Gebruiksaanwijzing LG FA162

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG FA162. Wij hopen dat dit LG FA162 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG FA162 te teleladen.


Mode d'emploi LG FA162
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG FA162 (532 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG FA162

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LGEBN_FA162_JA3NLLN_DUT_MFL36264606 MICRO-HiFi SYSTEEM HANDLEIDING MODELLEN: FA162 FA162-A0U/D0U/X0U FAS162F Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt. USB Veiligheidsvoorschriften OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat. WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een toegewezen circuit; namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikers handleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. [. . . ] De " " -indicator knippert op de display. Druk opnieuw op VOLUME ( om te annuleren. ) of MUTE XTS Pro Deze door onze technologie ontwikkelde unieke geluidskwaliteit zorgt voor een optimaal geluid tijdens het perfect afspelen van het originele geluid, zodat u de levende geluidsbron voelt. Elke keer dat u op XTS Pro drukt, zal de instelling wijzigen in de volgende volgorde. XTS -- PRO ON XTS -- PRO OFF Opmerking: De XTS Pro functie kan niet worden geselecteerd indien een hoofdtelefoon is aangesloten. DIMMER Deze functie schakelt het LED (licht uitstralende diode) van het voorpaneel uit en verdonkert het scherm venster voor de helft terwijl het apparaat is ingeschakeld. Druk opnieuw op DIMMER om te annuleren. RANDOM Druk op RANDOM tijdens het afspelen. De tracks op de CD/MP3/WMA/USB zal alles in willekeurige volgorde afspelen. Druk opnieuw op RANDOM om te annuleren. EQUALIZER Effect U kunt kiezen uit 7 geprogrammeerde geluidsimpressies, en de BASS, MIDDLE en TREBLE aanpassen. - U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren met behulp van EQ master. NORMAL USER EQ POP CLASSIC JAZZ DRAMA ROCK DISPLAY MODE (SCHERMMODUS) U kunt genieten van 6 soorten spectrum veranderingen in het scherm venster indien u op DISP. MODE drukt. DEMO Druk op EQ master op het voorpaneel in uitgeschakelde status om de functie in het schermvenster te demonstreren. Om te annuleren drukt u op POWER of opnieuw op EQ master. - Druk op EQ master om USER EQ te selecteren. Indien USER EQ getoond is, drukt u op SET. "BASS 0" verschijnt in het schermvenster. Klik op . / > om de gewenste instelling te selecteren (MIN, -4 - +4, MAX stappen). Selecteer de BASS, MIDDEN of TREBLE die u wenst, door te klikken op B/]] of x op het voorpaneel. Pas de MIDDLE en TREBLE aan zoals hierboven getoond. XDSS (Extreme Dynamic Sound System) Druk op XDSS plus om treble, bass of het surroundeffect te versterken. De "XDSS AAN" of "NORMAAL" indicatoren branden. Audio CD : XDSS ON NORMAL MP3/WMA : XDSS ON MP3 -- OPT ON NORMAL XDSS ON . . . 9 Gebruik Radiostations programmeren U kunt 50 stations voor de FM vooraf instellen en voor de AM. Voordat u afstemt, is het raadzaam er voor te zorgen dat Het volume op minimaal staat ingesteld. Druk op FUNCTION om de gewenste frequentie (AM of FM) te selecteren. Selecteer het gewenste station met behulp van TUN. Automatisch afstemmen - Druk op TUN (-/+), langer dan 0, 5 seconde. [. . . ] Indien u MP3/WMA-bestanden opneemt met software dat geen FILE SYSTEM kan creëren, zoals bijvoorbeeld. "Direct-CD" enz. , dan is het onmogelijk om MP3-bestanden af te spelen. We raden u dan ook aan om gebruik te maken van "Easy-CD Creator", dat een ISO 9660 bestandssysteem creëert. Bestandsnamen mogen maximaal 30 letters gebruiken, en dienen ". mp3", ". wma" extensie te bevatten, bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG FA162

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG FA162 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag