Gebruiksaanwijzing LG DR4922V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DR4922V. Wij hopen dat dit LG DR4922V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DR4922V te teleladen.


Mode d'emploi LG DR4922V
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DR4922V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DR4922SVL_AA7BLL_DUT DVD-RECORDER HANDLEIDING MODEL : DR4922V Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt. Veiligheidstips LET OP GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN OPMERKING OVER COPYRIGHT: Het is bij wet verboden om copyright materiaal zonder toestemming te kopiëren, uit te zenden, te tonen, uit te zenden via de kabel, in het openbaar te spelen of te verhuren. Dit product gebruikt de kopieerbescherming-functie ontwikkeld door Macrovision. Op sommige schijfjes werden er signalen opgenomen die hen beschermen tegen kopiëren. Wanneer u beelden van deze disks op een videocassette opneemt en afspeelt, zal het toestel lawaai maken. [. . . ] Indien dat niet het geval is, dan kan het zijn dat het diskmenu wordt weergegeven. Zoeken op markering DVD Video VR +RW +R 1/6 VCD 2 Het menu kan een overzicht geven van de camerastandpunten, de gesproken taal en de ondertitelingopties, en de hoofdstukken voor de titel. U kan beginnen afspelen vanaf een punt dat in het geheugen werd opgeslagen. Er kunnen tot 6 punten in het geheugen worden opgeslagen. 1 Druk tijdens de weergave van het schijfje op MARKER wanneer de weergave het punt bereikt dat u in het geheugen wenst op te slaan. Het markeringicoontje wordt even kort op het TV-scherm weergegeven. Diskmenu DVD 1 Druk op MENU/LIST. Het diskmenu wordt weergegeven. 2 Om het diskmenu te verwyderen, drukt u nogmaals op MENU/LIST. Camerastandpunt 1/3 DVD 2 Herhaal stap 1 om tot 6 markeringen op een schijfje aan te brengen. Een gemarkeerde scène opnieuw oproepen 1 Druk op SEARCH tijdens de weergave van de disk. Het Marker Search (markering)-menu wordt op het TVscherm weergegeven. Indien het schijfje scènes bevat die vanuit verschillende camerastandpunten werden opgenomen, dan kan u tijdens de weergave naar een ander camerastandpunt gaan. Druk tijdens de weergave op ANGLE en vervolgens meermaals op b / B om het gewenste camerastandpunt te selecteren. Het aantal huidige camerastandpunten verschijnt op het TV-scherm. 2 Gebruik de b B v V -toetsen om een gemarkeerde scene opnieuw op te roepen. 3 Druk op ENTER. Het schijfje wordt afgespeeld vanaf de gemarkeerde scène. 4 Om het Markeerder Zoeken-menu te verwyderen, drukt u op RETURN (O). Markeerder Zoeken Tip Om aan te geven dat u de camerastandpunt kan veranderen wanneer een scène vanuit andere camerastandpunten wordt opgenomen, knippert de camerastandpunt-indicator op het TV-scherm . De audiosoundtrack wijzigen 1. ENG D 5. 1CH DVD Druk tijdens de weergave op AUDIO en meermals op b / B om een verschillende audiotaal of soundtrack te beluisteren. Move Kiezen CLEAR Verwijderen Sluiten Een markering van een scène verwyderen 1 Druk op SEARCH tijdens het terugspelen of als u op STOP heeft gedrukt. Het Markeerder Zoeken-menu wordt op het TV-scherm weergegeven. 2 Gebruik b B v V om de te verwyderen markering te selecteren. Opmerking Sommige schijven kunnen Dolby Digital en DTS sountracks uitvoeren. Er is geen analoge audio-output als DTS is geselecteerd. Om naar de DTS soundtrack te luisteren dient u deze recorder op een DTS-decoder aan te sluiten via één van de digitale uitgangen. Zie pagina 17 voor details betreffende de aansluiting. 34 Bediening met DVD en video-cd (Vervolg) Het audiokanaal wijzigen VCD Video VR +RW +R STEREO Laatste stand wordt bewaard DVD Video VR +RW +R 3D Surround DVD Video VR 3D SUR. +RW +R VCD Dit toestel kan een 3D Surround-effect produceren, wat een meerkanaals audioweergave simuleert met twee conventionele stereoluidsprekers in plaats van met vijf of meer luidsprekers, zoals normaal vereist is om te luisteren naar meerkanaals audio van een home theater. Vervolgens herhaaldelijk op b / B gedurende het afspelen om "3D SUR" te selecteren. 2 Om het 3D-Surround effect uit te schakelen, selecteert u "NORMAL". Opmerkingen ­ De instellingen worden in het geheugen bewaard zodat u ze later opnieuw kan gebruiken. ­ Dit toestel bewaart de instellingen van het schijfje niet wanneer u de DVD-recorder uitschakelt voor u het schijfje heeft gespeeld. Beeld in beeld (PIP - Picture in Picture) DVD Video VR VCD +RW +R Deze functie geeft u de mogelijkheid de opgeslagen zenders in "onderebeeld" tijdens het afspelen te bekijken. Ondertiteling DVD Video ABC OFF VR +RW +R Druk tijdens de weergave op SUBTITLE en vervolgens meermaals op b / B om de verschillende ondertitelingstalen te bekijken. Direct overslaan DVD Video VR +RW +R Elke druk op INSTANT SKIP overslaan is een sprong van 15 seconden. Opmerking Indien wordt weergeven, dan is deze functie niet beschikbaar op het schijfje. Aan en uit Druk op PIP om de "onderbeeld"-optie aan te schakelen en nogmaals om de functie uit te schakelen. Inputmodus selectie voor onderbeeld Druk op AV om de inputmodus voor het onderbeeld te selecteren. Telkens wanneer u op deze toets drukt wordt elke inputmodus voor het onderbeeld zoals hieronder weergegeven. Ontvanger AV1 AV2 AV3 AV4 Programmaselectie voor onderbeeld Gebruik v / V om van programma te veranderen wanneer u de onderbeeld-input op de ontvanger zet. Het geselecteerde programmanummer wordt op het TV-scherm weergegeven. U kunt het geselecteerde programma weergeven door op STOP (x) te drukken. Positie van onderbeeld wijzigen Druk herhaaldelijk op b / B tot u de gewenste positie heeft bereikt. Het onderbeeld beweegt met de klok mee of tegen. Het onderbeeld vergroten Druk herhaaldelijk op ZOOM om het onderbeeld te vergroten; de vergrotingsschaal kan tot drie niveaus worden verhoogd. Zoeken op een schijf VCD Met deze functie heeft u direct toegang op elk punt van een video CD. [. . . ] Condensatie Er kan condens optreden: · Wanneer de DVD-recorder van een koude naar een warme plaats wordt verplaatst. · In zeer vochtige omstandigheden. Plaatsen waar vochtcondensatie kan voorkomen: · Zorg ervoor dat de DVD-recorder aangesloten blijft op het elektriciteitsnetwerk en laat het toestel aanstaan. Zo voorkomt u dat er zich condensatie vormt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DR4922V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DR4922V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag