Gebruiksaanwijzing LG DVX440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DVX440. Wij hopen dat dit LG DVX440 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DVX440 te teleladen.


LG DVX440 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (382 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DVX440

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DV440. 450. 452-P. BDEULLK_7407DUT 1/23/09 9:52 AM Page 1 NEDERLANDS DVX440 / DVX450 / DVX452 Als ENERGY STAR® Partner heeft LG bepaald dat dit product of productmodellen voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energie efficiëntie. ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. P/No. : MFL61907407 DV440. 450. 452-P. BDEULLK_7407DUT 1/19/09 10:09 AM Page 2 Veiligheidsmaatregelen LET OP RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT) NIET. GEEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN DIENEN TE WORDEN. [. . . ] Toon instellingenmenu en voer het 6-cijferige getal "210499" in. "P CLr" wordt op het schermvenster getoond en het wachtwoord wordt verwijderd. Wachtwoord ­ Wachtwoord instellen of wijzigen voor de vergrendelingsinstellingen. [Nieuw]: Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de nummerieke toetsen en druk op ENTER. [Wijzigen]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het huidige wachtwoord. Regiocode ­ Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeel beoordelingsniveau. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden om DVD's te controleren wat betreft ondervergrendeling. (Zie pagina 14) Schijfinformatie tonen OP AFSTANDSBEDIENING 1 2 3 4 Druk DISPLAY: Selecteer een onderdeel: Aanpassen van de schermmenu instellingen: Afsluiten: DISPLAY vV b B / ENTER DISPLAY Schijfinformatie tonen - wat u nog meer kunt doen U kunt een item selecteren door te drukken op vV en de instelling te veranderen of te selecteren door te drukken op b B of de genummerde knoppen (0-9) te gebruiken. Huidige titel (of track) nummer / totaal aantal bestanden (of tracks) Huidig hoofdstuknummer/totaal aantal hoofdstukken Verstreken afspeeltijd Geselecteerde audiotaal of kanaal Geselecteerde ondertiteling Geselecteerde hoek/totaal aantal hoeken Aanpassen van de andere instellingen B. L. E. (Black Level Expansion) ­ Voor het selecteren van het zwart niveau van het af te spelen beeld. DivX(R) VOD ­ We verstrekken een DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt kopen en huren via de DivX® VOD service. Druk op ENTER indien het pictogram [Kiezen] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van het toestel zien. Alle gedownloade video's van DivX® VOD kunnen alleen op dit toestel afgespeeld worden. REC Bitrate (uitsluitend DVX452) ­ U kunt een bitsnelheid kiezen voor rechtstreekse USB-opnamen (96 Kbps of 128 Kbps). Een hogere bitsnelheid levert een betere geluidskwaliteit op maar neemt meer ruimte in beslag op de USB-flashdrive. Zie pagina 13 voor rechtstreekse USB-opnamen. Gebruikte symbolen in deze handleiding ALL DVD DivX Alle hieronder vermelde schijven en bestanden DVD en voltooide DVD±R/RW DivX bestanden ACD CD-G MP3 WMA Audio CDs CD-G schijven MP3 bestanden WMA bestanden 8 DV440. 450. 452-P. BDEULLK_7407DUT 1/19/09 10:09 AM Page 9 Een schijf afspelen OP AFSTANDSBEDIENING 1 2 3 4 5 Open de schijflade: Plaats een schijf: Sluit de schijflade: Start het afspelen: Het afspelen stoppen: Z Z N x OPEN/CLOSE OPEN/CLOSE PLAY STOP Afspelen pauzeren ALL Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met afspelen. Frame-voor-Frame afspelen Herhaald afspelen ALL DVD DivX Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen. Druk herhaaldelijk op REPEAT om een te herhalen onderdeel te selecteren. De huidige titel, hoofdstuk, groep of track zal herhaaldelijk afgespeeld worden. Om terug te keren naar normaal afspelen, druk herhaaldelijk op REPEAT om [Uit] te selecteren. Een schijf afspelen - wat u nog meer kunt doen Stopt het afspelen x Het toestel slaat het stoppunt op afhankelijk van de schijf. Druk op PLAY ( N) om het afspelen te hervatten (vanaf het x scènepunt). Indien u opnieuw op STOP (x ) drukt, of de schijf verwijderd (" x " verschijnt op het scherm), zal het toestel het stoppunt wissen. [. . . ] · Als de resterende vrije ruimte op uw USB-flashdrive ontoereikend is, kunt u de opname niet weergeven. Om de vrije ruimte op uw USB-flashdrive te vergroten, moet u met behulp van uw pc een aantal bestanden op de flashdrive wissen. · CD-G-disks en audio-cd's die met DTS gecodeerd zijn, kunnen niet worden opgenomen. · Externe HDD's, multi-kaartlezers, multi-partition-USB, vergrendelde apparaten en mp3-spelers worden niet ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DVX440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DVX440 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag