Gebruiksaanwijzing LG DVC5930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DVC5930. Wij hopen dat dit LG DVC5930 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DVC5930 te teleladen.


LG DVC5930 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (987 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DVC5930

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruik en onderhoudinstructies in de handleiding van het apparaat. WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. [. . . ] Om van DTS multikanaal surround te genieten, dient u dit toestel aan te sluiten op een DTS compatibele versterker via een van de digitale audio uitgangen van dit toestel. C Hoofdtoestel a b cd e f De stroomkabel aansluiten op het stopcontact. A B a 1/I (Power) Schakel het toestel AAN/UIT. b Schijflade Plaats hier een schijf c Z (Open / Sluit) Opent of sluit de schijflade. (Overslaan) Keer terug naar het begin van het huidige hoofdstuk of track of ga naar het vorige hoofdstuk of track. · > (Overslaan) Ga naar volgende hoofdstuk of track. Het toestel aansluiten ­ wat u nog meer kunt doen A S-Video aansluiting Sluit de S-VIDEO OUTPUT van het toestel aan op de overeenkomende ingangen van uw TV met behulp van een S-Video kabel. U moet nog steeds de linker en rechter audio kabels aansluiten op de TV, of digitale audiokabel op uw stereo. Waarschuwing: U dient de optie [TV Output Select] in te stellen op [S-Video] in het instellingenmenu om gebruik te kunnen maken van deze aansluiting. (Zie pagina 6) B Component Video-aansluiting Sluit de COMPONENT/PROGRESSIEVE SCAN OUTPUT van het toestel aan op de overeenkomende ingangen van uw TV met behulp van een YPbPr kabel. · U moet nog steeds de linker en rechter audio kabels aansluiten op de TV, of digitale audiokabel op uw stereo. · Indien uw TV progressieve formaat signalen accepteert, dient u deze aansluiting te gebruiken en in te stellen op [Progressieve Scan] [Aan] in het instellingenmenu. (zie bladzijde 6). 4 DV350-P. BBELLLK_2731_DUT 6/16/08 1:59 PM Page 5 Afstandsbediening POWER (1) Schakel het toestel AAN/UIT. Numerieke toetsen Selecteert genummerde opties in een menu. SCAN (m / M) Vooruit of achteruit zoeken. Dit bepaalt welke standaards van de regio gebruikt worden om DVD's te controleren wat betreft ondervergrendeling. (zie bladzijde 14). Schijfinformatie tonen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Druk DISPLAY: 2 Selecteer een onderdeel: 3 Aanpassen van de schermmenu instellingen: 4 Afsluiten: DISPLAY vV b B / ENTER DISPLAY Tonen van schijfinformatie ­ wat u nog meer kunt doen Tijdens het afspelen kunt u een onderdeel selecteren met behulp van vV en de instelling wijzigen of selecteren door op b B te drukken. Huidige titel (of track) nummer / totaal aantal bestanden (of tracks) Huidig hoofdstuknummer/totaal aantal hoofdstukken Verstreken afspeeltijd Geselecteerde audiotaal of kanaal Geselecteerde ondertiteling Geselecteerde hoek/totaal aantal hoeken Aanpassen van de andere instellingen B. L. E. (Black Level Expansion) ­ Voor het selecteren van het zwart niveau van het af te spelen beeld. DivX(R) VOD ­ We verstrekken een DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt kopen en huren via de DivX® VOD service. Druk op ENTER indien het pictogram [Kiezen] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van het toestel zien. Alle gedownloade video's van DivX® VOD kunnen alleen op dit toestel afgespeeld worden. Gebruikte symbolen in deze handleiding ALL DVD WMA Alle hieronder vermelde schijven en bestanden DVD en voltooide DVD±R/RW WMA bestanden ACD CD-G MP3 DivX Audio CD's CD-G schijven MP3 bestanden DivX bestanden 7 DV350-P. BBELLLK_2731_DUT 6/16/08 1:59 PM Page 8 Een schijf afspelen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Open de schijflade: 2 Plaats een schijf: 3 Sluit de schijflade: 4 Start het afspelen: 5 Het afspelen stoppen: Z Z N x OPEN/CLOSE PLAY STOP OPEN/CLOSE Afspelen pauzeren ALL Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met afspelen. Frame-voor-Frame afspelen DVD Herhaald afspelen ALL DivX Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen. Druk herhaaldelijk op REPEAT om een te herhalen onderdeel te selecteren. De huidige titel, hoofdstuk of track zal herhaaldelijk afgespeeld worden. Om terug te keren naar normaal afspelen, druk herhaaldelijk op REPEAT om [Uit] te selecteren. Een schijf afspelen ­ wat u nog meer kunt doen Stopt het afspelen x Het toestel slaat het stoppunt op afhankelijk van de schijf. [. . . ] De laatste scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdert uit het toestel of het toestel uitschakelt. Indien u een schijf laadt waarvan de scène onthouden is, wordt de scène automatisch opgeroepen. DivX bestand vereiste DivX schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt: · Beschikbare resoluatiegrootte: 720x576 (B x H) pixel. · De bestandsnaam van DivX en ondertiteling zijn beperkt tot 20 tekens. · DivX bestandextensies : ". avi", ". mpg", ". mpeg" · Afspeelbare DivX ondertiteling: SubRip (. srt / . txt), SAMI (. smi), SubStation Alpha (. ssa/. txt), MicroDVD (. sub/. txt), SubViewer 2. 0 (. sub/. txt), TMPlayer (. txt), DVD Subtitle System (. txt) · Afspeelbaar Codecformaat "DIVX3. xx", "DIVX4. xx", "DIVX5. xx", "MP43", "3IVX", "XviD" · Alleen de afspeelfunctie wordt ondersteund met divx 6. 0 in het toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DVC5930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DVC5930 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag