Gebruiksaanwijzing LG DVX-640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DVX-640. Wij hopen dat dit LG DVX-640 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DVX-640 te teleladen.


Mode d'emploi LG DVX-640
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DVX-640 (1676 ko)
   LG DVX-640 (1450 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DVX-640

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING DVD-speler Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar deze als naslagwerk voor in de toekomst. DVX640 / DVX642 P/NO : MFL63266748 1 Aan de slag Aan de slag 3 Veiligheidsinformatie VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG HET DEKSEL (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDERD WORDEN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT DIT DOEN DOOR GEKWALIFICEERD SERVICEPERSONEEL. Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van nietgeïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen. [. . . ] Het video-uitgangssignaal wordt teruggezet naar de standaardinstelling en er zal beeld op uw tv verschijnen. Schijf Audio/Disc Subtitel/ Schijfmenu Selecteer een taal voor Schijf Audio/Disc Subtitel/ Schijfmenu. [Standaard]: verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de disc werd opgenomen. [Overige]: druk om een andere taal te kiezen op de numerieke knoppen, daarna op ENTER (b) om het betreffende getal van 4 posities volgens de taalcodelijst in te voeren. (Zie pagina 20) Druk, als u een fout maakt bij het invoeren van het nummer, op WISSEN om de getallen te wissen en corrigeer deze daarna. [Uit] (voor ondertiteling van discs): ondertiteling uitschakelen. Systeeminstellingen 13 Menu [AUDIO] Dolby Digital/DTS/MPEG Stel de audio-opties van het apparaat in conform de uitgangstypen van de discs die u gebruikt. Menu [OVERIGE] B. L. E (Zwartniveau-Uitbreiding) Selecteer Aan of Uit om het zwartniveau uit te breiden of niet. Het werkt alleen maar als het TV-systeem ingesteld is op NTSC. Sampling Freq. (Frequentie) Selecteert de schakelfrequentie van het audiosignaal tussen [48 kHz] en [96 kHz] REC Bitrate (uitsluitend DVX642) U kunt een datasnelheid kiezen voor USB-directopnemen. Hogere datasnelheden geven een betere geluidskwaliteit, maar gebruiken meer ruimte op het USB Flash-station. Zie pagina 16 voor USB-direct-opnemen. DRC (Dynamic Range Control) Laat het geluid helder klinken, wanneer het volume zachter wordt gezet (alleen Dolby Digital). Voor dit effect instellen op [Aan]. 3 Systeeminstellingen Vocaal Stel dit alleen in op [Aan] wanneer een karaokedvd voor meerdere kanalen wordt afgespeeld. De karaoke-kanalen op de disc worden vermengd tot normaal stereogeluid. DivX(R) VOD DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel door DivX Certified®-toestel dat DivX-video afspeelt. Ga naar divx. com voor meer informatie en software tools om uw bestanden naar DivX-video te converteren. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certified®toestel moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand (VOD) -speelfilms te kunnen afspelen. Ga naar het gedeelte DivX VOD in het installatiemenu van uw toestel om uw registratiecode te verkrijgen. Ga naar vod. divx. com voor meer informatie over hoe u uw registratie kunt voltooien. [Schrijf in]: geeft de registratiecode van uw apparaat weer. [Schrijf uit]: schrijf uw apparaat uit en geef de uitschrijfcode weer. Menu [LOCK] Eerst dient u een wachtwoord van 4 cijfers te maken op [Regiocode] om het menu SLOT te gebruiken. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u het resetten. Geef het installatiemenu weer en voer het 6-cijferige nummer "210499" in. "P CLr" verschijnt in het weergavevenster en het wachtwoord is verwijderd. Beveiligingsniveau Selecteer een classificatieniveau. Hoe lager het niveau, des te strikter is de classificatie. [. . . ] y Als de resterende ruimte op het USB Flashstation onvoldoende is, is opnemen niet mogelijk. Verwijder om de vrije ruimte te vergroten bestanden die erop staan met gebruik van uw pc. y Cd-G disc en audio-cd's die zijn versleuteld in DTS kunnen niet worden opgenomen. y Externe HDD, Multi Card reader, Multi Partition USB, Vergrendeld toestel en MP3speler worden niet ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DVX-640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DVX-640 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag