Gebruiksaanwijzing LG E2250V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG E2250V. Wij hopen dat dit LG E2250V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG E2250V te teleladen.


LG E2250V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5239 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG E2250V (3724 ko)
   LG E2250V (3387 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG E2250V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding E2250V E2350V E2750V Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen. Veiligheid Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. [. . . ] Gebruik een munt voor de achterzijde van de voet en draai de schroef met de klok mee om deze vast te draaien. 6. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe. Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. 7 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen Na installatie past u de hoek aan zoals beneden weergegeven. * Met voetstuk Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5° de 15° Raak het scherm niet aan en druk het niet in wanneer u de hoek van de monitor aanpast. Plaats uw vingers niet tussen het toestel en de steun als u de hoek van het scherm aanpast. U kunt hierbij uw vinger(s) bezeren. ERGONOMIE Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. 8 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het schem plaatsen * Zonder voetstuk Ergonomie Het wordt aanbevolen dat om een ergonomische en comfortabele bekijken positie te handhaven, moet de achterwaartse standhoek van de monitor meer dan 10 graden overschrijden. 9 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC 1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het 2. Sluit signaalinvoerkabel 1 computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat. en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast. A Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan C Sluit de HDMI-kabel aan HDMI DC-IN D-SUB DVI-D AV-apparatuur (Kastje met convertor en decoder, DVD, Video, Videospelletjeconsole) Afhankelijk van model. C DC-IN DVI-D HDMI D-SUB 1 *Een niet ondersteunde pc Hoofdtelefoon/Oortelefooningang Digitaal signaal DVI-D A B (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) PC PC Naar stopcontact Of Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor Macintosh gebruikt: Mac-adapter Naar stopcontact Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. 10 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC 3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de monitor ingeschakeld is, wordt `Self Image Setting Function' (zelfbeeld instellingsfunctie) automatisch uitgevoerd. (Alleen analoog modus) Aan/uit-knop OPMERKING Automatische beeldafstelling?Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: 1 2 3 4 Druk op een willekeurige Knop, daarna verschijnt het hoofdmenu van OSD. Druk op de EXIT Knop om naar OSD te gaan. 14 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. DSUB : D-SUB (analoog signaal) input DVI-D : DVI-D (digitaal signaal) input HDMI : HDMI signaal Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL Ondersteunde input DSUB DVI-D HDMI HDMI DSUB DVI-D HDMI Beschrijving Om de helderheid, contrast en scherpte van het beeld te regelen COLOR COLOR TEMP (PRESET / USER) GAMMA De kleur van het scherm regelen DISPLAY HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE OVERSCAN DSUB De positie van het scherm regelen DSUB De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren HDMI HDMI VOLUME OTHERS LANGUAGE > ENGLISH POWER INDICATOR BUTTON INDICATOR WHITE BALANCE FACTORY RESET Om volume te regelen De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen DSUB DVI-D HDMI DSUB DSUB DVI-D HDMI SMART+ AUTO BRIGHT ORIGINAL RATIO DUAL WEB CINEMA MODE DSUB DVI-D HDMI DSUB DVI-D De beeldgrootte aanpassen F-ENGINE NORMAL MOVIE INTERNET STANDARD MOVIE GAME SPORTS DSUB DVI-D Gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen HDMI OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (15~25). 15 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu Pictogram men Submenu's Knoptip Afsluiten Instellen (hoger/lager) Een ander submenu selecteren Herstarten om het submenu te selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 16 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu (BEELD) BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het (HELDERHEID) scherm. CONTRAST SHARPNESS (SCHERPTE) Exit : Afsluiten BLACK LEVEL : Lager (ZWART NIVEAU) : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren Hiermee regelt u het contrast van het scherm. Als u "HIGH" (Hoog) selecteert, kiest u voor een helder scherm en als u "LOW" (Laag) selecteert wordt het scherm donkerder. Als criterium voor het videosignaal is dit het donkerste scherm dat de monitor kan weergeven. Beschrijving (KLEUR) COLOR TEMP Selecteer de schermkleur. [. . . ] · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren). BELANGRIJK Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als u de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet selecteert, worden letters mogelijk onscherp en het scherm verduisterd, afgeknot of schuin vertekend weergegeven. De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de grafische kaart van de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG E2250V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG E2250V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag