Gebruiksaanwijzing LG F1489QDP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F1489QDP. Wij hopen dat dit LG F1489QDP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F1489QDP te teleladen.


Mode d'emploi LG F1489QDP
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F1489QDP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Modelnummer Serienummer Aankoopdatum Kenmerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Installatie Verpakking verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Verwijderen van de transport beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Plaatsen van de wasmachine . . . . . . . . . . . . . . 9 Watertoevoerslang verbinding specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Installatie van de afvoerslang . . . . . . . . . . . . . 13 Horizontaal plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gebruik van de wasmachine Werking wasmachine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Tips voor het wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tabel met wasprogramma's. . . . . . . . . . . . . . . . 18 Extra mogelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Maximale toerental per wasprogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Extra programma's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Uitgestelde start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Kreukvrij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Favoriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Voorwas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Optie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Optie1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Optie2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Watertemp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Andere functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Spoelen + Centrif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Geluidstoon AAN/UIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Reinigen van de trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Deur Vergrendeld & Controleren . . . . . . . . 25 Zeep toevoegen Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Onderhoud Watertoevoerfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pompfilter spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Reinigen van de verdeellade . . . . . . . . . . . . . . 30 De wastrommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 De wasmachine reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Voorzorgsmaatregelen voor de winter . . . 31 Storingsindex Het vaststellen van het probleem. . . . . . . . 32 Foutmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gebruiksaanwijzing SMARTDIAGNOSISTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Garantiebepalingen. . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 Productkenmerken Direct Drive-systeem. De moderne direct-drive motor drijft de trommel rechtstreeks aan zonder gebruikt te maken van riem of riemschijf. 6 Motion. De wasmachine kan diverse trommelacties of een combinatie van verschillende acties, afhankelijk van het geselecteerde wasprogramma uitvoeren. Gecombineerd met een gecontroleerde rotatiesnelheid en de capaciteit van de trommel zowel links als rechts te roteren, zijn de wasprestaties van de machine uitstekend met als resultaat een perfect wasresultaat. Bescherming tegen kreuken. Door links-/rechtsdraaiende beweging van de trommel wordt het kreukelen van het wasgoed tot een minimum beperkt. Ingebouwde thermostaat. De ingebouwde thermostaat verwarmt het water op de beste temperatuur voor de ingestelde wascyclus. Economischer door het Beladingherkenning systeem. Om het energieverbruik en het waterverbruik tot een minimum te beperken, detecteert het Beladingherkenning systeem de grootte van de lading en de watertemperatuur. [. . . ] · Verwijderen van zekeringen of veranderen van kabels of waterleidingen. · Directe of indirecte schade aan persoonlijke eigendom veroorzaakt door eventuele gebreken aan dit apparaat. · Als dit product voor commerciële doeleinden is, wordt hij niet gewaarborgd. (bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare toiletten, sportscholen, hotels, enz. ) Als het product is geïnstalleerd buiten het normale servicegebied, zullen alle transportkosten die betrokken zijn bij de reparatie van het product of het vervangen van een onderdeel in rekening gebracht worden. 36 37 MANUEL D'UTILISATION LAVE-LINGE Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lave-linge et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. F1489QDP(1~9) www. lg. com Sommaire Sommaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Des félicitations avec votre achat. Caractéristiques du produit . . 3 Consignes de sécurité importantes Consignes de sécurité importantes. . . . . . . 4 Précautions de sécurité de base. . . . . . . . . . . 5 Conserver ces instructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spécifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Installation Dépose de l'emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dépose des vis de bridage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Emplacement nécessaire du lave-linge!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Spécifications de raccordement du tuyau l'arrivée d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Installation du tuyau de drainage . . . . . . . 13 Mise à niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nous vous recommandons de lire soigneusement votre notice d'utilisation qui vous donnera toutes les instructions utiles pour l'installation, l'utilisation et la maintenance. Conservez-la pour vous y référer par la suite. Enregistrez le modèle et le numéro de série de votre lave-linge. N° de série Date d'achat Comment utiliser votre lave-linge Fonctionnement du lave-linge. . . . . . . . . . . . . 16 Précautions à prendre avant le lavage. . . 17 Tableau des programmes de lavage . . 18 Options supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vitesses de rotation maximales . . . . . . . . . . 20 Panneau de commande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Fonctions additionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Fin différée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Anti-froissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Favori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Prélavage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Option1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Option2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Rinçage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Température d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Autres fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Rinçage+Essorage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Essorage seul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Verrouillage enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Activation / désactivation du Signal sonore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nettoyage de la cuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Verrouillage de la porte & Pesée électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ajout de détergent Ajout de détergent et d'adoucissant. . . . 26 Maintenance Le filtre d'arrivée d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Le filtre de la pompe de drainage . . . . . . . 29 Nettoyage du bac à produits . . . . . . . . . . . . . . . 30 Le tambour de lavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Nettoyage de votre lave-linge . . . . . . . . . . . . . 31 Instructions de préparation pour l'hiver . . 31 Guide de dépannage Diagnostic des problèmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Message d'erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Manuel d'utilisation SMARTDIAGNOSISTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Termes de la garantie . . . . . . . . . . . . 36 2 Caractéristiques du produit Moteur Direct Drive Le moteur électromagnétique est en transmission directe sur le tambour sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable, performant et silencieux. LG Tambour SmartMouv pour une efficacité de lavage accrue Grâce à son moteur Direct Drive, ce lave-linge rend possible de nouveaux mouvements de tambour, ou une combinaison de nouveaux mouvements, selon le programme sélectionné. Avec une vitesse de rotation maîtrisée et la capacité du tambour à changer fréquemment son sens de rotation, la performance de lavage est fortement accrue, pour des résultats parfaits à chaque cycle. Protection contre le froissement Grâce à la rotation alternée du tambour, le froissement du linge est réduit au minimum. Chauffage de l'eau La résistance incorporée au lave linge chauffe automatiquement l'eau à la température adéquate correspondant au programme de lavage choisi. Plus économique grâce à la pesée électronique Le lave-linge détermine le niveau d'eau optimal et le temps de lavage afin d'adapter les consommations d'eau et d'énergie à la charge contenue dans le tambour. Verrouillage-enfants Le système de "Verrouillage-Enfant" est conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de programme pendant le fonctionnement. Système Anti-balourd En détectant les déséquilibres éventuels du tambour, il répartit uniformément la charge pour réduire le niveau de bruit pendant l'essorage. 3 Consignes de sécurité importantes LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION AVERTISSEMENT Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement suivies. Le non respect de ces instructions entraine un risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de dommages materiels, de blessures, ou de décès. Votre sécurité et celle des autres sont d'une grande importance. Nous avons fourni de nombreuses consignes de sécurité importantes aussi bien dans ce manuel que sur votre appareil. · Le raccordement de l'appareil à l'alimentation en eau doit utiliser un jeu de tuyaux neuf, vous ne devez pas réutiliser un jeu de tuyaux usagés · Pour réduire tout risque de blessures, respectez toutes les procédures de sécurité recommandées par les industriels pour ces appareils, y compris le port de gants à manche longue et des lunettes de sécurité. Tout manquement aux consignes de sécurité énoncées dans ce manuel peut se traduire par des dommages au matériel, des blessures, voire la mort. I Conserver ces instructions INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de terre · Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirer la prise de terre. · Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien. AVERTISSEMENT Un mauvais branchement du conducteur de terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil -si elle ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié. 6 Spécifications Vis de bridage Bac à produits (Pour le détergent et l'adoucissant) 1:15 Prise de courant Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger. Time Left 1% Washing 3 Rinse 40°C Temp. Panneau de commande Tambour Tuyau l'arrivée d'eau Filtre de la pompe de vidange. Porte Vis de vidange. Pied de mise à niveau I Nom I Alimentation électrique I Dimensions I Poids I Watt Max. Trappe d'accès à la pompe de vidange. : Lave-linge à chargement frontal : 220 - 240 V~, 50 Hz : 600 mm(W) 640 mm(D) 850 mm(H) : 70 kg : 2200 W 0. 33 W (Mode arrêt, Mode en veille) I Capacité de lavage : 12 kg I Nombre de tours par minute: 0 - 1400 (Le nombre de tours minute varie selon le modèle et le cycle) I Pression d'eau admissible : 100 - 1000 kPa (1. 0 - 10. 0 kgf / cm2) L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments. I Accessoires Tuyau l'arrivée d'eau (1EA) Clé fermée 7 Installation I Dépose de l'emballage 1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en mousse de polystyrène. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage situé à la base. Retirez le ruban adhésif de fixation du cordon d'alimentation et du tuyau de vidange. [. . . ] ( : 0031 (0) 900-5435454 or 0031 (0) 36-5377780) · Température de l'eau. · Si l'eau déborde à cause d'une valve défectueuse. · S'affiche lorsque le pressostat ne fonctionne pas normalement. · Problème moteur · Le lave-linge a connu une panne d'électricite. Relancer le cycle. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F1489QDP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F1489QDP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag