Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA) te teleladen.


LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1807 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het antivochtigheidsmateriaal per ongeluk wordt ingeslikt, moet u de patiënt laten braken en direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Plastic verpakking kan leiden tot verstikking. Houd dit materiaal buiten het bereik van kinderen. Plaats geen zware objecten op het product en ga niet op het product zitten. [. . . ] · Movie (Film) : Selecteer deze optie voor een sublieme geluidskwaliteit. · Sports (Spraak) : Selecteer deze optie als u naar sportverslagen kijkt. · User (Gebruiker) : Selecteer deze optie als u eigen audio-instellingen wilt toepassen. User 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz 7. 5KHz 12KHz AVL Hiermee kunt u volumeverschillen tussen kanalen of signalen automatisch op het geschiktste niveau oplossen. U schakelt deze functie in door AAN te selecteren. Balance (Balans) Met deze functie kunt u de balans tussen de linker- en rechterluidspreker instellen. u kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen. Als u uw externe stereosysteem wilt Speaker (Luidspreker) gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van het toestel uit. Opmerking Als u het apparaat hebt aangesloten op de computer en de instelling van SSM in het audiomenu is Flat (Plat), Music (Muziek), Movie (Film) of Sports (Spraak), dan hebt u de beschikking over de volgende menu's: Balans, AVL en Surround MAX. 25 Scherm selecteren en aanpassen Tijdsfunctie aanpassen Clock Off time On time Auto sleep Clock (Klok) Met deze functie kunt u de huidige tijd instellen. 1) Druk op de knop MENU en vervolgens op de knoppen om het menu TIME (TIJD) te selecteren. 2) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen 3) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om de uren in te stellen (00~23). 4) Druk op de knop en vervolgens op de knoppen om de minuten in te stellen (00~59). De functie Off time(Tijd uit) schakelt de tv na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit. De schermkleur wordt automatisch elke 30 minuten geïnverteerd. Set ID Language Child lock ISM Method Set ID Tile Mode Power Indicator Logo light Demo 1 Als u verschillende weergaveproducten hebt aangesloten, kunt u aan elk product een uniek identificatienummer toekennen (naamtoewijzing). Geef met de knop het gewenste nummer op (1~99) en sluit af. Met de toegewezen ID's kunt u elk product apart bedienen met het productbesturingsprogramma. 27 Scherm selecteren en aanpassen Opties kiezen · Als u deze functie wilt gebruiken. . . - Moeten er ook andere producten worden weergegeven. - Moet een functie actief zijn die uitvoer naar RS-232C of RGB OUT kan sturen. Tile mode Language Child lock ISM Method Set ID Tile Mode Power Indicator Logo light Demo Tile Mode Tile ID H-Size V-Size H-Position V-Position Reset To set Off 0 0 0 Deze modus wordt gebruikt voor het vergroten van het scherm en voor het weergeven van verschillende producten op het scherm. · Tile mode (mozaïekmodus) U kunt de mozaïekmodus, de stand en grootte van de mozaïektegels instellen en de id van het huidige product instellen om de locatie te bepalen. * De aanpassingen die zijn aangebracht in de instellingen worden pas opgeslagen nadat u op de knop SET (instellen) hebt gedrukt. - Mozaïekmodus: rij x kolom (rij = 1, 2, 3, 4; kolom = 1, 2, 3, 4) - 4 x 4 beschikbaar. - Configuratie van een integratiescherm en een één-op-één-scherm is eveneens mogelijk. - Tile mode (mozaïekmodus) (product 1 ~ 4) : rij(2) x kolom(2) rij ID 1 ID 2 kolom ID 3 ID 4 28 Scherm selecteren en aanpassen Opties kiezen - Tile mode (mozaïekmodus) (product 1 ~ 9) : rij(3) x kolom(3) rij ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 kolom ID 7 ID 8 ID 9 - Tile mode (mozaïekmodus) (product 1 ~ 2) : rij(2) x kolom(1) rij ID 1 ID 2 kolom - Tile mode (mozaïekmodus) (product 1 ~16) : rij(4) x kolom(4) rij ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 kolom ID 9 ID10 ID 11 ID 12 ID 13 ID 14 ID 15 ID 16 29 Scherm selecteren en aanpassen Opties kiezen Language Child lock ISM Method Set ID Tile Mode Power Indicator Logo light Demo Tile Mode Tile ID H-Size V-Size H-Position V-Position Reset Off 0 0 0 To set · Tile ID · H Size · V Size U kunt de locatie van het mozaïek selecteren door een id in te stellen Hiermee past u het horizontale formaat van het scherm aan, rekening houdend met het formaat van de bezel. Hiermee past u het verticale formaat van het scherm aan, rekening houdend met het formaat van de bezel. Hiermee verplaatst u het beeld horizontaal. [. . . ] Uitzending [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 1 : Inversion (Inversie) 2 : Orbiter 4 : White Wash 8 : Normal Bevestiging [p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] L N11 RS-232C Verschillende producten bedienen Protocol voor uitzending/ontvangst 18. Auto Configure (Autoconfiguratie) (opdracht: j u) Hiermee past u de beeldpositie aan en minimaliseert u de beeldtrillingen automatisch. Uitzending [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 1 : Instellen Bevestiging [u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x] L L 19. Key (Sleutel) (opdracht: m c) Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 575LM(LM575BA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag