Gebruiksaanwijzing LG F1489QDB4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB4. Wij hopen dat dit LG F1489QDB4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB4 te teleladen.


LG F1489QDB4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9994 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F1489QDB4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer de kabel regelmatig, en mocht deze onregelmatigheden vertonen, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de strookabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, op stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. [. . . ] (bladzijde 35) [Kopie] Kopieert de bestand(en) naar een andere map of HDD. add] Voegt de track(s) toe aan de Programmalijst (bladzijde 31) [Rippen] Ript audio CD tracks van uw vooraf opgenomen CD's en slaat ze op als MP3 bestanden op de harde schijf (bladzijde 41). 4. Gebruik v/V om een track te selecteren en druk op PLAY (N). U kunt verschillende afspeelfuncties gebruiken. Tips: Druk op DISPLAY om de ID3 Tag informatie voor het MP3 bestand te bekijken. Indien de ID3 Tag informatie niet verschijnt, zal [ID3-Tag: None] op het scherm worden weergegeven. Druk nogmaals op DISPLAY om het informatiescherm af te sluiten. Indien u naar de bovenliggende map wilt gaan, gebruik dan de v / V knoppen om te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Druk op HOME om het HOME menu te openen en andere media te selecteren. Om het afspelen op elk moment te stoppen, drukt u op STOP. Willekeurig 1. Druk op v / V om een bestand te selecteren en druk op ENTER. Selecteer de [Wissen] optie en druk op ENTER. Ga naar de Programmalijst met behulp van B. De geprogrammeerde track die u heeft geselecteerd wordt aangewezen in de programmalijst. Gebruik v / V om de track die u wenst af te spelen. Het afspelen stopt nadat het laatste geprogrammeerde nummer is gespeeld. Selecteer een track in de lijst en druk op PLAY (N) om het Geprogrammeerd afspelen te verlaten en verder te gaan met normaal afspelen. Tips: U kunt het Programmalijst scherm openen of verwijderen door op MENU/LIST te drukken. U kunt het venster van de Programmalijst niet sluiten tijdens geprogrammeerd afspelen en de x geprogrammeerde Xx. 31 Afspelen [Afspelen] Afspelen begint in de volgorde die u heeft geprogrammeerd vanaf de geselecteerde track. Een JPEG Bestand bekijken De recorder kan JPEG bestanden afspelen. Lees "Foto bestandseisen" aan de rechterkant voordat u JPEG opnames gaat afspelen. Selecteer een media met JPEG bestanden en druk op ENTER. De [Foto Lijst] lijst wordt op het TV scherm getoond. Foto Lijst Menu Opties 1. [. . . ] Zie "Klok instellen" op bladzijde 19. Zie "Timer Opname" op bladzijde 39. Stereo is alleen beschikbaar via de A/V output van de recorder. Selecteer de AUX of A/V bronnen als TV input. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F1489QDB4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F1489QDB4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag