Gebruiksaanwijzing LG DP650BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DP650BL. Wij hopen dat dit LG DP650BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DP650BL te teleladen.


LG DP650BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2521 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DP650BL (1405 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DP650BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. WAARSCHUWING: · Stel het apparaat niet bloot aan druip- of of mechanisch misbruik, zoals buigen, vastklemmen, klemmen tussen een gesloten deur, of erover lopen. Let speciaal op stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Verwijder de netvoedingskabel door aan de stekker te trekken, niet aan de kabel. [. . . ] Hierdoor verklaart LG Electronics dat dit/deze product(en) voldoet/voldoen aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de Europese Richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888) Opmerkingen over auteursrechten (copyrights) · Dit product bevat copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd door Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectueel eigendom. Het gebruik van deze copyright-beveiligingstechnologie mag alleen met toestemming van de Rovi Corporation en is alleen bedoeld voor gebruik in huiselijke kring, tenzij ander gebruik expliciet door de Rovi Corporation is goedgekeurd. · Onder de copyright-wetten van de Verenigde Staten en andere landen is het ongeoorloofd opnemen, gebruiken, afspelen of editen van televisieprogramma's, videotapes, DVD's, CD's en andere materialen strafbaar gesteld. Waarschuwing voor gebruik in de auto · Om elektrische schokken en mogelijke schade aan uw apparaat of uw voertuig te voorkomen, moet altijd de sigarettenaanstekeradapter ontkoppeld te worden voor de kabel uit het apparaat wordt getrokken. · Ontkoppel de sigarettenaanstekeradapter wanneer u de motor van de auto start. · Gebruik het apparaat niet wanneer de accu van de auto ontlaadt. De piekstroom van de dynamo van de auto kan ervoor zorgen dat de zekering doorbrandt. · Wanneer de boordspanning van de auto onder de 10 V is kan het apparaat incorrect functioneren. · Laat het apparaat, om schade aan het apparaat te voorkomen, niet op een plaats waar de temperatuur hoger is dan 45 °C (113 °F). DP650BLBL-P. ADEULLK_7207_DUT. indd 4 10. 19 8:50 5 Inhoudsopgave 10 10 Menu [LOCK] Menu [OVERIGE] 4 1 Veiligheidsinformatie 3 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 1 Gebruik 11 11 12 12 12 13 13 Beeldscherminformatie (OSD) Afspelen in het algemeen Algemeen gebruik Geavanceerd afspelen Film Muziek Foto 2 2 Voorbereiding 6 6 6 6 6 7 7 8 8 Inleiding In deze handleiding gebruikte symbolen Over het " "-symbool Speelbare schijven Regiocode Bestandscompatibiliteit Oplaadbare accu Hoofdunit Meegeleverde accessoires 3 5 Problemen oplossen 14 Problemen oplossen 4 6 Bijlage 15 16 17 17 Regiocodelijst Taalcodelijst Technische gegevens Handelsmerken en licenties 5 6 3 Installeren 9 9 9 9 9 10 10 10 De AC-adapter aansluiten De auto-adapter aansluiten De audio- en videokabel aansluiten Installatie Instellingen wijzigen Menu [TAAL] Menu [DISPLAY] Menu [AUDIO] DP650BLBL-P. ADEULLK_7207_DUT. indd 5 10. 19 8:50 6 Voorbereiding 2 Voorbereiding 2 Voorbereiding Inleiding Speelbare schijven DVD-VIDEO (8- en 12-cm-schijven) Schijven zoals films die u kunt kopen of huren. In deze handleiding gebruikte symbolen Secties met één van de volgende symbolen bij de title zijn alleen op die typen media van toepassing. DVD-schijven worden automatisch geladen. Inhoudsinformatie op het beeldscherm weergeven DVD MOVIE U kunt verschillende informatie over het afspelen zien door DISPLAY en vV b B te gebruiken. Titel Hoofdstuk nummer van de huidige titel / totale aantal titels nummer van het huidige hoofdstuk / totale aantal hoofdstukken verstreken speeltijd / totale afspeeltijd Geselecteerde audio-taal of -kanaal geselecteerde ondertiteling de geselecteerde ondertitelingscode (alleen FILMbestanden) Geselecteerde camerastandpunten/ totaal aantal standpunten 4 Gebruik Een USB-geheugen afspelen 1. Druk op N/X om het bestand af te spelen. Tijd Audio Ondertitels Codepaginamenu Perspectieven DP650BLBL-P. ADEULLK_7207_DUT. indd 11 10. 19 8:50 12 Gebruik Algemeen gebruik Voor Afspelen/ Pauzeren Stoppen Ga naar de volgende of vorige Snel vooruit of achteruit afspelen Geavanceerd afspelen Doe dit Druk op N/X Druk op x Druk op . of > vast tijdens het afspelen · DVD/MOVIE: mmbPmmPmbPm of MpMBpMMpMMB · ACD/MUSIC: mx8Pmx4Pmx2 of Mx2pMx4pMx8 Film Voor DVD MOVIE Doe dit Bestandsnummer Druk op OPTION, selecteer zoeken Nummer zoeken en druk op ENTER. Selecteer het gewenste nummer met vV, selecteer OK met B en druk op ENTER. (alleen FILMbestanden) DVD-menu laten zien Afspelen herhalen Druk op MENU (alleen DVD) Druk tijdens het afspelen op OPTION en selecteer Herhalen. Selecteer de herhaalmodus met b B en druk dan op OPTION of RETURN. · DVD: Hoofdstuk/Titel/Uit · MOVIE: Track/Alles/Uit 4 Gebruik Afspelen hervatten Druk tijdens het afspelen op x om het punt waar gestopt is op te slaan. · Druk eenmaal op x: Xx verschijnt op het scherm (Stop op de plaats) · Druk tweemaal op x: x verschijnt op het scherm (Volledig gestopt) Kleur/ helderheid instellen Druk op OPTION en pas de kleur en helderheid aan van 0 tot 15 met b B. Langzaam vooruitspelen Druk lang op > terwijl het afspelen gepauzeerd is. · IB1/16pIB1/8pIB1/4pIB1/2 Afspelen van Selecteer het gewenste menu door op TITLE te drukken om een schijf of USBMUZIEK, FOTO of FILM te kiezen geheugen met verschillende typen bestanden Screensaver De screensaver gaat aan wanneer het apparaat 5 minuten lang op Stop staat. Wanneer de screensaver 5 minuten actief is, gaat de energiebesparing aan. Druk op N/X om deze uit te schakelen. Begintijd voor afspelen instellen Druk tijdens het afspelen op DISPLAY. Druk op OPTION, stel de gewenste starttijd in met de knoppen vV b B en druk op ENTER. [. . . ] Selecteer de juiste invoermodus van de audio versterker. 5 Problemen oplossen Het toestel start het afspelen niet. · · · · · · · · Stel de AUDIO instellingen in op de juiste positie. Maak de schijf schoon met een schone, zachte, pluisvrije doek, van het midden richting de rand. (Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine, spiritus, etc. ) Plaats een afspeelbare schijf. Wijzig het beoordelingsniveau. · · Een niet afspeelbare schijf is geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DP650BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DP650BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag