinstellingen selecteren. [L1900R] De knop onder de afbeelding is voor het uit- of inschakelen van het aan/uit-lampje. *Met een lichte aanraking van de vinger schakelt u het aan/uit-lampje uit of in. Aan/uit-lampje OPMERKING Wacht met het aanraken van de aan/uit-knop totdat u iets op het scherm ziet. A8 Functies van DDC/CI Aan/Uit DDC/CI(Display Data Channel Command Interface) is een communicatieprotocol voor de communicatie tussen een computer en een monitor. Dankzij DDC/CI is het mogelijk instellingen op de monitor vanaf de computer te wijzigen zonder het schermmenu van de monitor te hoeven gebruiken. De monitor kan alleen op de computer worden ingesteld wanneer de monitor op de computer is aangesloten en DDC/CI is ingeschakeld. Opmerking: als het programma Forte Manager wordt gebruikt, moet DDC/CI zijn ingeschakeld anders werkt het programma niet. Functies van DDC/CI Aan/Uit Beeld is aan wanneer de aan/uit-knop wordt aangeraakt en DDC/CI is aan/uit wanneer de aan/uit-knop langer dan enkele seconden wordt aangeraakt. * De fabrieksinstelling voor DDC/CI is AAN. OPMERKING De functie DDC/CI werkt echter maar één keer wanneer het beeld aanstaat en wordt uitgezet door de aan/uit-knop aan te raken. A9 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld Is het netsnoer van de monitor aangesloten?Knippert de aan/uitindicator of brandt deze herhalend donker en licht?Controleer of de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit. [. . . ] Selecteer Adjust in Forte Manager en vervolgens Aanpassen --> Nasporen --> Fase als u de gevonden instellingen wilt aanpassen. Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen. Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 576LU(LB576BE) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag