Gebruiksaanwijzing LG CV24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG CV24. Wij hopen dat dit LG CV24 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG CV24 te teleladen.


LG CV24 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14328 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG CV24

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Code Feel 2 Cold 1 Slightly cool 0 Neutral -1 Slightly warm -2 Warm <For Heating Model> You can set desired temperature and indoor fan speed. Drücken Sie die TASTE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER RAUMTEMPERATUR, um die Raumtemperatur anzuzeigen. Drücken Sie die TASTE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER RAUMTEMPERATUR, um die Raumtemperatur anzuzeigen. Kennung Empfinden Kalt 2 Etwas kühl 1 Normal 0 Etwas warm -1 Warm -2 <Für Heizgeräte> Sie können die gewünschte Temperatur sowie die Lüftergeschwindigkeit des Innengerätes einstellen. [. . . ] 4 FUNCTIE INSTELLEN Hiermee kunt u de functies Auto Clean, Smart Clean, Electric heater in- en uitschakelen of de hoek van de afzonderlijke bladen bepalen. 10 SNELHEID BINNENVENTILATOR Met deze toets kunt u vier ventilatorsnelheden instellen: langzaam, gemiddeld, snel en afwisselend. 11 LUCHTSTROOM OP/NEER Jaloeziebeweging starten of stoppen en de richting van de luchtstroom instellen. € Het signaal van de afstandsbediening heeft een maximaal bereik van ca. € Zorg ervoor dat tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger niets in de weg staat. € Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee. € Leg de afstandsbediening niet in de zon of in de buurt van een verwarming of een andere warmtebron. OPMERKING • Zie voor meer informatie de handleiding van de draadloze afstandsbediening. • De werkelijke uitvoering van het aircosysteem kan afhankelijk van het model afwijken van de bovenstaande afbeelding. NEDERLANDS BEDIENINGSINSTRUCTIES 11 BEDIENINGSINSTRUCTIES Het plaatsen van de batterijen Verwijder het batterijklepje door deze in de richting van de pijl te duwen. Plaats de nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve polen (-) van de batterij correct geplaatst zijn. Plaats het klepje weer door het terug in positie te schuiven. Draadloze afstandsbedieningOnderhoud Kies een geschikte plek uit waar het apparaat veilig en makkelijk te bereiken is. Zet de houder stevig vast aan de muur met de bijgeleverde schroeven. € Als het systeem lange tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen om de levensduur te sparen. • Als het weergavescherm van de afstandsbediening minder helder wordt , vervangt u beide batterijen. € De afstandsbediening mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. € De signaalzender en ontvanger moeten altijd schoon zijn om goed te kunnen communiceren. Gebruik een zachte doek om deze schoon te maken. € In geval sommige andere toepassingen ook met de afstandsbediening worden bediend, verandert u de positie van deze apparaten of raadpleegt u uw servicetechnicus. nEDERLANDS 12 INSTALLATIE-INSTRUCTIES INSTALLATIE-INSTRUCTIES Installatie-instellingen - De modus voor de installatie-instellingen activeren !LET OP De modus voor de installatie-instellingen is bedoeld om de detailfuncties voor de afstandsbediening in te stellen. [. . . ] 26 ONDERHOUD EN SERVICE Tips voor het oplossen van problemen!Controleer de volgende punten voordat u reparatie of onderhoud aanvraagt. Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen. Het aircosysteem Er hangt een vreemde werkt niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG CV24

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG CV24 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag