Gebruiksaanwijzing LG DP122

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG DP122. Wij hopen dat dit LG DP122 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG DP122 te teleladen.


LG DP122 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1721 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG DP122 (1802 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG DP122

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING DVD-speler Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar deze als naslagwerk voor in de toekomst. DP122 DP122-P. BDEULLK_0620_DUT. indd 1 2012-07-19 9:29:17 2 Aan de slag Veiligheidsinformatie 1 Aan de slag VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG HET DEKSEL (OF DE ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDERD WORDEN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van nietgeïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het product geleverde documentatie. [. . . ] SKIP (C/V): Gaat naar het volgende of vorige hoofdstuk/track/bestand. PAUSE/STEP (M): Afspelen wordt gepauzeerd. STOP (Z): Afspelen wordt gestopt. DP122-P. BDEULLK_0620_DUT. indd 8 2012-07-19 9:29:19 Aan de slag 9 Bediening voorzijde 1 Aan de slag DC 5 V 0 500 mA a Disc-lade b Stroomindicator c B (Openen/Sluiten) d N (Afspelen/Pauzeren) e 1 (Aan/Uit) f Afstandsensor g USB-Poort Achterpaneel a AC-stroomkabel b VIDEO OUTPUT c DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) d AUDIO OUTPUT (Left/Right) DP122-P. BDEULLK_0620_DUT. indd 9 2012-07-19 9:29:19 10 Aansluiten Op uw tv aansluiten RCA-uitgang aansluiten op SCART 2 Aansluiten Sluit de RCA-pluggen VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT(L/R)) aan op de overeenkomstige VIDEO OUTPUT en AUDIO OUTPUT(L/R)-aansluitingen op het toestel met de RCA-naar-SCART-kabel en sluit de scartplug aan op de scartaansluiting op de tv. Op een versterker aansluiten Audiokabel aansluiten Sluit de AUDIO OUTPUT op het apparaat met een audiokabel aan op 2CH AUDIO IN op de versterker, zoals AUDIO links/rechts met wit/rood. Achterkant apparaat Achterkant apparaat Audio kabel RCA to SCART kabel Ontvanger/versterker VIDEO IN L TV Y PB COMPONENT VIDE DP122-P. BDEULLK_0620_DUT. indd 10 2012-07-19 9:29:20 Aansluiten 11 COAXIAL (digitale audio) -kabel aansluiten Sluit één van de DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) -contacten op het overeenkomende contact op uw versterker aan. 2 Aansluiten Achterkant apparaat Coaxkabel Ontvanger/versterker OPTICAL yy Als uw tv geen 96 kHz schakelfrequentie kan ondersteunen, stel de optie [Sampling Freq. ] dan in op [48 kHz] in het installatiemenu yy Als uw tv niet is uitgerust met Dolby Digital en MPEG-decoder, stel de opties [Dolby Digital] en [MPEG] dan in op [PCM] in het installatiemenu. Opmerking , , yy Als het audio-format van de digitale output niet overeenkomt met het vermogen van uw versterker, zal de versterker een luid, vervormd geluid of in het geheel geen geluid laten horen. yy Druk om het audio-formaat van de huidige disc in de schermweergave te bekijken op AUDIO. yy Dit apparaat voert geen interne (2 kanalen) decodering van een DTS-geluidsfragment uit. Om DTS multi channel surround te verkrijgen moet u dit apparaat aansluiten op een DTScompatibele versterker via één van de digitale audio-uitgangen van dit apparaat. DP122-P. BDEULLK_0620_DUT. indd 11 2012-07-19 9:29:20 12 Systeeminstelling Instellingen Wanneer het toestel de eerste keer wordt ingeschakeld, dient u de gewenste taal te kiezen. Menu [DISPLAY] TV Beeldformaat Selecteert welk schermaspect u gebruikt op basis van de vorm van uw tv-scherm. [16:9]: Selecteer [16:9] wanneer een 16:9-brede tv is aangesloten. Installatie-instellingen aanpassen U kunt de instellingen van het apparaat in het menu [Setup] wijzigen. 2. Gebruik w/s tom de eerste insteloptie te selecteren en druk op d om naar het tweede niveau te gaan. 3. Gebruik w/s om een tweede insteloptie te selecteren en druk op d om naar het derde niveau te gaan. 4. Gebruik w/s om een gewenste instelling te selecteren en druk op ENTER (b) om uw keuze te bevestigen. Schermmodus Als u 4:3 hebt gekozen, zult u moeten definiëren hoe u wilt dat uw breedbeeldprogramma’s en films op uw tv-scherm worden weergegeven. [Letterbox]: dit geeft een breedbeeldafbeelding weer met zwarte randen aan de boven- en onderzijde van het scherm. [Panscan]: dit vult het volledige 4:3-scherm, waarbij de afbeelding, indien nodig, wordt bijgesneden. 3 Systeeminstelling Menu [TAAL] Menutaal Selecteer een taal voor het installatiemenu en de schermweergave. Schijf Audio/Disc Subtitel/ Schijfmenu Selecteer een taal voor Disc Audio/ondertiteling/ menu. [Standaard]: verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de disc werd opgenomen. [Overige]: druk om een andere taal te kiezen op de numerieke knoppen, daarna op ENTER (b) om het betreffende getal van 4 posities volgens de taalcodelijst in te voeren. (Zie pagina 20) Druk, als u een fout maakt bij het invoeren van het nummer, op WISSEN om de getallen te wissen en corrigeer deze daarna. [Uit] (voor ondertiteling van discs): ondertiteling uitschakelen. DP122-P. BDEULLK_0620_DUT. indd 12 2012-07-19 9:29:20 Systeeminstellingen 13 Menu [AUDIO] De audio-opties instellen voor de verschillende media die u gebruikt. Beveiligingsniveau Selecteer een classificatieniveau. Selecteer [Ontgrendelen] om de classificatie te deactiveren. Dolby Digital / DTS / MPEG Stel de Audio-opties van het apparaat in, overeenkomstig de verschillende disc-output-types die u gebruikt. [Bitstream]: Maak de selectie om de DIGITAL AUDIO OUTPUT-jack te verbinden met een versterker met Dolby Digital, DTS- of MPEGdecoder. [PCM] (voor Dolby Digital / MPEG): Maak de selectie om de DIGITAL AUDIO OUTPUT-jack te verbinden met een versterker zonder Dolby Digital of MPEG-decoder. [Uit] (voor DTS): Maak de selectie om de DIGITAL AUDIO OUTPUT-kabel-jack te verbinden met een versterker zonder DTSdecoder. Wachtwoord Stelt het wachtwoord in of wijzigt dit voor de instellingen van het slot. Regiocode Raadpleeg de lijst met regiocodes op pagina 19 om een gestandaardiseerde regiocode in te voeren . Menu [OVERIGE] B. L. E (Black Level Expansion) Selecteer Aan of Uit om het zwartniveau uit te breiden of niet. Het werkt alleen maar als het TV-systeem ingesteld is op NTSC. 3 Systeeminstellingen Sampling Freq. (Frequentie) Selecteert de schakelfrequentie van het audiosignaal tussen [48 kHz] en [96 kHz] DivX(R) VOD INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat ontwikkeld is door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified® (“DIVX gecertifieerd”) apparaat dat DivX-video’s afspeelt. [. . . ] ZOOM: 100% : 200% : 300% : 400% : 100% w/s/a/d: Beweeg door de gezoomde afbeelding. Muziek tu Voor Herhaald afspelen Doe dit Druk tijdens het afspelen op REPEAT. • TRACK / ALL / (HERHAAL Uit) Druk op PROGRAM om het gewenste bestand te selecteren. Gebruik w/s en ENTER (b) om (een) muziekbestand(en) aan de programmalijst toe te voegen. Als u gewenst(e) muziekbestand(en) toevoegt, druk dan op PROGRAM om het bewerken van de programmalijst te beëindigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG DP122

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG DP122 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag