Gebruiksaanwijzing LG DVD6054

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DVD6054. Wij hopen dat dit LG DVD6054 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DVD6054 te teleladen.


LG DVD6054 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7367 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DVD6054

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg deze instructie nauwgezet op. I Installeren Gebruik geen defecte of te laag gewaardeerde stroomverbreker. Installeer dit apparaat in een speciaal daarvoor bestemde groep. · Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting. WAARSCHUWING Roep voor elektrische installatie- of reparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, de leverancier, een deskundige elektromonteur of een erkend elektrotechnisch installatiebureau. · Demonteer of repareer het product niet zelf. Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting. Dit apparaat moet altijd geaard worden. DUTCH · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Laat altijd een afzonderlijke groep inclusief hoofdstroomverbreker installeren. · Een verkeerde bedrading of installatie kan brand, kortsluiting en elektrisch schokgevaar veroorzaken. Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de juiste waarde. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Vervang of verleng de netvoedingskabel niet. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Als gebruiker mag u het aircosysteem niet zelf installeren, verwijderen of opnieuw installeren. · Daardoor voorkomt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel. Behandel het aircosysteem voorzichtig bij het uitpakken en installeren. · U kunt zich aan de scherpe randen verwonden. Pas op voor de randen van het huis en de condensor- en verdampervinnen. Bel de dealer of een erkende servicecentrale voor installatie. · Daardoor kunt u brand-, schoken explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen. Installeer het aircosysteem niet in een bouwvallige structuur. · Dit kan verwondingen, een ongeval of beschadiging van het aircosysteem veroorzaken. Zorg ervoor dat de installatiestructuur niet geleidelijk vervallen raakt. · De airconditioner kan tegelijk met de installatiestructuur vallen, onklaar raken en materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaken. Handleiding 3 Veiligheidsvoorzieningen I Bediening Laat de airconditioner niet langdurig werken wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog en een deur of raam open staat. · Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren en het meubilair nat maken of beschadigen. Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij het bedienen van het aircosysteem niet losgetrokken of beschadigd kan worden. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Plaats niets op de netvoedingskabel. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Trek de stekker van de netvoedingskabel niet uit het stopcontact wanneer het aircosysteem in werking is. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Raak het aircosysteem niet met natte handen aan. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Voorkom dat de elektrische onderdelen van het aircosysteem nat worden. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen. Bewaar geen ontvlambare gassen en brandstoffen in de buurt van het aircosysteem. · Daardoor helpt u brand en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen. Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte. · Dit kan leiden tot zuurstoftekort. Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de gaskraan en open een raam om te ventileren voordat u het aircosysteem inschakelt. · Gebruik geen telefoon en zet geen schakelaars aan of uit. [. . . ] Door toenemende corrosievorming op de condensor en de verdampervinnen gaat het aircosysteem steeds slechter werken. I Bediening Stel uw huid (en die van andere kamersbewoners) niet langdurig aan koude lucht bloot. (Ga niet in de luchtstroom zitten. ) · Dat is slecht voor uw gezondheid. Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, de instandhouding van kunstwerken e. d. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een precisiekoelsysteem. DUTCH · Zo voorkomt u schade van uw bezittingen. Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet. · Daardoor kan het product defect raken. Reinig het aircosysteem altijd met een zachte doek. Gebruik geen agressieve detergenten, oplosmiddelen e. d. · Daardoor voorkomt brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kunststof onderdelen van de installatie. Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van het aircosysteem niet aan. Deze zijn zeer scherp. · Voorkom dus dat u gewond raakt. Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen) · Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem. Breng het filter altijd voorzichtig aan. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is. · Een vuil filter vermindert de efficiëntie van het aircosysteem en kan storingen storing of beschadigingen van het systeem veroorzaken. Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is. · Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden. Drink geen water dat door het systeem wordt afgevoerd. · Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Ga bij het reinigen of controleren van het systeem altijd op een stevige stoel of ladder staan. · Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet valt. Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. · Daardoor voorkomt u brand- en explosiegevaar. Laad de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Gooi batterijen nooit in een (haard)vuur. · Daardoor voorkomt u brandwonden en explosiegevaar. Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Handleiding 5 Vóór gebruik Vóór gebruik De bediening voorbereiden 1. I Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel. I Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 50°C. Nadat u het filter in ruim water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen. Plaats het luchtfilter terug. OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt. Luchtfilters De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen ­ of vaker als het nodig is ­ gecontroleerd en gereinigd worden. Verticale jaloezie Luchtuitlaat Horizontale jaloezie Luchtfilters (Achter inlaatrooster) Luchtinlaat (Inlaatrooster) I Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen: · Water warmer dan 40 °C. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen. Be SI N NE R nzene S C OU RING C L BA RGER 10 Binnenelement Onderhoud en service Ga als volgt te werk als het aircosysteem lang niet gebruikt wordt. Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is. . . Laat het aircosysteem met de volgende instellingen 2 tot 3 uur draaien. (Zie pagina 10 voor het reinigen van het filter. ) LET OP Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt. Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar. Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van het binnen- en het buitenelement niet geblokkeerd zijn. Praktische informatie De luchtfilters en uw energienota. Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld. Controleer of de aardleiding correct is aangesloten. Deze kan op de zijkant van het binnenelement zijn aangesloten. DUTCH Gebruikstips Laat de ruimte niet te koud worden. Dit is slecht voor de gezondheid en een verspilling van elektrische energie. [. . . ] Vervuilde luchtfilters verminderen de luchtdoorstroming en verlagen het koelende en ontvochtende effect. Reinig de luchtfilters minstens eenmaal per veertien dagen. Handleiding 11 Onderhoud en service Voordat u de service belt. . . ? Tips voor het oplossen van problemen Spaar tijd en geld! Controleer de volgende punten voordat u voor een reparatie of service belt. . . Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen. Het aircosysteem werkt niet. In de kamer hangt een vreemd luchtje. Het lijkt of er condenswater uit het aircosysteem lekt. Bij opnieuw opstarten duurt het ongeveer drie minuten voordat het aircosysteem ingeschakeld wordt. · Wacht rustig drie minuten en het aircosysteem start. · Hebt u de timer misschien verkeerd ingesteld? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DVD6054

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DVD6054 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag