Gebruiksaanwijzing LG F1489QDB4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB4. Wij hopen dat dit LG F1489QDB4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB4 te teleladen.


LG F1489QDB4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9994 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F1489QDB4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de kabel regelmatig, en mocht deze onregelmatigheden vertonen, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de strookabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, op stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Verwijder de stroomkabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. [. . . ] [Open] Opent de map en een lijst van bestanden in de map wordt getoond. [Rename] Bewerkt de bestandsnaam (bladzijde 34) [Verplaatsen] Verplaatst de bestand(en) naar een andere map of HDD. (bladzijde 35) [Kopie] Kopieert de bestand(en) naar een andere map of HDD. add] Voegt de track(s) toe aan de Programmalijst (bladzijde 31) [Rippen] Ript audio CD tracks van uw vooraf opgenomen CD's en slaat ze op als MP3 bestanden op de harde schijf (bladzijde 41). 4. Tips: Druk op DISPLAY om de ID3 Tag informatie voor het MP3 bestand te bekijken. Indien de ID3 Tag informatie niet verschijnt, zal [ID3-Tag: None] op het scherm worden weergegeven. Indien u naar de bovenliggende map wilt gaan, gebruik dan de v / V knoppen om te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Druk op HOME om het HOME menu te openen en andere media te selecteren. Om het afspelen op elk moment te stoppen, drukt u op STOP. Willekeurig 1. Het toestel begint automatisch met willekeurig afspelen, en "Random" verschijnt op het menuscherm. Selecteer [Random] optie en druk op ENTER om terug te keren naar normaal afspelen. Selecteer een optie met behulp van v / V en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen. Gebruik v / V om een bestand te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Tips: Indien u naar de bovenste map wenst te gaan, gebruik dan de v / V toetsen om te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U kunt ook het HOME menu openen door op HOME te drukken om een ander medium te selecteren. Afhankelijk van het aantal JPEG bestanden en de grootte, kan de recorder langere tijd bezig zijn met het lezen van de bestanden. [Wissen] Verwijder de bestand(en) of map(pen) van de HDD. (bladzijde 34) [Verplaatsen] Verplaatst de bestand(en) naar een andere map of HDD. (bladzijde 35) [Kopie] Kopieert de bestand(en) naar een andere map of HDD. (bladzijde 35) Fotobestand bestandseisen Bestandsextensies: ". jpg" Fotogrootte: Aanbevolen is minder dan 4MB CD-R formaat: ISO 9660 en JOLIET. DVD±R/RW formaat: ISO 9660 (UDF Brugformaat) Maximaal aantal Bestanden/Schijf: Minder dan 999 (totaal aantal bestanden en mappen) Opmerkingen betreffende JPEG bestand Progressieve en compressie zonder verlies JPEG bestanden worden niet ondersteund. Druk op ENTER om dit menu te openen of te sluiten tijdens volledig beeld weergave. Het [Foto Lijst] menu wordt getoond. 32 Beelden overslaan Druk één maal op SKIP (. of >) terwijl u een beeld bekijkt om naar het volgende of het vorige bestand te gaan. Beeld draaien Gebruik v / V terwijl u een beeld bekijkt om dat beeld naar links of rechts te draaien. Diavoorstelling Bekijken Bij de diapresentatie worden de beelden met een vooraf door u zelf te bepalen interval vertoond. [. . . ] De antenne of de kabels zijn los Oplossing Steek de elektriciteitskabel goed in het stopcontact. Selecteer de juiste video invoerstand op de TV, zodat het beeld van de recorder op het TV scherm wordt weergegeven. Selecteer de correcte invoerstand van de audio ontvanger zodat u kunt luisteren naar het geluid van de recorder. (controleer of de schijfindicator oplicht in het scherm) Plaats een afspeelbare schijf (controleer de schijfsoort, het kleursysteem en de regiocode). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F1489QDB4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F1489QDB4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag