Gebruiksaanwijzing LG FLATRON 775FT(FB775F-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 775FT(FB775F-EA). Wij hopen dat dit LG FLATRON 775FT(FB775F-EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FLATRON 775FT(FB775F-EA) te teleladen.


Mode d'emploi LG FLATRON 775FT(FB775F-EA)
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FLATRON 775FT(FB775F-EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting. [. . . ] Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een zachte doek. 2. Schuif de monitorsteun in de juiste richting in de steunkolom. steunkolom monitorsteun 3. Maakt het basisslot vast in haakse richting. 4. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe. Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. N4 Monitor aansluiten De standaard uit elkaar nemen 1. Zet een kussen of een zachte doek op een plat oppervlak. 2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar beneden op het kussen of de zachte doek. 3. Verander uw slot op het product als volgt en draai deze in de pijlrichting. Ondanks de sluiting rib in een loslating positie is, kunt u de staand ook niet losmaken, druk alsublieft de rib naar beneden en probeer nog een keer. 4. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt: W2043T : 1600 x 900 W2243T/FLATRON 775FT(FB775F-EA) : 1920 x 1080 Knop AUTO/SET Aan/uit-knop Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Aan/uit-lampje Deze indicatie lampje wordt rood wanneer het beeldscherm normaal functioneert (On Mode). Als het beeldscherm in de Slaap Mode (Enerige besparing) staat, zal dit indicatie lampje knipperen. N10 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. OPMERKING Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de knop of om naar een besturingselement te gaan. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SETknop. Stel het beeld met de / knoppen in op het gewenste niveau. Met de AUTO/SET-knop kunt u andere submenuopties selecteren. Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. [. . . ] G Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het PHASE-pictogram in het schermmenu. · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FLATRON 775FT(FB775F-EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FLATRON 775FT(FB775F-EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag