Gebruiksaanwijzing LG DV9900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DV9900. Wij hopen dat dit LG DV9900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DV9900 te teleladen.


LG DV9900 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8410 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DV9900

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruik en onderhoudinstructies in de handleiding van het apparaat. WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig. Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. [. . . ] Om van DTS multikanaal surround te genieten, dient u dit toestel aan te sluiten op een DTS compatibele versterker via een van de digitale audio uitgangen van dit toestel. De stroomkabel aansluiten op het stopcontact. A B 4 DV352-P. BBELLLK_2738_DUT 6/16/08 2:57 PM Page 5 Afstandsbediening POWER (1) Schakel het toestel AAN/UIT. Numerieke toetsen Selecteert genummerde opties in een menu. SCAN (m / M) Vooruit of achteruit zoeken. PAUSE/STEP (X) Pauzeert het afspelen tijdelijk / druk herhaaldelijk voor stap voor stap afspelen. DVD MENU Opent het DVD menu. TITLE Opent het titelmenu van de schijf. SETUP Opent of sluit het Setupmenu. RETURN (O) Druk om achteruit in het menu te gaan of het menu af te sluiten. ZOOM Vergroot videobeeld. Plaats de batterijen in de afstandsbediening Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de Afstandsbediening en plaats twee batterijen (grootte AAA) batterijen met de pollen + en correct geplaatst. Knop is niet beschikbaar. 5 DV352-P. BBELLLK_2738_DUT 6/16/08 2:57 PM Page 6 Hoofdtoestel a b c d e f g a 1/I (Power) Schakel het toestel AAN/UIT. e Sensor afstandsbediening Richt de afstandsbediening hierop. f USB Poort Aansluiten van een USB Flash Station. (Overslaan) Keer terug naar het begin van het huidige hoofdstuk of track of ga naar het vorige hoofdstuk of track. · > (Overslaan) Ga naar volgende hoofdstuk of track. 6 DV352-P. BBELLLK_2738_DUT 6/16/08 2:57 PM Page 7 Aanpassen van de taalinstellingen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Scherm instellingenmenu: 2 Selecteer een gewenste optie in het eerste niveau: 3 Ga naar het tweede niveau: 4 Selecteer een gewenste optie in het tweede niveau: 5 Ga naar het derde niveau: 6 Wijzig de instelling: SETUP vV B vV B v V / ENTER Schermmodus ­ Indien u 4:3 geselecteerd heeft, dient u aan te geven hoe u naar breedbeeldprogramma's en films wilt kijken op uw TV. [Letterbox]: Hier wordt een breedbeeld scherm getoond met zwarte balken onderin en bovenin het scherm. Alle gedownloade video's van DivX® VOD kunnen alleen op dit toestel afgespeeld worden. Gebruikte symbolen in deze handleiding ALL DVD WMA Alle hieronder vermelde schijven en bestanden DVD en voltooide DVD±R/RW WMA bestanden ACD CD-G MP3 DivX Audio CD's CD-G schijven MP3 bestanden DivX bestanden 8 DV352-P. BBELLLK_2738_DUT 6/16/08 2:57 PM Page 9 Een schijf afspelen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Open de schijflade: 2 Plaats een schijf: 3 Sluit de schijflade: 4 Start het afspelen: 5 Het afspelen stoppen: Z Z N x OPEN/CLOSE PLAY STOP OPEN/CLOSE Afspelen pauzeren ALL Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met afspelen. Frame-voor-Frame afspelen DVD Herhaald afspelen ALL DivX Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om frame-voor-frame af te spelen. Druk herhaaldelijk op REPEAT om een te herhalen onderdeel te selecteren. De huidige titel, hoofdstuk of track zal herhaaldelijk afgespeeld worden. Om terug te keren naar normaal afspelen, druk herhaaldelijk op REPEAT om [Uit] te selecteren. Een schijf afspelen ­ wat u nog meer kunt doen Stopt het afspelen x Het toestel slaat het stoppunt op afhankelijk van de schijf. Druk op PLAY ( N) om het afspelen te hervatten (vanaf het x scènepunt). Indien u opnieuw op STOP (x ) drukt, of de schijf verwijderd (" x " verschijnt op het scherm), zal het toestel het stoppunt wissen. X (Xx =Hervat Stop, x =Volledige Stop) Het hervattingspunt kan gewist worden door een knop in te drukken (bijvoorbeeld: POWER, OPEN/SLUIT, etc). Snel vooruit of snel achteruit DVD DivX ACD WMA MP3 Druk op SCAN (m of M) om snel vooruit of snel achteruit te gaan tijdens het afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY ( N) om verder te gaan met afspelen op normale snelheid. Een specifiek gedeelte (A-B) herhalen DVD DivX ACD Een DVD met menu afspelen DVD De meeste DVD's hebben tegenwoordig een menu dat wordt geladen voordat de film afgespeeld wordt. U kunt door deze menu's bladeren door met behulp van vV b B of een nummertoets een optie te markeren. [. . . ] Selecteer muziek uit de programmalijst en druk op ENTER om het geprogrammeerd afspelen te starten. Om muziek te wissen uit de programmalijst, selecteer de muziek die u wilt wissen en druk op CLEAR in de programma bewerken modus. Om alle muziek uit de programmalijst te verwijderen, selecteert u [Alles wissen] en drukt u op ENTER in de programma bewerken modus. Het programma wordt gewist indien de schijf verwijderd wordt of het toestel uitgeschakeld wordt. Fotobestanden bekijken ­ wat u nog meer kunt doen Fotobestanden bekijken als diavoorstelling Markeer het vV b B pictogram met ( ) en druk op ENTER om de diavoorstelling te starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DV9900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DV9900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag