Gebruiksaanwijzing LG DR389

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DR389. Wij hopen dat dit LG DR389 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DR389 te teleladen.


Mode d'emploi LG DR389
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DR389 (7401 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DR389

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DR389-S. BBELLLK_DUT 3/6/09 9:16 AM Page 1 DR389 NEDERLANDS P/NO: MFL42464446 DR389-S. BBELLLK_DUT 3/6/09 9:16 AM Page 2 WAARSCHUWING RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN. WAARSCHUWING: Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat. WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op toegewezen circuit: Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze handleiding. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. [. . . ] Zie "Formatteermodus (nieuwe schijf)" op pagina 5 voor meer informatie. Voltooien ­ Voltooien is noodzakelijk indien u een schijf die opgenomen is met dit toestel, afgespeeld wordt op andere DVD apparatuur. De duur van het voltooien is afhankelijk van de staat van de schijf, opgenomen lengte, en het aantal bestanden. [Voltooien]: Het [Voltooien] menu wordt geopend. Het toestel start na bevestiging met voltooien. [Ongedaan maken]: De voltooide DVD-RW schijven kunnen na bevestiging in het menu [Ongedaan maken] onvoltooid gemaakt worden. Na onvoltooiing kan de schijf bewerkt en opgenomen worden. 17 DR389-S. BBELLLK_DUT 3/6/09 9:16 AM Page 18 Voor het voltooien controleert u de kenmerken van de schijftypes in onderstaande tabel. -RW De voltooide DVD-RW schijven kunnen onvoltooid gemaakt worden zodat de schijf bewerkt kan worden en er weer opgenomen kan worden op de schijf. -R Zodra u een schijf voltooid, kunt u deze niet meer bewerken of er iets opnemen. Schijven worden bij verwijdering uit het toestel automatisch voltooid. Schijfinformatie tonen OP AFSTANDSBEDIENING 1 De in het toestel geladen schijf afspelen: 2 Toont huidige status van afspelen: 3 Toont het afspeelmenu: 4 Selecteer een onderdeel: 5 Aanpassen van de afspeelmenu instellingen: 6 Afsluiten van schijf afspeelmenu: PLAY DISPLAY DISPLAY vV bB DISPLAY +R +RW Disc Label ­ Deze functie stelt u in staat om de standaard schijfnaam te wijzigen naar een betere omschrijving. De naam verschijnt indien u de schijf laadt en indien u schijfinformatie op het scherm toont. Het toetsenbordmenu wordt geopend door op ENTER te drukken terwijl [Bewerken] geselecteerd is. Disc beveiliging ­ Deze functie stelt u in staat om schijven te beveiligen tegen per ongeluk opnemen, wissen en bewerken door deze optie in te stellen op [Aan]. De DVD-R en Videomodus geformatteerde DVD-RW schijven kunnen niet beveiligd worden. DivX(R) informatie ­ We verstrekken een DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt kopen en huren via de DivX® VOD service. Voor meer informatie bezoekt u www. divx. com/vod. Druk op ENTER indien het pictogram [Invoeren] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van het toestel zien. Tonen van schijfinformatie - wat u nog meer kunt doen Afspeel menu onderdeel aanpassen Tijdens het afspelen kunt u een onderdeel selecteren met behulp van vV en de instelling wijzigen of selecteren door op b B te drukken. Huidige titel / track / bestand / Totaal aantal titels / tracks / bestanden Huidig hoofdstuk / totaal aantal hoofdstukken Verstreken afspeeltijd Geselecteerde audiotaal of audiokanaal Geselecteerde ondertiteling Geselecteerde hoek / totaal aantal hoeken Geselecteerde geluidsmodus 18 DR389-S. BBELLLK_DUT 3/6/09 9:16 AM Page 19 Naar andere titel gaan DVD ALL DivX Informatie tonen tijdens het TV kijken Druk tijdens het kijken naar de TV op DISPLAY om de informatie op het scherm te tonen. a b c Als een schijf meer dan één titel heeft, kunt u naar een andere titel gaan. Druk twee keer op DISPLAY tijdens het afspelen en gebruik vervolgens v / V om het titel pictogram te selecteren. Druk vervolgens op de juiste nummertoets (0-9) of b / B om een titelnummer te selecteren. Afspelen starten op geselecteerd tijdstip DVD ALL DivX Druk twee keer tijdens het afspelen op DISPLAY. Het tijd zoeken vak toont de verstreken afspeeltijd. [. . . ] Kan geen MP3/WMA/JPEG/DivX bestanden afspelen. b De bestanden zijn niet opgenomen in een formaat dat door het toestel afgespeeld kan worden. b Het toestel ondersteunt de codering van het DivX filmbestand niet. b De resolutie is hoger dan door het toestel ondersteunt wordt. Opname Kan niet opnemen of neemt niet succesvol op b Controleer de resterende ruimte op de schijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DR389

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DR389 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag