Gebruiksaanwijzing LG D2542P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG D2542P. Wij hopen dat dit LG D2542P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG D2542P te teleladen.


LG D2542P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4483 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG D2542P (4328 ko)
   LG D2542P (4509 ko)
   LG D2542P (4434 ko)
   LG D2542P (4509 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG D2542P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING CINEMA 3D-MONITOR Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. MODEL CINEMA 3D-MONITOR D2242P D2542P www. lg. com 2 INHOUD INHOUD 3 3 4 6 6 6 7 8 NEDERLANDS NLD MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Onderdelen en knoppen De monitor instellen - De standaard bevestigen - De basis van de standaard en de standaard verwijderen - Op een tafelblad plaatsen - Aan een muur monteren 22 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET BEKIJKEN VAN 3D-BEELDEN JUISTE HOUDING Juiste houding voor gebruik van de monitor. Voorzorgsmaatregelen bij het bekijken van 3D-beelden 23 23 23 10 10 10 10 10 DE MONITOR GEBRUIKEN Aansluiten op een PC - D-SUB-aansluiting - DVI-D-verbinding - HDMI-verbinding 12 12 13 13 14 14 15 INSTELLINGEN AANPASSEN Toegang tot de hoofdmenu's Instellingen aanpassen - Menu-instellingen - Instellingen voor 3D (Alleen in 3D-modus) - Volume-instellingen (Alleen ondersteund in HDMI) - Instellingen voor SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) 16 18 19 21 21 21 PROBLEMEN OPLOSSEN PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ GEBRUIK VAN DE 3D-MODUS SPECIFICATIES Vooraf ingestelde modi (Resolutie) HDMI 3D TIMING Indicator MONTEREN EN VOORBEREIDEN 3 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Controleer de doos op de aanwezigheid van de onderstaande items. Als een van de accessoires ontbreekt, neemt u contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. [. . . ] Hiermee herstelt u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de monitor. y Analoog: D-SUB-invoer (Analoog signaal). y Digitaal: DVI-D-invoer (Digitaal signaal). y HDMI: HDMI-invoer (Digitaal signaal). 14 INSTELLINGEN AANPASSEN Instellingen voor 3D (Alleen in 3D-modus) NEDERLANDS NLD 3D 3D MODE 3D L/R CHANGE 3D - > 2D OFF(1/4) R-L(1/2) OFF EXIT 1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer te geven. geven. 2 Druk op de knop 3D om de opties in het OSD-menu weer te 3 Stel de opties in met behulp van de knoppen aan de voorkant van de monitor. 4 Selecteer EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten. Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje naar boven ( ). De beschikbare beeldinstellingen worden hieronder beschreven. Menu 3D MODE (3D-modus) Beschrijving Kies het formaat van de 3D-videogegevens. (Alleen ingeschakeld voor HDMI VIDEO TIMING (HDMI-videotiming)) SIDE BY SIDE (Naast elkaar) TOP & BOTTOM (Boven en onder) LINE INTERLACED (Interliniëring) OFF (Uit) Afbeeldingen links en rechts worden naast elkaar weergegeven. Afbeeldingen links en rechts worden onder elkaar weergegeven. Afbeeldingen links en rechts worden in regels weergegeven. Schakelt de 3D-modus uit. 3D L/R CHANGE Wisselt het frame dat aan elk oog wordt getoond. (3D wisselen L/R) R-L Oneven regels zijn de rechterafbeelding en even regels zijn de linkerafbeelding. L-R 3D - > 2D Even regels zijn de linkerafbeelding en oneven regels zijn de rechterafbeelding. Converteert 3D-afbeeldingen naar 2D. (Alleen ingeschakeld voor HDMI VIDEO TIMING (HDMIvideotiming)) OFF (Uit) ON (Aan) Beelden weergeven in 3D. Afbeeldingen worden weergegeven in 2D. OPMERKING y 3D-modus. SIDE BY SIDE (Naast elkaar) TOP & BOTTOM (Boven en onder) LINE INTERLACED (Interliniëring) y Als de geselecteerde 3D-optie incorrect is, worden beelden mogelijk niet correct weergegeven. VOLUME Volume-instellingen (Alleen ondersteund in HDMI) 1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer te geven. te geven. VOLUME 50 2 Druk op de knop VOLUME om de opties in het OSD-menu weer 3 Stel de opties in met behulp van de knoppen aan de voorkant van de monitor. EXIT 4 Selecteer EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten. Als u terug wilt keren naar het bovenliggende menu of andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje naar boven ( ). INSTELLINGEN AANPASSEN 15 Instellingen voor SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) 1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de Monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer te geven. SUPER ENERGY SAVING NLD NEDERLANDS ON OFF RESET 2 Druk op de knop MENU om de opties in het OSDmenu weer te geven. (Stroombesparing) door op de knoppen aan de voorkant van de monitor drukken en de optie in te schakelen. verlaten. SUPER SAVING : 5 W/h LED SAVING : 12 W/h TOTAL POWER REDUCTION: TOTAL CO2 REDUCTION: 20 W 16 g 3 Selecteer SUPER ENERGY SAVING OK EXIT 4 Selecteer EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te Als u terug wilt keren naar het bovenliggende menu of andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje naar boven ( ). De beschikbare beeldinstellingen worden hieronder beschreven. Menu ON (Aan) OFF (Uit) RESET (Herstellen) Beschrijving Schakelt de energie-efficiënte functie SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) in. Schakelt de functie SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) uit. Deze optie herstelt de waarden voor het totale verminderde energieverbruik en verminderde geschatte CO2-uitstoot. OPMERKING y TOTAL POWER REDUCTION (Totaal verminderd stroomverbruik): dit geeft aan hoeveel stroom wordt bespaard bij het gebruik van de monitor. y TOTAL CO2 REDUCTION (Totaal verminderde CO2-uitstoot): dit geeft aan hoeveel CO2-uitstoot wordt bespaard. y SAVING DATA (Besparingsgegevens) (W/h) 546 mm SUPER SAVING (Stroombesparing) LED SAVING (Led-besparing) 4 W/h 15 W/h 634 mm 5 W/h 12 W/h y De besparingsgegevens zijn afhankelijk van het scherm. De waarden verschillen dus per scherm en per verkooppunt. y LG heeft deze gegevens berekend aan de hand van het "video-uitzendsignaal". [. . . ] Gebruik het apparaat op de aanbevolen afstand. 4 Zwangere vrouwen, ouderen en mensen met hartklachten raden wij aan om niet naar 3D-beelden te kijken. Deze 3D-beelden kunnen desoriënterend en verwarrend zijn. Kijk in dit geval niet naar 3D-beelden. 5 3D-beelden kunnen ook misselijkheid en braken veroorzaken bij gebruikers die onder invloed zijn van 6 Ouders/voogden dienen kinderen in de gaten te houden terwijl zij kijken naar 3D-beelden. Zij zijn mogelijk niet gewend aan de 3D-beleving en weten niet hoe zij moeten handelen in gevaarlijke situaties. 7 Gebruik de 3D-bril niet als gewone bril, zonnebril of duikbril. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG D2542P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG D2542P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag