Gebruiksaanwijzing LG F1489QDB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB. Wij hopen dat dit LG F1489QDB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB te teleladen.


LG F1489QDB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9994 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F1489QDB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of verslijting toont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum. Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. [. . . ] REPEAT Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op REPEAT om de gewenste herhaalmodus te selecteren. DVD-Video schijven: Hoofdstuk/Titel/Uit Audio CD, DivX/MP3/WMA schijven: Track/Alles/UIt 22. TV - De TV bedienen Uw afstandsbediening kan uw DVD/CD Receiver bedienen, en ook bepaalde functies van een LG TV. Volg onderstaande instructies op om uw LG TV te bedienen. Setup Basisinstellingen Via het menu instellingen (Setup) kan u tal van items aanpassen, zoals het beeld en de klank. ook de taal instellen voor de ondertiteling en voor het menu instellingen (Setup). Voor meer informatie over elk item van het menu instellingen, raadpleegt u de pagina's 7 tot 9. ALGEMENE BEDIENING 1. Druk op v / V om de gewenste optie te selecteren en druk op B om naar het tweede niveau te gaan. Op het scherm wordt de huidige instelling voor het geselecteerde item weergegeven, evenals de andere mogelijke instelling(en). Druk op v / V om de tweede, gewenste optie te selecteren en druk dan op B om naar het derde niveau te gaan. Druk op v / V om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op ENTER om uw keuze te bevestigen. Druk op SETUP of PLAY om het menu instellingen te verlaten. a b c d e a TAAL - Menutaal/Schijfaudio/Ondertiteling/Menu b SCHERM - TV Verhouding / Schermmodus / Progressieve Scan / TV uitvoer selecteren c AUDIO - 5. 1 Luidspreker instelling / Dynamisch Bereik Bediening (DRC) / Vokaal d VERGRENDELING (Oudercontrole) - Beoordeling / Wachtwoord / Regiocode e ANDEREN - DivX(R) VOD / REC Bitrate Het menu weergeven en afsluiten: Druk op SETUP om het menu weer te geven. De karaokekanalen op de schijf worden gemengd naar normaal stereogeluid. AUDIO Elk DVD-schijfje beschikt over een aantal verschillende audiouitvoeropties. Stel de AUDIO-opties van de DVD-speler in aan de hand van het soort audiosysteem dat u gebruikt. 5. 1 Luidspreker Instellingen Voer de volgende instellingen in voor de ingebouwde 5. 1 kanaal surround decoder. Na de instelling keert u terug naar het vorige menu door op de knop RETURN te drukken. 8 LOCK (Jeugdbeschermingscontrole of Parental Control) Beveiligingsniveau: Blokkeert het afspelen van beoordeelde DVD schijven, gebaseerd op de inhoud. Selecteer "Beveiligingsniveau" in het LOCK-menu en druk dan op B. Voor toegang tot de SLOT opties, dient u het door u gemaakte wachtwoord in te geven. Druk op WISSEN voordat u op ENTER drukt indien u een fout heeft gemaakt. Selecteer een censuurcijfer (rating) van 1 tot 8 met behulp van de toetsen v / V. Beveiligingsniveau 1-8: Censuurcijfer één (1) heeft de hoogste beperkingen en censuurcijfer acht (8) de laagste. Ontsluiten: Indien u ontgrendelen (unlock) selecteert, dan is de jeugdbeschermingscontrole niet actief en dan wordt de disc ongecensureerd weergegeven. Druk op ENTER om uw censuurkeuze te bevestigen, en druk vervolgens op SETUP om het menu af te sluiten. Om het wachtwoord te wijzigen, druk op ENTER zodra de "Wijzigen" optie wordt gemarkeerd. [. . . ] · Opereer de afstandsbediening binnen een bereik van 23 voet (7m). · Verwijder de obstructie. · De batterijen in de afstandsbediening zijn uitgeput. · Druk op SLEEP(Dimmer) op de afstandsbediening. 13 MP3/WMA Schijf compatibileit met dit toestel is als volgt beperkt: · Bemonsteringsfrequentie: binnen 8 - 48 kHz (MP3), binnen 22. 05 - 48kHz (WMA) · Bit rate: binnen 8 - 320kbps (MP3), 32 - 256kbps (WMA) Ondersteunde Ver : v2 , v7, v8, v9 · Bestandextensies: ". mp3" / ". wma" · CD-ROM bestandsformaat: ISO9660 · We raden aan dat u gebruik maakt van Easy-CD Creator, dat een ISO 9660 bestandsysteem aanmaakt. · ThHet totaal aantal karakters voor bestandsnaam: maximum 8 karakters (exclusief bestandsextensies zoals mp3/wma). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F1489QDB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F1489QDB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag