Gebruiksaanwijzing LG DVX-692H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DVX-692H. Wij hopen dat dit LG DVX-692H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DVX-692H te teleladen.


LG DVX-692H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2361 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DVX-692H (2157 ko)
   LG DVX-692H (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DVX-692H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING DVD-speler met Full HDupscaling Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar deze als naslagwerk voor in de toekomst. DVX692H P/NO : MFL63266735 DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 1 12/20/10 2:45 PM DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 2 12/20/10 2:45 PM Aan de slag 3 Veiligheidsinformatie VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG HET DEKSEL (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDERD WORDEN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van nietgeïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen. [. . . ] Druk, als dat het geval is, herhaaldelijk op RESOLUTION totdat de afbeelding opnieuw verschijnt. DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 11 12/20/10 2:45 PM 12 Aansluiten y Als uw tv geen 96 kHz schakelfrequentie kan ondersteunen, stel de optie [Sampling Freq. ] dan in op [48 kHz] in het installatiemenu y Als uw tv niet is uitgerust met Dolby Digital en MPEG-decoder, stel de opties [Dolby Digital] en [MPEG] dan in op [PCM] in het installatiemenu. y De resolutie wijzigen wanneer het apparaat is aangesloten op de HDMI-verbinding, kan een verkeerde werking tot gevolg hebben. y Als het audio-format van de digitale output niet overeenkomt met het vermogen van uw versterker, zal de versterker een luid, vervormd geluid of in het geheel geen geluid laten horen. Ontvanger/ versterker Op een versterker aansluiten Audiokabel aansluiten 2 Aansluiten Achterkant apparaat Sluit de AUDIO OUTPUT op het apparaat met een audiokabel aan op 2CH AUDIO IN op de versterker, zoals AUDIO links/rechts met wit/rood. , Opmerking Audiokabel y Druk om het audio-formaat van de huidige disc in de schermweergave te bekijken op AUDIO. y Dit apparaat voert geen interne (2 kanalen) decodering van een DTS-geluidsfragment uit. Om DTS multi channel surround te verkrijgen moet u dit apparaat aansluiten op een DTS-compatibele versterker via één van de digitale audio-uitgangen van dit apparaat. COAXIAL- of OPTICAL (digitale audio) -kabel aansluiten Sluit één van de DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL of OPTICAL) -contacten op het overeenkomende contact op uw versterker aan. HDMI-kabel aansluiten Sluit de HDMI OUTPUT op het apparaat met een HDMI-kabel op de HDMI IN op de versterker aan. (type A, Højhastigheds HDMITM-kabel) Achterkant apparaat Coaxkabel OF optische kabel Ontvanger/ versterker Sluit de HDMI OUT-aansluitbus op de versterker met een HDMI-kabel op de HDMI IN-aansluitbus op de tv aan als de versterker een HDMI OUTaansluitbus heeft. Achterkant apparaat OPTICAL HDMIkabel TV COAXIAL HDMIkabel Ontvanger/ versterker DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 12 12/20/10 2:45 PM Systeeminstellingen 13 Instellingen Wanneer het toestel de eerste keer wordt ingeschakeld, dient u de gewenste taal te kiezen. Menu [DISPLAY] TV Beeldformaat Selecteert welk schermaspect u gebruikt op basis van de vorm van uw tv-scherm. [16:9]: Selecteer [16:9] wanneer een 16:9-brede tv is aangesloten. Installatie-instellingen aanpassen U kunt de instellingen van het apparaat in het menu [Setup] wijzigen. Gebruik w/s tom de eerste insteloptie te selecteren en druk op d om naar het tweede niveau te gaan. Gebruik w/s om een tweede insteloptie te selecteren en druk op d om naar het derde niveau te gaan. Gebruik w/s om een gewenste instelling te selecteren en druk op ENTER (b) om uw keuze te bevestigen. Schermmodus Als u 4:3 hebt gekozen, zult u moeten definiëren hoe u wilt dat uw breedbeeldprogramma's en films op uw tv-scherm worden weergegeven. [Letterbox]: dit geeft een breedbeeldafbeelding weer met zwarte randen aan de boven- en onderzijde van het scherm. [Panscan]: dit vult het volledige 4:3-scherm, waarbij de afbeelding, indien nodig, wordt bijgesneden. 3 Systeeminstellingen Menu [TAAL] Menutaal Selecteer een taal voor het installatiemenu en de schermweergave. TV Output Select Selecteer een optie volgens het aansluittype van de tv. [RGB]: wanneer uw tv op het TO TV (SCART) contact is aangesloten [YPbPr]: wanneer uw tv op de COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-contacten op het apparraat is aangesloten. Schijf Audio/Disc Subtitel/ Schijfmenu Selecteer een taal voor Disc Audio/ondertiteling/ menu. [Standaard]: verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de disc werd opgenomen. [Overige]: druk om een andere taal te kiezen op de numerieke knoppen, daarna op ENTER (b) om het betreffende getal van 4 posities volgens de taalcodelijst in te voeren. (Zie pagina 21) Druk, als u een fout maakt bij het invoeren van het nummer, op WISSEN om de getallen te wissen en corrigeer deze daarna. [Uit] (voor ondertiteling van discs): ondertiteling uitschakelen. DV672H-E. BDEULLK-DUT. indd 13 12/20/10 2:45 PM 14 Systeeminstelling Menu [AUDIO] Dolby Digital/DTS/MPEG Stel de audio-opties van het apparaat in conform de uitgangstypen van de discs die u gebruikt. Menu [OVERIGE] B. L. E (Black Level Expansion) Om het zwartniveau van afspeelbare afbeeldingen te selecteren, stelt u uw voorkeur in en het vermogen van de monitor. Sampling Freq. (Frequentie) Selecteert de schakelfrequentie van het audiosignaal tussen [48 kHz] en [96 kHz] REC Bitrate U kunt een datasnelheid kiezen voor USB-directopnemen. Hogere datasnelheden geven een betere geluidskwaliteit, maar gebruiken meer ruimte op het USB Flash-station. Zie pagina 17 voor USB-direct-opnemen. DRC (Dynamic Range Control) 3 Systeeminstelling Laat het geluid helder klinken, wanneer het volume zachter wordt gezet (alleen Dolby Digital). Voor dit effect instellen op [Aan]. DivX(R) VOD DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel door DivX Certified®-toestel dat DivX-video afspeelt. [. . . ] - X4 Track: Bij opnemen op 4X snelheid kunt u niet naar muziek luisteren. y Opnameformaat: MP3-bestand y Datasnelheid versleuteling: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps , Opmerking Foto i Voor. . . Bekijken fotobestanden als een diavoorstelling Aanpassen snelheid diavertoning Een foto roteren Doe dit Gebruik w/s/a/d om het pictogram (`) te markeren. U kunt de snelheid van de diavertoning aanpassen met gebruik van het a/d, wanneer pictogram (J) is gemarkeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DVX-692H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DVX-692H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag