Gebruiksaanwijzing LG E2281VR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG E2281VR. Wij hopen dat dit LG E2281VR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG E2281VR te teleladen.


LG E2281VR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1850 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG E2281VR (1850 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG E2281VR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-MONITOR Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. LED LCD-MONITOR MODELLEN E2281TR E2281VR E2381VR www. lg. com Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. [. . . ] Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO functieknop om de resolutie te verbeteren. 7 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC E2281VR/E2381VR 1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het 2. Sluit signaalinvoerkabel 1 computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat. en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast. A Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. C Sluit de HDMI-kabel aan Afhankelijk van model. AV-apparatuur (Kastje met convertor en decoder, DVD, Video, Videospelletjeconsole) Naar stopcontact *Een niet ondersteunde pc Hoofdtelefoon/Luidspreker Digitaal signaal DVI-D (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) Sluit de signaalinvoerkabel aan en zet hem vast door in de richting van de pijl te draaien zoals de afbeelding aangeeft. Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor Macintosh gebruikt: Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGAconnector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 8 Monitor aansluiten E2281VR/E2381VR 3. Druk op de powerknop op de basis van de standaard om de monitor aan te zetten. Zodra de monitor ingeschakeld is, wordt `Self Image Setting Function' (zelfbeeld instellingsfunctie) automatisch uitgevoerd. (Alleen analoog modus) Aan/uit-knop OPMERKING Automatische beeldafstelling?Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO functieknop om de resolutie te verbeteren. 9 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel E2281TR/E2281VR/E2381VR E2281VR/E2381VR 10 Functies van bedieningspaneel Knop MENU Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. OSD LOCKED / OSD UNLOCKED (OSD VERGRENDELEN / OSD ONTGRENDELEND) Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED"(OSD ONTGRENDELEND) zal verschijnen. Knop SUPER+ RESOLUTION Zie pagina 22 de 23 voor meer informatie. Gebruik deze knop om naar het SUPER ENERGY SAVING Knop SUPER ENERGY SAVING menu toe te gaan. Zie pagina 24 de 26 voor meer informatie. Knop AUTO (Voor D-SUB en DVI input) AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Bij het afstelling van uw beeldscherm-instellingen, druk altijd op de AUTO knop op de MONITOR SETUP OSD. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: HIGH 1 2 3 4 Druk op een willekeurige Knop, daarna verschijnt het hoofdmenu van OSD. Druk op de EXIT Knop om naar OSD te gaan. 14 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. DSUB : D-SUB (analoog signaal) input DVI-D : DVI-D (digitaal signaal) input HDMI : HDMI signaal Hoofdmenu MENU Vervolgmenu BRIGHTNESS ORIGINAL RATIO COLOR PRESET (WARM/MEDIUM/COOL) BLACK LEVEL LANGUAGE SOUND FACTORY RESET Ondersteunde input DSUB DVI-D HDMI Beschrijving Hiermee regelt u de helderheid van het scherm De beeldgrootte aanpassen De kleur van het scherm regelen HDMI DSUB DVI-D HDMI Offsetniveau instellen De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen SUPER+ RESOLUTION NORMAL LOW MEDIUM HIGH D-SUB DVI-D HDMI Het beeld wordt onvermijdelijk beschadigd tijdens de data verwerking om het beeld te vergroten. SUPER+ Resolution kan de resolutie behouden om een helder videobeeld te laten zien, zelfs vergroot waarbij de beeldkwaliteit verbeteringstechnologie de wazige focus en ruwe kanten door de vergroting aanpast. Initialiseren van SUPER ENERGY SAVING en naar de "OFF" mode gaan. SUPER ENERGY SAVING ON OFF RESET DSUB DVI-D HDMI VOLUME HDMI Om volume te regelen OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (pagina 15 de 26). 15 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. E2281TR Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu Submenu's Ga naar het bovenste menu Instellen (hoger/lager) Een ander submenu selecteren Afsluiten OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. Knoptip 16 Schermmenu - selecteren en aanpassen E2281VR/ E2381VR In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu HIGH Submenu's Ga naar het bovenste menu Instellen (hoger/lager) Een ander submenu selecteren Afsluiten OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. Knoptip 17 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving E2281TR Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. E2281VR/E2381VR HIGH E2281TR WIDE Hiermee schakelt u over naar de schermvullende modus afhankelijk van het binnenkomende beeldsignaal. ORIGINAL Verander de inkomende beeld signal ratio naar de originele situatie. * Deze funcite werkt alleen als de invoer resolutie kleiner is dan de monitor ratio (16:9). E2281VR/E2381VR HIGH : Ga naar het bovenste menu : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren Exit : Afsluiten 18 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu PRESET E2281TR Vervolgmenu Beschrijving WARM 3 Stel het scherm naar warme kleur. MEDIUM Stel het scherm naar tussenliggende kleur. E2281VR/E2381VR COOL Stel het scherm naar koude kleur. 3 HIGH (Voor HDMI input) Het afwijkingsniveau is instelbaar. Als u "HIGH" (Hoog) selecteert, kiest u voor een helder scherm en als u "LOW" (Laag) selecteert wordt het scherm donkerder. [. . . ] Neem in een dergelijk geval contact op met de leverancier of fabrikant van de computer of de grafische kaart. 28 Problemen oplossen Weergegeven beeld is incorrect De schermkleur is monochroom of wijkt af. · Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten. · Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is geplaatst. · Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG E2281VR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG E2281VR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag