Gebruiksaanwijzing LG DR4810S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DR4810S. Wij hopen dat dit LG DR4810S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DR4810S te teleladen.


Mode d'emploi LG DR4810S
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DR4810S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product beschikt over copyright protection technologie, beschermd door de rechten van V. S. patenten en andere intellectuele eigendom van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze copyright beschermingstechnologie moet worden toegestaan door Macrovision Corporation en is uitsluitend bestemd voor thuisbioscoop en andere gelegenheden met een beperkt aantal toeschouwers, behalve indien Macrovision Corporation haar toestemming verleent voor een andere toepassing . Het is verboden om het toestel in omgekeerde volgorde uit elkaar te halen of te ontmantelen. [. . . ] · Titel: herhaalt de huidige titel. · All: herhaalt alle titels op de schijf. (alleen DVD-RW in VR-modus) · OFF: speelt niet herhaaldelijk. 33 AFSPELEN Bediening met DVD en video-cd (Vervolg) Algemene functies (vervolg) Zoom DVD Video VR +RW +R VCD 3 Druk op CLEAR. Het bericht "Verwijder gekozen marker?verschijnt. De Zoomfunctie geeft u de mogelijkheid om een videobeeld te vergroten en om het vergrote beeld in detail te bekijken. 1 Om de zoomfunctie te activeren, drukt u op ZOOM tijdens de weergave of bij stilstaand beeld. Telkens als u op de ZOOM-toets drukt, verandert het TV-scherm volgens de volgende volgorde: x1 groot x2 groot x4 groot x1 groot (normale grote) 4 Gebruik b / B om "Ja" te selecteren en daarna drukt u op ENTER. 5 Herhaal de stappen 2-4 om andere markeringen van een scène te verwyderen. 6 Om het Marker Seach-menu te verwyderen, drukt u op RETURN (O). De inhoud van DVD-video controleren Schijven: Menu's Het kan zijn dat DVD's menu's bevatten die speciale functies mogelijk maken. Om het diskmenu te gebruiken, drukt u op MENU/LIST. Druk vervolgens op de corresponderende nummertoets om een optie te selecteren. Of selecteer uw keuze met behulp van de toetsen b B v V en druk vervolgens op ENTER. 2 Gebruik de b B v V -toetsen om door het vergrote beeld te bewegen 3 Om naar normale weergave te gaan, druk op CLEAR of herhaaldelijk op ZOOM tot de beelden normaal weergegeven worden. Opmerking Voor sommige DVD's kan het zijn dat de zoomfunctie niet werkt. Titelmenu DVD 1 Druk op TITLE. Indien de huidige titel over een menu beschikt, dan zal deze op het TV-scherm verschijnen. Gebruik deze functie alleen als u een video-cd afspeelt. Het toestel speelt vanaf het aangegeven punt af. 1 Druk tijdens het afspelen op SEARCH. De procesbalk wordt op het TV-scherm weergegeven. PBC 33% TRK 1 33% 2 Gebruik b / B om een speelbeginpunt te vinden. 3 Druk op ENTER om de geselecteerde positie te bevestigen. Het afspelen begint vanaf de geselecteerde positie. Opmerking Deze functie werkt alleen wanneer er geen teller wordt onthouden. 35 AFSPELEN Druk tijdens de weergave op AUDIO en vervolgens meermaals op b / B om een verschillend audiokanaal (STEREO, LINKS of RECHTS) te beluisteren. Bij DVD-RW-disks opgenomen in VR-modus die zowel een hoofd-audiokanaal als een tweetalig audiokanaal hebben, kunt u schakelen tussen hoofd-audiokanaal (L), tweetalig audiokanaal (R), of een combinatie van beide (hoofd-kanaal en tweetalig audiokanaal) door op AUDIO te drukken. De DVD-recorder onthoudt de gebruikersinstellingen van het laatste schijfje dat u heeft bekeken. De instellingen worden in het geheugen bewaard, ook als u het schijfje uit het toestel neemt of het toestel uitschakelt. Indien u een schijfje plaatst waarvan de instellingen werden bewaard, dan zal de laatste stoppositie automatisch worden opgeroepen. Bediening met audio-cd's en MP3-bestanden Een audio-cd en MP3-bestand afspelen CD MP3 M/C De DVD-recorder kan audio-cd's afspelen. De DVD-recorder kan ook geformatteerde MP3-opnames op CD-ROM, CD-R, CD-RW-schijfjes of geheugen kaarten afspelen. Lees de opmerkingen over MP3-opnames op pagina 37 voor u MP3-opnames afspeelt. Muziek-Audio-CD-menu opties Afspelen Program add CD Afspelen: Begint de geselecteerde titel af te spelen. Program add: Voegt de track aan de geprogrammeerde lijst (Program List) toe. (pagina 39) MP3 Muziek-MP3-CD-menu opties 1 Plaats het schijfje en sluit de lade. [. . . ] U richt de afstandsbediening niet in de richting van de daartoe voorziene sensor op de DVD-recorder. De afstandsbediening bevindt zich te ver van de DVD-recorder. Er staat iets in de weg tussen de afstandsbediening en de DVD-recorder. De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DR4810S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DR4810S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag