Gebruiksaanwijzing LG F168PR2D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F168PR2D. Wij hopen dat dit LG F168PR2D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F168PR2D te teleladen.


Mode d'emploi LG F168PR2D
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F168PR2D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modelnummer Serienummer Aankoopdatum Kenmerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Installatie Verpakking verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Verwijderen van de transport beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Plaatsen van de wasmachine . . . . . . . . . . . . . . 7 Watertoevoerslang verbinding specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Installatie van de afvoerslang . . . . . . . . . . . . . 11 Horizontaal plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gebruik van de wasmachine Werking wasmachine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tips voor het wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tabel met wasprogramma's. . . . . . . . . . . . . . . . 16 Extra mogelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Maximale toerental per wasprogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Extra programma's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Uitgestelde start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Kreukvrij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Favoriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Voorwas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Optie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Optie1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Optie2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Watertemp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Spoelen+Centrif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Geluidstoon AAN/UIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Reinigen van de trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Deur Vergrendeld & Controleren . . . . . . . . 23 Zeep toevoegen Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Onderhoud Watertoevoerfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pompfilter spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Reinigen van de verdeellade . . . . . . . . . . . . . . 28 De wastrommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 De wasmachine reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Voorzorgsmaatregelen voor de winter . . . 29 Storingsindex Het vaststellen van het probleem. . . . . . . . 30 Foutmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Gebruiksaanwijzing SMARTDIAGNOSISTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Informatiecentrum voor klanten . 34 Garantiebepalingen. . . . . . . . . . . . . . . . 35 2 P roductkenmerken Bescherming tegen kreuken. Door links-/rechtsdraaiende beweging van de trommel wordt het kreukelen van het wasgoed tot een minimum beperkt. Ingebouwde thermostaat. De ingebouwde thermostaat verwarmt het water op de beste temperatuur voor de ingestelde wascyclus. Economischer door het Beladingherkenning systeem. Om het energieverbruik en het waterverbruik tot een minimum te beperken, detecteert het Beladingherkenning systeem de grootte van de lading en de watertemperatuur. Op basis hiervan bepaald de machine het optimale waterniveau en de wastijd. ^ ¡. . . ­¯^ ¿, , Kinderslot. Het kinderslot wordt gebruikt om te vermijden dat kinderen het programma wijzigen door op een knop te drukken terwijl de wasmachine draait. Ruisarm snelheidscontrolesysteem. Door de washoeveelheid en de balans te meten, zorgt het systeem ervoor dat de was gelijkmatig verdeeld wordt zodat het geluidsniveau bij het centrifugeren tot een minimum beperkt wordt. Direct Drive-systeem. De moderne direct-drive motor drijft de trommel rechtstreeks aan zonder gebruikt te maken van riem of riemschijf. 6 Motion. De wasmachine kan diverse trommelacties of een combinatie van verschillende acties, afhankelijk van het geselecteerde wasprogramma uitvoeren. [. . . ] N° de série Date d'achat Spécifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Installation Dépose de l'emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dépose des vis de bridage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Emplacement nécessaire du lave-ligne!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Spécifications de racordement du tuyau l'arrivée d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Installation du tuyau de drainage . . . . . . . 11 Mise à niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Comment utiliser votre lave-linge Fonctionnement du lave-linge. . . . . . . . . . . . . . . . 14 Précautions à prendre avant le lavage . . . . . 15 Tableau des programmes de lavage . . . . . 16 Options supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Vitesses de rotation maximales . . . . . . . . . . . . . 18 Panneau de commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Fonctions additionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Fin différée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Anti-froissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Favori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Prélavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Option1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Option2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Température d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Rinçage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Autres fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Rinçage+Essorage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Essorage seul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Verrouillage enfants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Activation / désactivation du Signal sonore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nettoyage de la cuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Verrouillage de la porte & Pesée électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Aujout de détergent Aujout de détergent et d'adoucissant. . 24 Maintenance Le filtre d'arrivée d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Le filtre de la pompe de drainage . . . . . . . 27 Nettoyage du bac à produits . . . . . . . . . . . . . . . 28 Le tambour de lavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Nettoyage de votre lave-linge . . . . . . . . . . . . . 29 Instructions de préparation pour l'hiver . . 29 Guide de dépannage Diagnostic des problèmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Message d'erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Manuel d'utilisation SMARTDIAGNOSISTM . 33 Service client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Termes de la garantie . . . . . . . . . . . . 35 2 C aractéristiques du produit Protection contre le froissement Grâce à la rotation alternée du tambour, le froissement du linge est réduit au minimum. Chauffage de l'eau La résistance incorporée au lave linge chauffe automatiquement l'eau à la température adéquate correspondant au programme de lavage choisi. Plus économique grâce à la pesée électronique Le lave-linge détermine le niveau d'eau optimal et le temps de lavage afin d'adapter les consommations d'eau et d'énergie à la charge contenue dans le tambour. ^ ¡. . . ­¯^ ¿, , Verrouillage-enfants Le système de "Verrouillage-Enfant" est conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de programme pendant le fonctionnement. Système Anti-balourd En détectant les déséquilibres éventuels du tambour, il répartit uniformément la charge pour réduire le niveau de bruit pendant l'essorage. Moteur Direct Drive Le moteur électromagnétique est en transmission directe sur le tambour sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable, performant et silencieux. LG Tambour SmartMouv pour une efficacité de lavage accrue Grâce à son moteur Direct Drive, ce lave-linge rend possible de nouveaux mouvements de tambour, ou une combinaison de nouveaux mouvements, selon le programme sélectionné. Avec une vitesse de rotation maîtrisée et la capacité du tambour à changer fréquemment son sens de rotation, la performance de lavage est fortement accrue, pour des résultats parfaits à chaque cycle. 3 en garde M isesTOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION LIRE Avertissement! Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement suivies. Le non respect de ces instructions entraine un risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de dommages materiels, de blessures, ou de décès. INSTRUCTIONS IMPORTANTES AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge, prendre les précautions de base suivantes : · Ne pas mettre les mains dans le lave-linge lorsqu'il est sous tension (touche Marche enfoncée). · Ne pas installer ni stocker le lave-linge dans un endroit exposé aux intempéries. · Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la machine à laver . Ne pas effectuer d'autres entretiens que ceux spécifiquement recommandés par le manuel (voir pages 20 à 25). Même dans ce cadre, assurez vous de la bonne compréhension des instructions avant toute manipulation et renoncez y si vous n'avez pas les compétences nécessaires. · Ne pas laisser de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc . . . · Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ni par des personnes handicapées sans supervision. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil -si elle ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié. 4 S pécifications Prise de courant Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs pu par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger. Vis de bridage Bac à produits (Pour le détergent et l'adoucissant) Panneau de commande Tuyau l'arrivée d'eau Tambour Filtre de la pompe de vidange. Porte Vis de vidange. Pied de mise à niveau Nom Alimentation électrique Dimensions Poids Watt Max. Trappe d'accès à la pompe de vidange. : Lave-linge à chargement frontal : 220 - 240 V~, 50 Hz : 600 mm(W) 590 mm(D) 850 mm(H) : 63 kg : 2100 W 0. 33 W (mode arrêt, mode en veille) Capacité de lavage : 8 kg Consommation d'eau : 53 l Nombre de tours par minute: 0~1600 (Le nombre de tours minute varie selon le modèle et le cycle) Pression d'eau admissible : 100 ~ 1000 kPa (1. 0 ~ 10. 0 kgf / cm2) L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments. Accessoires Tuyau l'arrivée d'eau Clé fermée 5 I nstallation Dépose de l'emballage 1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en mousse de polystyrène. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage situé à la base. Retirez le ruban adhésif de fixation du cordon d'alimentation et du tuyau de vidange. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour. Lave-linge Embase d'emballage Clé fermée Avertissement Les matériaux d'emballage (films plastiques, polystyrène. . . ) peuvent être dangereux pour les enfants. Gardez donc les emballages en lieu sûr, hors de portée des enfants. Dépose des vis de bridage Les 4 vis spéciales sont serrées pour prévenir tous dommages internes pendant le transport. Avant de faire fonctionner la machine à laver, enlever les vis ainsi que les rondelles en caoutchouc. Ne pas les enlever pourrait provoquer une forte vibration, du bruit et un mauvais fonctionnement. 1. Dévisser les 4 vis à l'aide de la clé fermée fournie à cet effet. Enlever les 4 vis ainsi que les rondelles en caoutchouc en tirant sur les rondelles. [. . . ] ( : 0031 (0) 900-5435454 or 0031 (0) 36-5377780) Relancer le cycle. ( : 0031 (0) 900-5435454 or 0031 (0) 36-5377780) 32 G uide de dépannage SMARTDIAGNOSISTM fonctionne uniquement avec les appareils identifiés « SMARTDIAGNOSISTM ». Dans le cas d'un téléphone mobile avec l'option statique, le diagnostic à puce peut ne pas fonctionner. Manuel d'utilisation SMARTDIAGNOSISTM · Utiliser cette fonction seulement si demandé par votre interlocuteur à la hotline. Seule la hotline peut interpréter les sons transmis pour le lave-linge. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F168PR2D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F168PR2D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag