Gebruiksaanwijzing LG DP650B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DP650B. Wij hopen dat dit LG DP650B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DP650B te teleladen.


LG DP650B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2521 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DP650B (1349 ko)
   LG DP650B (559 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DP650B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. WAARSCHUWING: installeer deze apparatuur niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of vergelijkbaar object. In de kast zijn sleuven en openingen voor ventilatie en om een betrouwbare werking te waarborgen en het toestel tegen oververhitting te beschermen. De openingen mogen niet geblokkeerd worden door het product op een bed, bank, tapijt of vergelijkbaar oppervlak te plaatsen. [. . . ] (Mastered/Live File System: Disc-formatsysteem voor Windows Vista). , Opmerking Regionale Code Het apparaat heeft een regionale code die op de achterkant is geprint. Deze unit kan alleen dvd-discs afspelen met hetzelfde label als op de achterkant van het apparaat of met "ALL". Batterij (1) DP650B-P. BDEULLK-DUT. indd 6 2012-01-17 10:20:22 Aan de slag 7 Compatibiliteit bestanden Algemeen Beschikbare bestandsextensies: ". avi", ". mpg", ". mpeg", ". mp3", ". wma", ". jpg", ". jpeg" y De bestandsnaam is beperkt tot 35 karakters. y Afhankelijk van het formaat en het aantal bestanden kan het verschillende minuten duren om de inhoud op de media te lezen. Maximum aantal bestanden/map: minder dan 600 (totaal aantal bestanden en mappen) CD-R/RW, DVD±R/W-formaat: ISO 9660 Fotobestanden Fotoformaat: minder dan 2 M is aanbevolen. y Progressief en zonder verliezen gecomprimeerde fotobeeldbestanden worden niet ondersteund. 1 Aan de slag Aan de slag Opmerking over het USB-toestel (DP650B uitsluitend) y Dit toestel is geschikt voor USB apparaten die FAT16- of FAT32- formaat ondersteunen. y Een USB waarvoor een extra programma moet worden geïnstalleerd, wanneer u het op een computer hebt aangesloten, wordt niet ondersteund. Zie de betreffende pagina's voor bijzonderheden over het bedienen van elk bestand. y Er wordt geadviseerd een regelmatige back-up van de gegevens te maken om gegevensverlies te voorkomen. y Als u een USB-verlengkabel, USB HUB of USB Multi-reader gebruikt, wordt het USB-toestel mogelijk niet herkend. y Digitale camera's en mobiele telefoons worden niet ondersteund. y Het is niet mogelijk de USB-poort van het apparaat op een pc aan te sluiten. [PCM] (voor Dolby Digital / MPEG): Maak de selectie om de COAXKABEL-jack te verbinden met een versterker zonder Dolby Digital of MPEG-decoder. [Uit] (voor DTS): Maak de selectie om de COAX-kabel-jack te verbinden met een versterker zonder DTS-decoder. Wachtwoord Stelt het wachtwoord in of wijzigt dit voor de instellingen van het slot. Regiocode Raadpleeg de lijst met regiocodes op pagina 18 om een gestandaardiseerde regiocode in te voeren. Menu [OVERIGE] B. L. E (Zwartniveau-Uitbreiding) Selecteer Aan of Uit om het zwartniveau uit te breiden of niet. Het werkt alleen maar als het TV-systeem ingesteld is op NTSC. 3 Systeeminstellingen Sampling Freq. (Frequentie) Selecteert de schakelfrequentie van het audiosignaal tussen [48 kHz] en [96 kHz] DivX(R) VOD INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat ontwikkeld is door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified® ("DIVX gecertifieerd") apparaat dat DivX-video's afspeelt. Ga naar de website divx. com voor meer informatie en software-hulpmiddelen om uw bestanden in DivXvideo's om te zetten. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dit DivX Certified®toestel moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand (VOD) -speelfilms te kunnen afspelen. Ga naar het gedeelte DivX VOD in het installatiemenu van uw toestel om uw registratiecode te verkrijgen. Ga naar vod. divx. com voor meer informatie over hoe u uw registratie kunt voltooien. [Schrijf uit]: schrijf uw apparaat uit en geef de uitschrijfcode weer. DRC (Dynamic Range Control) Laat het geluid helder klinken, wanneer het volume zachter wordt gezet (alleen Dolby Digital). Voor dit effect instellen op [Aan]. Vocaal Stel dit alleen in op [Aan] wanneer een karaokedvd voor meerdere kanalen wordt afgespeeld. [. . . ] Druk 3 seconden tijdens het afspelen op SUBTITLE en houd dit ingedrukt. Druk op a/d om een andere taalcode te selecteren totdat de ondertiteling naar behoren is weergegeven en druk dan op ENTER (b) Frame-voorframe afspelen Herhaal een specifiek gedeelte 4 Bediening Selecteren systeem Stel de gewenste starttijd van het afspelen in Screen Saver Laatste scène Geheugen Wijzig de pagina van de ondertitelingscode (alleen videobestand) DP650B-P. BDEULLK-DUT. indd 15 2012-01-17 10:20:28 16 Bediening Vertraag de afspeelsnelheid (alleen voorwaarts) Druk, terwijl het afspelen is gepauzeerd, herhaaldelijk op (v) om verschillende snelheden in slow motion af te spelen. Een vergrote Druk tijdens de afspeel- of video bekijken pauzemodus herhaaldelijk op ZOOM om de zoommodus te selecteren. ZOOM: 100% : 200% : 300% : 400% : 100% w/s/a/d: Beweeg door de gezoomde afbeelding. Bestandsinformatie weergeven (ID3 TAG) Tijdens het afspelen van een MP3-bestand dat bestandsinformatie bevat, kunt u de informatie weergeven door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DP650B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DP650B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag