Gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA). Wij hopen dat dit LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA) te teleladen.


LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1525 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] In alle andere gevallen kunt u verwondingen oplopen door de uitstekende delen van de standaard. Trek de stop-pen uit Stop-pen Stop-pen Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. N3 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het scherm plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik: -6°~17° Draaibereik : 356° 356 Hoogte : maximaal 4, 33 inch (110, 0 mm) 110, 0 mm Verwijder de borgpen achter de steun en stel de hoogte in. Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N4 Monitor aansluiten De functie Pivot (kantelen) gebruiken 1. Til de monitor op zijn hoogste stand om de functie Pivot (kantelen) te gebruiken. 2. Landscape & Portrait (liggend en staand): U kunt het scherm 90° met de klok mee draaien. Let op dat de monitor en de Stand Base (monitorsteun) elkaar niet raken bij het kantelen van het scherm. De Stand Base (monitorsteun) kan beschadigd raken als u niet voorzichtig bent bij het kantelen. Bovenste gedeelte Onderste gedeelte 3. Zie voor gedetailleerde informatie de meegeleverde cd met de Pivot-software. N5 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het scherm plaatsen Hoe u de kabelhouder gebruikt 1 2 3 Mocht u de kabelhouder willen gebruiken om uw kabels samen te binden, leid ze dan door de rechterkant zoals u in de illustratie ziet. Want als u dat niet bevalt, kunt u de functie Pivot (roteren) niet goed gebruiken. N6 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Zorg ervoor de computer en het product uit te schakelen. Mogelijk ziet uw monitor er B Sluit het Dsub-snoer (PC) aan anders uit. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Hoofdmenu MENU : Afsluiten : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren Knoptip Naam menu Pictogrammen Submenu's OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N12 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE PICTURE BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE". Druk op de -knop om terug te keren naar de originele instelling. SETUP POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) MENU: Afsluiten : Aanpassen : Aanpassen SET : Een ander submenu selecteren FACTORY RESET Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. N15 Schermmenu - selecteren en aanpassen Wanneer een gebruiker de -knop op de linkerzijde van de monitor selecteert, verschijnt het OSD-scherm. Naam menu Pictogrammen Submenu's Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving MOVIE Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de INTERNET gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz. . . ) instellen. MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films INTERNET: Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz. . . ) USER Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. . . . . . . RCM(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus. 0 1 2 3 Niet toegepast Meer groen Flesh tone Color Enhance Selecteer het -submenu met behulp van de AUTO/SET-KNOP en sla de YES (JA)-waarde met behulp van de -knoppen op. De instelling is hetzelfde met Filmmodus en het scherm is gedeeld in twee. N16 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld G Is het netsnoer van de monitor aangesloten?· Controleer of de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit. · Regel de helderheid en het contrast. · Als de energiebesparende stand van de monitor is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op een toets van het toetsenbord om het scherm te activeren. [. . . ] G Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het PHASE-pictogram in het schermmenu. · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON LCD 563LE(LB563T-EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag