Gebruiksaanwijzing LG DVX-692H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DVX-692H. Wij hopen dat dit LG DVX-692H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DVX-692H te teleladen.


Mode d'emploi LG DVX-692H
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DVX-692H (2157 ko)
   LG DVX-692H (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DVX-692H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING DVD-speler met Full HDupscaling Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar deze als naslagwerk voor in de toekomst. DVX692H P/NO : MFL63266735 DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 1 12/20/10 2:45 PM DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 2 12/20/10 2:45 PM Aan de slag 3 Veiligheidsinformatie VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG HET DEKSEL (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDERD WORDEN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT DIT DOEN DOOR GEKWALIFICEERD SERVICEPERSONEEL. [. . . ] (type A, Højhastigheds HDMITM-kabel) Achterkant apparaat Coaxkabel OF optische kabel Ontvanger/ versterker Sluit de HDMI OUT-aansluitbus op de versterker met een HDMI-kabel op de HDMI IN-aansluitbus op de tv aan als de versterker een HDMI OUTaansluitbus heeft. Achterkant apparaat OPTICAL HDMIkabel TV COAXIAL HDMIkabel Ontvanger/ versterker DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 12 12/20/10 2:45 PM Systeeminstellingen 13 Instellingen Wanneer het toestel de eerste keer wordt ingeschakeld, dient u de gewenste taal te kiezen. Menu [DISPLAY] TV Beeldformaat Selecteert welk schermaspect u gebruikt op basis van de vorm van uw tv-scherm. [4:3]: Selecteer [4:3] wanneer een standaard 4:3-tv is aangesloten. [16:9]: Selecteer [16:9] wanneer een 16:9-brede tv is aangesloten. Installatie-instellingen aanpassen U kunt de instellingen van het apparaat in het menu [Setup] wijzigen. Gebruik w/s tom de eerste insteloptie te selecteren en druk op d om naar het tweede niveau te gaan. Gebruik w/s om een tweede insteloptie te selecteren en druk op d om naar het derde niveau te gaan. Gebruik w/s om een gewenste instelling te selecteren en druk op ENTER (b) om uw keuze te bevestigen. Schermmodus Als u 4:3 hebt gekozen, zult u moeten definiëren hoe u wilt dat uw breedbeeldprogramma's en films op uw tv-scherm worden weergegeven. [Letterbox]: dit geeft een breedbeeldafbeelding weer met zwarte randen aan de boven- en onderzijde van het scherm. [Panscan]: dit vult het volledige 4:3-scherm, waarbij de afbeelding, indien nodig, wordt bijgesneden. 3 Systeeminstellingen Menu [TAAL] Menutaal Selecteer een taal voor het installatiemenu en de schermweergave. TV Output Select Selecteer een optie volgens het aansluittype van de tv. [RGB]: wanneer uw tv op het TO TV (SCART) contact is aangesloten [YPbPr]: wanneer uw tv op de COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-contacten op het apparraat is aangesloten. Schijf Audio/Disc Subtitel/ Schijfmenu Selecteer een taal voor Disc Audio/ondertiteling/ menu. [Standaard]: verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de disc werd opgenomen. [Overige]: druk om een andere taal te kiezen op de numerieke knoppen, daarna op ENTER (b) om het betreffende getal van 4 posities volgens de taalcodelijst in te voeren. (Zie pagina 21) Druk, als u een fout maakt bij het invoeren van het nummer, op WISSEN om de getallen te wissen en corrigeer deze daarna. [Uit] (voor ondertiteling van discs): ondertiteling uitschakelen. DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 13 12/20/10 2:45 PM 14 Systeeminstelling Menu [AUDIO] Dolby Digital/DTS/MPEG Stel de audio-opties van het apparaat in conform de uitgangstypen van de discs die u gebruikt. Menu [OVERIGE] B. L. E (Black Level Expansion) Om het zwartniveau van afspeelbare afbeeldingen te selecteren, stelt u uw voorkeur in en het vermogen van de monitor. Sampling Freq. (Frequentie) Selecteert de schakelfrequentie van het audiosignaal tussen [48 kHz] en [96 kHz] REC Bitrate U kunt een datasnelheid kiezen voor USB-directopnemen. Hogere datasnelheden geven een betere geluidskwaliteit, maar gebruiken meer ruimte op het USB Flash-station. Zie pagina 17 voor USB-direct-opnemen. DRC (Dynamic Range Control) 3 Systeeminstelling Laat het geluid helder klinken, wanneer het volume zachter wordt gezet (alleen Dolby Digital). Voor dit effect instellen op [Aan]. DivX(R) VOD DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel door DivX Certified®-toestel dat DivX-video afspeelt. Ga naar divx. com voor meer informatie en software tools om uw bestanden naar DivX-video te converteren. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certified®toestel moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand (VOD) -speelfilms te kunnen afspelen. Ga naar het gedeelte DivX VOD in het installatiemenu van uw toestel om uw registratiecode te verkrijgen. Ga naar vod. divx. com voor meer informatie over hoe u uw registratie kunt voltooien. [. . . ] ZOOM: 100% : 200% : 300% : 400% : 100% w/s/a/d: Beweeg door de vergrote foto. U kunt tijdens de diavertoning naar muziek luisteren, als de disc tegelijkertijd muziek- en fotobestanden bevat. Gebruik w/s/a/d om pictogram (~) te markeren, druk vervolgens op ENTER (b) om de diavertoning te starten. Een vergrote foto bekijken 4 Bediening Luister naar muziek tijdens de diavertoning Het maken van onbevoegde kopieën van door rechten beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, bestanden, tv-programma's en geluidsopnamen is mogelijk een schending van de auteursrechten en vormen een misdrijf. Het is niet toegestaan deze apparatuur voor dergelijke doeleinden te gebruiken Wees verstandig Neem auteursrechten in acht DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 18 12/20/10 2:45 PM Problemen verhelpen 19 Problemen verhelpen Symptoom Geen stroom De stroom is ingeschakeld, maar het apparaat werkt niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DVX-692H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DVX-692H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag