Gebruiksaanwijzing LG F1489QDB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB. Wij hopen dat dit LG F1489QDB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG F1489QDB te teleladen.


LG F1489QDB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9994 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG F1489QDB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Overladen wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Periodieke controle van de kabel van uw apparaat is noodzakelijk, en indien het apparaat tekenen van beschadiging of verslijting toont, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet, en laat de kabel vervangen door een exacte kopie van het onderdeel door een goedgekeurd service centrum. Bescherm de stroomkabel van fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen, tussen een gesloten deur, of erover lopen. [. . . ] Druk op b / B om de Afstand van de geselecteerde speaker aan te passen. Test Druk op b / B om de signalen van elke speaker te testen. Pas het volume aan, aan het volume van de test signalen die zijn opgeslagen in het geheugen. Voorste Links (L) Middelste Voorste Rechts (R) Achterste Rechts (R) Achterste Links (L) SubWoofer SCHERM TV Verhouding 4:3 ­ Selecteer indien een standaard 4:3 TV aangesloten is. 16:9 ­ Selecteer indien een 16:9 breedbeeld TV aangesloten is. Schermmodus: De schermmodus instelling werkt alleen indien de TV verhoudingmodus is ingesteld op "4:3". Letterbox ­ Toont een breedbeeld beeld met banden boven- en onderin het scherm. Panscan ­ Toont automatisch het brede beeld op het gehele scherm en snijdt de gedeeltes die niet passen, weg. Progressieve Scan Progressieve Scan Video voorziet in beelden van hoge kwaliteit met minder flikkeringen. Indien u de Component Video contactpunten gebruikt voor het aansluiten van een TV of monitor die compatible is met progressief scansignaal, stelt u de optie [Progressive Scan] in op [On]. - Als u niet binnen 10 seconden op ENTER drukt, zal [OFF] worden uitgevoerd. Druk op ENTER om uw censuurkeuze te bevestigen, en druk vervolgens op SETUP om het menu af te sluiten. Wachtwoord U kunt een wachtwoord ingeven of veranderen. Selecteer Wachtwoord uit het LOCK menu en druk op B. Volg stap 2 hierboven (Beveiligingsniveau) op. Om het wachtwoord te wijzigen, druk op ENTER zodra de "Wijzigen" optie wordt gemarkeerd. Voer het oude wachtwoord in en controleer uw nieuwe wachtwoord. Druk op SETUP om het menu af te sluiten. Indien u uw wachtwoord bent vergeten U kunt het wachtwoord wissen, indien u dit bent vergeten, door de volgende stappen uit te voeren: 1. Druk op SETUP om het Instellingenmenu te openen. Voer het 6-cijferige getal "210499" in en druk op ENTER. Het wachtwoord is gewist. Land Code Voer de code van de regio waarvan de standaards zijn gebruikt voor het beoordelen van de DVD videoschijf, gebaseerd op de lijst op bladzijde 12. [. . . ] · Het total aantal bestanden op de schijf dient lager te zijn dan 650. · Deze speler ondersteunt geen bestanden met extensies zoals bmp. · In het geval van een spec. out bestand, zal automatisch het volgende bestand geselecteerd worden bij het afspelen van bestanden op volgorde. Klanten dienen zich bewust te zijn dat toestemming vereist voor het downloaden van MP3 / WMA bestanden en muziek van het Internet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG F1489QDB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG F1489QDB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag