Gebruiksaanwijzing LG F7010S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F7010S. Wij hopen dat dit LG F7010S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F7010S te teleladen.


Mode d'emploi LG F7010S
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG F7010S (3512 ko)
   LG F7010S EASY SETUP GUIDE (633 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F7010S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitale fotolijst Handleiding F7010N F7010S F8010N F8010S Lees eerst de belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u de digitale fotolijst in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding (CD) onder handbereik voor later gebruik. Kijk het etiket op de digitale fotolijst na en geef deze informatie door aan uw dealer als u om service vraagt. Inhoud Voorbereiden en installeren / aansluiten Belangrijke voorzorgsmaatregelen Samenstelling van de digitale fotolijst Toebehoren Namen van onderdelen Namen en functies van de knoppen van de afstandsbediening Sensor afstandsbediening / De batterij van de afstandsbediening vervangen 1 3 3 4 6 7 Product installeren en aansluiten Standaard installeren / stroomkabel aansluiten USB aansluiten / geheugenkaart aansluiten 8 8 9 Menu en functies Vóór u begint Instellen / Key-Help 11 11 Hoofdmenu Beeldscherm en knoppen 12 12 Diavoorstelling Functies Slide Show (Diavoorstelling) menu 13 13 Muziek (Alleen model F7010N/F8010N) Muziek afspelen Schermindeling en schermknoppen tijdens het afspelen 15 15 16 Video (Alleen model F7010N/F8010N) Video's afspelen Schermindeling en schermknoppen tijdens het afspelen 17 17 18 Bestandsbeheer Schermindeling en schermknoppen Menu Bestandsbeheer Bestand kopiëren/verwijderen Alle bestanden selecteren/Alle bestanden verwijderen 19 19 20 21 22 Instellen Functie Power aan melding 23 25 Aanhangsel Problemen oplossen Technische gegevens Service-informatie 26 28 30 Digitale fotolijst Belangrijke voorzorgsmaatregelen Dit beeldscherm is zo ontwikkeld en gefabriceerd dat u het veilig kunt gebruiken; bij verkeerd gebruik echter bestaat er gevaar voor een elektrische schok of brand. Met het oog op een goede werking van alle veiligheidsmaatregelen die dit beeldscherm bevat, moet u de volgende belangrijke regels voor de installatie, het gebruik en de serviceverlening van dit beeldscherm opvolgen. Veilig gebruiken Gebruik uitsluitend de stroomkabel die bij de digitale fotolijst meegeleverd is. Wanneer u een andere stroomkabel gebruikt, vraag dan de leverancier om bevestiging dat deze voldoet aan de officiële elektrische veiligheidsnormen van uw woonland. Als de stroomkabel op een of andere wijze beschadigd is, vraag dan de fabrikant of de dichtstbijzijnde erkende servicewerkplaats om een nieuwe kabel. [. . . ] ( zie pagina 19) Muziek 3 (Alleen model F7010N/F8010N) U kunt de muziek nu afspelen. ( zie pagina 15) zie pagina 19) Video 4 (Alleen model F7010N/F8010N) U kunt de video nu afspelen. ( zie pagina 17) zie pagina 19) 5 Instellen U kunt een andere instelling invoeren. ( zie pagina 23) 12 Digitale fotolijst Diavoorstelling In de stand Diavoorstelling kunt u fotobestanden afspelen. Om van de optie Diavoorstelling gebruik te maken, drukt u op knop van de afstandsbediening of selecteert u de optie Diavoorstelling in het Hoofdmenu. Als u een Diavoorstelling selecteert in het startmenu, worden alleen foto's weergegeven. Als u muziek of een video wilt afspelen, ga dan naar Muziek en Video. ( Muziek, Video - Alleen model F7010N/F8010N) Functies Diavoorstelling menu 1 2 3 4 5 6 7 Bedieningsknop Menu openen/ sluiten Menunavigatie Menu-specifieke aanpassingen Menu/instellingen selecteren 1 Roteren U kunt de foto met vaste hoeken draaien. 0° - 90° - 180° - 270° 2 Zoomen U kunt de foto uitvergroten met de knop . Als u nogmaals op de knop drukt bij een uitvergroting van 400%, gaat de foto weer terug naar 100%. 100% - 150% - 200% - 300% - 400% Vergrotingsfactor 3 Lijst Hiermee gaat u naar ( zie pagina 19) Afbeelding, waar u het bestand kunt beheren. 13 Digitale fotolijst Diavoorstelling 4 Klok/kalender Met deze functie kunt u de klok en de kalender instellen. · Afbeelding + : Foto invoegen · Klok/kalender 1~4 : Thema selecteren - : Klok/kalender wissen Kopiëren Hiermee kopieert u de foto die op dat moment wordt weergegeven. Het is alleen mogelijk foto's van het externe apparaat naar het interne geheugen te kopiëren. Wanneer u foto's van het interne geheugen weergeeft, is het menu Kopiëren uitgeschakeld. Hiermee verwijdert u de foto die op dat moment wordt weergegeven. - : Foto wissen 5 6 Verwijderen 7 Instelling diavoorstelling Hiermee kunt u de configuratie van de diavoorstelling instellen. · Duur : Hiermee stelt u de doorlooptijd van de foto's in. 3 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 30 min, 1 u, 12 u, 24 u · Effect : Hiermee bepaalt u het gewenste effect bij het overschakelen van foto's. Wanneer u de optie Willekeurig selecteert, worden alle effecten behalve Meerdere afbeeldingen in willekeurige volgorde geselecteerd. * Het multi-image effect wordt alleen in de horizontale weergavestand ondersteund. Willekeurig, Meerdere afbeeldingen, Kam, Deur openen, Deur sluiten, Willekeurig mozaïek, Mozaïekbalk, Slang, Overgang, Luiken, Schuiven, Schuiven naar hoek, Oplossen, Trap · Volgorde : Stel de afspeelvolgorde van de afbeeldingen in. Tijd, Naam, Willekeurig · Helderheid : Bepaalt de helderheid van het scherm. 1~5 Tip drukt, gaat u naar de vorige foto terug. Door op knop te drukken gaat u naar de volgende foto door. [. . . ] Druk op de knop Volgende op muziek uit de lijst te selecteren of druk op de knop Overslaan om geen muziek te selecteren en naar de volgende stap te gaan. Let op Zelfs als u de schermrichting hebt ingesteld op verticaal, wordt de tekst van de Power aan melding niet verticaal ondersteund. 25 Digitale fotolijst Problemen oplossen Probleem l Scherm doet het niet. Oplossing · Controleer of de digitale fotolijst correct op de stroomadapter is aangesloten. · Controleer of de stroomadapter correct op een lichtnetstopcontact is aangesloten. · Druk op de aan/uit-knop om de digitale fotolijst in te schakelen. · Een aantal beeldbestandsformaten worden niet ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F7010S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F7010S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag