Gebruiksaanwijzing LG FLATRON 775FT(FB775F-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 775FT(FB775F-EA). Wij hopen dat dit LG FLATRON 775FT(FB775F-EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 775FT(FB775F-EA) te teleladen.


LG FLATRON 775FT(FB775F-EA) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1845 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON 775FT(FB775F-EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] Deze vormen een ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. Correct sorteren De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik. Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente. N3 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld. Monitorsteun bevestigen 1. 2. Schuif de monitorsteun in de juiste richting in de steunkolom. steunkolom monitorsteun 3. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe. Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. Zet het beeldscherm met de voorkant naar beneden op het kussen of de zachte doek. 3. Verander uw slot op het product als volgt en draai deze in de pijlrichting. Ondanks de sluiting rib in een loslating positie is, kunt u de staand ook niet losmaken, druk alsublieft de rib naar beneden en probeer nog een keer. 4. Trek de standaard uit om te verwijderen. N5 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5°~15° Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N6 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Zorg ervoor de computer en het product uit te schakelen. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. N11 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu 4:3 IN WIDE NORMAL Vervolgmenu A D Functie De beeldgrootte aanpassen PHOTO EFFECT GAUSSIAN BLUR Pas de schermkleurmodus aanpassen SEPIA MONOCHROME BRIGHTNESS De helderheid en het contrast van het scherm regelen PICTURE CONTRAST GAMMA sRGB PRESET 6500K 9300K COLOR RED GREEN BLUE De kleur van het scherm regelen HORIZONTAL VERTICAL De positie van het scherm regelen TRACKING CLOCK PHASE SHARPNESS LANGUAGE HORIZONTAL OSD POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FACTORY RESET MOVIE INTERNET De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren SETUP De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen FLATRON F-ENGINE USER NORMAL DEMO Gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen : Regelbaar A : Analoge ingang D : Digitale ingang OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N12~N18). N12 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. MENU : Afsluiten : Instellen : Instellen SET : Een ander submenu selecteren FACTORY Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE". RESET Druk op de , -knop om terug te keren naar de originele instelling. Als het schermbeeld niet verbetert, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is. N16 Schermmenu - selecteren en aanpassen De OSD beeld toon aan wanneer u de knop op de rechte beneren van de monitor drukken. Hoofdmenu Vervolgmenu 4:3 IN WIDE Beschrijving De beeldgrootte van het scherm selecteren. WIDE 4:3 · WIDE (breedbeeld): Hiermee schakelt u over naar de schermvullende modus afhankelijk van het binnenkomende beeldsignaal. · 4 : 3 : Wijzig de invoerbeeldsignaal verhouding naar 4:3. PHOTO EFFECT - NORMAL (NORMAAL): De Fotoeffect-functie is uitgeschakeld. - GAUSSIAN BLUR (GAUSSWAAS): Deze optie zorgt voor het toevoegen van het effect aan het beeldscherm dat de donkere en scherpe foto lichter en waziger wordt. - MONOCHROME (ZWART-WIT): Deze optie verandert het scherm in een grijze tint. [. . . ] Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de beeldpositie aan met de positiepictogrammen voor de horizontale en verticale positie in het schermmenu. G Op de achtergrond van · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld het scherm zijn automatisch de optimale instelling te geven. Als verticale balken of de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de strepen zichtbaar. G Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON 775FT(FB775F-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON 775FT(FB775F-EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag