Gebruiksaanwijzing LG F7000N-PN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F7000N-PN. Wij hopen dat dit LG F7000N-PN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F7000N-PN te teleladen.


LG F7000N-PN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21717 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG F7000N-PN (21717 ko)
   LG F7000N-PN ANNEXE 335 (1865 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F7000N-PN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NOTICE The regulations are applied only to the products with the ID LABEL indicating specific requirements. CE Conformity Notice (for Europe) Products with the "CE" Marking comply with the EMC Directive(2004/108/EC) and LOW VOLTAGE Directive (2006/95/EC) issued by the Commission of the European Community. Compiance with these directives implies conformity to the following European Norms : EN 55022 ; Radio Frequency Interference EN 55024 ; Electromagnetic Immunity EN 61000-3-2 ; Power Line Harmonics EN 61000-3-3 ; Voltage Fluctuations EN 60950-1 ; Product Safety NOTICE The regulations are applied only to the products with the ID LABEL indicating specific requirements. NOM MARK (Mexico only) Green Mark (for Japan) Canadian DOC Notice This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numéique de la classe B respecte toutes les exigences du Rèlement sur le matéiel brouilleur du Canada. NOTICE The regulations are applied only to the products with the ID LABEL indicating specific requirements. Digitale Fotolijst Belangrijke Veiligheidsmaatregelen Dit apparaat werd ontworpen en vervaardigd met het oog op uw persoonlijke veiligheid. [. . . ] Sommige puntafwijkingen kunnen als rode, groen of blauwe puntje op het scherm verschijnen. Als u een stilstaand beeld gedurende langere tijd op het scherm weergeeft, kan dit het scherm beschadigen en een ingebrand beeld veroorzaken. Inbranden en verwante problemen worden niet gedekt door de garantie op dit product. Over Het Reinigen Koppel het scherm los voordat u het oppervlak van het beeldscherm reinigt. Gebruik geen spuitbus rechtstreeks op het beeldscherm omdat een teveel aan spuitbusproducten een elektrische schok kan veroorzaken. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie verzendt, moet u het opnieuw verpakken in het originele verpakkingsmateriaal. De tl-lamp die in dit product wordt gebruikt, bevat een kleine hoeveelheid kwik. Het verwijderen van dit product moet gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van uw lokale instanties. Over Opnieuw Verpakken Over Verwijderen 31 NEDERLANDS Digitale Fotolijst Weergave Achterkant Voedingsknop Navigatie Knop OK Knop MENU Knop SHOW / EDIT (Laten zien / Bewerken) Knop BROWSER / OPTION (Browser/Optie) NEDERLANDS Onderkant CF-kaartsleuf USB ­ wordt gebruikt voor het aansluiten op een pc (wordt niet ondersteund door F7000S-PN) 32 01 USB Kensington-beveiligingssleuf (afzonderlijk verkrijgbaar) ­ Voor het aansluiten van een vergrendelingskabel die afzonderlijk kan worden aangeschaft in de meeste computerwinkels. SD/MMC/xD/MS/MS Pro Card-sleuf 9V GELIJKSTROOMINGANG De luidsprekers zijn ingebouwd en de F7000S-PN biedt geen ondersteuning voor de geluidsfunctie. Digitale Fotolijst De voet bevestigen/losmaken 1. Draai het product ondersteboven en schuif de voet in de eerste groef op de onderkant van het product. 2. Wanneer u de voet losmaakt, moet u deze linksom draaien tot deze de eerste groef bereikt. De voedingskabel aansluiten / De voeding in- of uitschakelen 1. Sluit de voedingsadapter aan op de DC 9V INaansluiting op de onderkant van het product en sluit de voedingskabel aan. OPMERKING: De Digitale Fotolijst en zijn accessoires kunnen er anders uitzien dan hier weergegeven. 2. Druk op de POWER (Voedings)knop op de achterkant van het product om de voeding in te schakelen. Wanneer u de voeding uitschakelt, houdt u de power (voedings)knop gedurende 2-3 seconden ingedrukt, tot het scherm wordt uitgeschakeld. 33 01 NEDERLANDS Digitale Fotolijst Gebruik Horizontaal Verticaal Op de muur gemonteerd * Raadpleeg het onderstaande gedeelte voor meer informatie over het monteren van het product op de muur. De wandmontageset installeren 1. Open de klep van de USB-sleuf op de achterkant van het product. Klep USB-sleuf 2. Maak de wandmontageset met een schroef vast in de groef naast de USB-sleuf. NEDERLANDS Externe apparaten aansluiten 1. Sluit een extern apparaat aan om de geheugencapaciteit te verhogen of speel foto's, video's of MP3-bestanden af vanaf een extern geheugen. U kunt twee of meer apparaten tegelijk aansluiten. USB USB SD/MMC/xD/MS/MS-PRO CF , op het 2. Druk op de knop SHOW (Laten zien) om foto's, video's of MP3-bestanden af te spelen (Dia mode). Om foto's, video's of MP3-bestanden te beheren (Browser mode), gebruikt u de knoppen . hoofdscherm om een apparaattype te selecteren en drukt u op de knop INTERN 34 01 USB SD/MMC/xD/MS/MS-PRO CF Digitale Fotolijst Dia mode In de Dia mode kunt u foto's, video's of MP3-bestanden afspelen. (F7000S-PN ondersteunt geen video's en MP3-bestanden. ) MENU Wanneer u op de achterkant van het product op een andere knop dan de POWER (Voedings)knop drukt, wordt het menuvenster weergegeven aan de rechterzijde van het scherm. Gebruik de knoppen , op de achterkant van het product om het volume te regelen. Dit gebruiken om instellingen te selecteren. Naar het hoofdscherm. [. . . ] · Sommige afbeeldingsbestandsindelingen worden niet ondersteund. Raadpleeg de productspecificaties. Is het scherm zwart of werken de knoppen niet? · Het product reageert mogelijk niet vanwege een ongeldige bestandsindeling, een virusinfectie of een onverwachte situatie. Koppel de gelijkstroomaansluiting los en sluit deze opnieuw aan om de normale werking te herstellen. · Formatteer het interne geheugen niet via de pc nadat u het product op de pc hebt aangesloten, anders kunnen er fouten optreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F7000N-PN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F7000N-PN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag