Gebruiksaanwijzing LG CL-21M66KX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG CL-21M66KX. Wij hopen dat dit LG CL-21M66KX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG CL-21M66KX te teleladen.


LG CL-21M66KX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3757 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG CL-21M66KX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. * Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt uvoorzichti gverwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. VOORBEREIDING Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Veeg vlekken voorzichtig Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening af. Ferrietkern (Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar. ) Netsnoer Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34** Kabelhouder Beschermklep Alleen bij 26/32LD35**, 26/32LD34** x8 (M4x20) Bouten voor steunmontage 1- schroef Beschermklep HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) De ferrietkern kan gebruikt worden om de elektromagnetische golf bij het aansluiten van de stroomkabel, te verminderen. [. . . ] · Component : Selecteer deze optie wanneer het gebruik van een dvd-recorder/ speler of digitale set-top box van de aansluiting afhankelijk is. · RGB :Selecteer deze optie wanneer het gebruik van een pc van de aansluiting afhankelijk is. · HDMI : Selecteer deze optie wanneer het gebruik van dvd, pc of digitale set-top box van de aansluiting afhankelijk is. 43 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING INGANGSLABEL Selecteert een label voor elke inputbron. Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. Ingangslabel Invoer lijst Verpl. OK AV1 AV2 Antenne USB AV1 AV2 AV3 Component AV3 44 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING RGB HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 Component RGB Ingangslabel Exit Sluiten 1 2 3 BLAUW Ingangslabel selecteren. De bron selecteren. Het label selecteren. · Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. · Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm. DATA SERVICE (Dit menu is alleen geschikt in Ierland. ) Deze functie stelt gebruikers in staat te kiezen tussen MHEG(digitale teletext) en Teletext als ze beide op hetzelfde moment bestaan. Als er slechts één van hen bestaat, is MHEG of Teletext geschikt, welke optie u ook hebt gekozen. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING OPTIE Taal(Language) Land Hulp Verpl. OK OPTIE Taal(Language) Land Hulp Verpl. OK : Ierland uitgeschakeld indicator MHEG : :MHEG :1 : Thuisgebruik uisgeb uik gb : Ierland uitgeschakeld indicator MHEG MHEG MHEG : :MHEG Teletext :1 : Thuisgebruik uisgeb uik gb Stroom Stroom Data Service Fabrieksinstelling Instellen Data Service Fabrieksinstelling Instellen ID ID Modusinstelling Modusi st ing d tell g Modusinstelling Modusi st ing d tell g 1 2 3 4 OPTIE selecteren. Data Service selecteren. Opslaan. · Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. · Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 45 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SIMPLINK Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een ander merk wordt gebruikt. Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken. 46 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING De functie SIMPLINK wordt niet ondersteund in draadloze externe uitvoermodus. OK Exit TV Aan SCHIJF VCR VCR recorder HDD Speaker TV Speaker 1 2 3 Geef de SIMPLINK weer. Opslaan. · Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. Instellen ID :1 Fabrieksinstelling stellingen Modusinstelling Modusinstelling : Thuisgebruik Ja Nee 1 2 3 4 OPTIE selecteren. · Indien u bij een ingeschakeld Vergrendel Systeem uw wachtwoord vergeet, drukt u op '0', '3', '2', '5' op de afstandsbediening. Fabrieksinstelling selecteren. Ja selecteren. Start herstellen fabrieksinstellingen. · Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave. · Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 51 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN BIJ HET AANSLUITEN VAN HET USB TOESTEL Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit keuzemenu automatisch getoond. "POP UP MENU" wordt niet weergegeven terwijl het OSD menu, EPG of Schedule list is geactiveerd. Wanneer het popup-menu verschijnt, kunt u Music List (Muzieklijst), Photo List (Fotolijst) of Movie List (Filmlijst) in het menu MY MEDIA selecteren. In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen. 1 Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV. · Uitsluitend foto (JPEG), muziek (MP3) en film (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS , TRP, TP, ASF, WMV, FLV) wordt ondersteund. 52 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN of Een usb-apparaat ontkoppelen USB memory stick Selecteer het menu USB-apparaat voordat u het usb-apparaat ontkoppelt. 2 Filmlijst (Alleen bij 32/40/46/55LE4***, 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***), Fotolijst of Muzieklijst. 1 2 USB-apparaat selecteren. Eject selecteren. MIJN MEDIA Filmlijst Fotolijst Muzieklijst Druk op OK( ) voor bekijken van foto's op USB. Optie Exit 3 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar. Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar. Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend. Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend. De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel. Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is. Indien een toestel plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB opslagtoestel beschadigd raken. [. . . ] 0 -> Maakt niet uit Data02 : 0x00 : Analogue Main 0x10 : DTV Main 0x20 : Radio Kanaalgegevensbereik Analogue - Min: 00 tot Max: 63 (0 tot 99) Digital - Min: 00 tot Max: 3E7 (0 tot 999) (Behalve voor Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Ierland) Digital - Min: 00 tot Max: 270F (0 tot 9999) (Alleen bij Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Ierland) Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data Min: 00 tot Max: 7DH 20. Kanaal Toevoegen/Overslaan(Commando: m b) Voor het instellen van de status overslaan voor het huidige Programma. oor het huidige Programma. Transmissie [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Overslaan 01 : Toevoegen Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Bestaande gegevenstoewijzing 1 00 : Stap 0 A: F: 10 : 64 : Stap 10 (Set ID 10) Stap 15 (Set ID 15) Stap 16 (Set ID 16) Stap 100 Niveau 3 Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen Laag Vermogen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 Beschrijving Uit Minimaal Medium Maximaal Automatisch Scherm Uit 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 (Alleen bij 32/42/46/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 18. conf iguratie(Commando: j u) Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling automatisch minimaliseren. Alleen in de modus RGB (PC). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG CL-21M66KX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG CL-21M66KX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag