Gebruiksaanwijzing LG CM2820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG CM2820. Wij hopen dat dit LG CM2820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG CM2820 te teleladen.


LG CM2820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG CM2820 (3178 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG CM2820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Micro Hifi-systeem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. CM2820 CM2820-DM. DDEULLK-6258-DUT. indd 1 2012-04-19 3:46:29 1 Aan de slag 2 Aan de slag Veiligheidsinformatie 1 Aan de slag VOORZICHTIG Schokgevaar!NIET OPENEN LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN. [. . . ] Druk op PROGRAM/MEMORY om alle opgeslagen radiostations te verwijderen. Naar de radio luisteren 1. Auto afstellen: Houd TUNING (-/+) gedurende circa2ingedrukttotdefrequentieverandert. Pas het volume aan door te drukken op VOL (+/-). Slecht FM-ontvangst verbeteren Druk op de afstandsbediening op d/M Hiermee wordt de tuner gewijzigd van stereo naar mono. Het ontvangst is nu beter dan eerst. CM2820-DM. DDEULLK-6258-DUT. indd 17 2012-04-19 3:46:39 18 Bediening Informatie over een Radiostation bekijken De FM-tuner is voorzien van RDS (Radio Data System). Hierdoor krijgt u informatie te zien over het radiostation dat u beluistert. Druk herhaaldelijk op RDS/SET om te schakelen tussen de verschillende gegevenssoorten. : 2 Bediening PS PTY RT CT (Programme Service Name) De naam van het kanaal verschijnt in het scherm (Programme Type Recognition) Het programmatype (bijv. (Radio Text) Er verschijnt een tekstbericht met speciale informatie van het uitzendstation. (Time controlled by the channel) Hiermee worden datum en tijd van de uitzending door het station getoond. U kunt de radiostations doorzoeken op programmatype door op RDS/SET te drukken. Druk op PTY tot het gewenste programmatype verschijnt en selecteer dit. De zoektocht stopt wanneer er een station is gevonden. CM2820-DM. DDEULLK-6258-DUT. indd 18 2012-04-19 3:46:39 Bediening 19 Geluid aanpassen De geluidsmodus instellen Dit systeem beschikt over een aantal vooraf ingestelde geluidsvelden. U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren door op de afstandsbediening SOUND EFFECT te gebruiken. DegetoondeitemsvoordeEqualizerkunnen verschillen, afhankelijk van de geluidsbronnen en effecten. Op het scherm NATURAL Beschrijving Voor een natuurlijk en comfortabel geluid. Steltdegeluidsequalizerin op de modus die het meest overeenkomst met het genre dat in de MP3 ID3tag of geluidsbestanden is opgenomen. Dit programma geeft het geluid een enthousiaste sfeer en geeft u het gevoel dat u echt op een rock-, pop-, jazz- of klassiek concert aanwezig bent. Voor een verbeterde geluidskwaliteit van de laagste enhoogstefrequenties. U kunt van het geluid genieten zonderequalizer-effect. De klok instellen U kunt de klok op drie manieren instellen. De klok instellen door deze te synchroniseren met uw iPod/iPhone/iPad. De klokinstellingen in het weergavevenster synchroniseren met uw iPod/iPhone/iPad. Nadat de klokinstellingen op het apparaat gesynchroniseerd is met uw iPod/iPhone/iPad, is er een tijdverschil tussen de iPod/iPhone/iPad en het apparaat. Wanneer de stroom uit is, wordt de klok niet gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone/iPad. [. . . ] y Druk op FUNCTION (FUNC. ) en controleer de geselecteerde functie. Geen geluid. y Plaats een afspeelbare disk in de speler. y Plaats de schijf met het label of met de afgedrukte zijde naar voren. 3 Problemen oplossen Er kan niet goed op radiostations worden afgestemd. y Sluit de antenne stevig aan. Zie pagina 17 voor meer gegevens. y De afstandsbediening heeft een bereik van ca. De afstandsbedieningen y Verwijder het object tussen de afstandsbediening en het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG CM2820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG CM2820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag