Gebruiksaanwijzing LG DVD6054

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DVD6054. Wij hopen dat dit LG DVD6054 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DVD6054 te teleladen.


Mode d'emploi LG DVD6054
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DVD6054

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMA-voorschriften. 2 Binnenelement Veiligheidsvoorzieningen Veiligheidsvoorzieningen Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de apparatuur te voorkomen. I Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen. WAARSCHUWING LET OP Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel. Dit teken wijst op de mogelijkheid van persoonlijk letsel of materiële schade. I De betekenis van de tekens die in deze handleiding worden gebruikt is hieronder aangegeven. Zeker niet doen. [. . . ] Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Handleiding 5 Vóór gebruik Vóór gebruik De bediening voorbereiden 1. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist. Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep. Gebruik 1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken). Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn. Reiniging en onderhoud 1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. I Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 50°C. Nadat u het filter in ruim water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen. I Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen. Plaats het luchtfilter terug. OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt. Luchtfilters De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen ­ of vaker als het nodig is ­ gecontroleerd en gereinigd worden. Verticale jaloezie Luchtuitlaat Horizontale jaloezie Luchtfilters (Achter inlaatrooster) Luchtinlaat (Inlaatrooster) I Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen: · Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen. Be SI N NE R nzene S C OU RING C L BA RGER 10 Binnenelement Onderhoud en service Ga als volgt te werk als het aircosysteem lang niet gebruikt wordt. Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is. . . Laat het aircosysteem met de volgende instellingen 2 tot 3 uur draaien. · Type bediening: Ventilator ingeschakeld. · Hierdoor worden de ingebouwde mechanieken volkomen droog. Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt gebruikt. . . Reinig het luchtfilter en plaats het in het binnenelement terug. [. . . ] Zie de aanwijzingen voor het reinigen van het luchtfilter. · Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. · Is de temperatuur misschien niet goed ingesteld?· Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van het binnenelement mogelijk geblokkeerd? Het aircosysteem werkt niet echt geruisloos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DVD6054

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DVD6054 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag