Gebruiksaanwijzing LG CB24L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG CB24L. Wij hopen dat dit LG CB24L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG CB24L te teleladen.


LG CB24L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24937 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG CB24L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu beenden und zu übernehmen. Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Betriebsart Künstliche Intelligenz. € Da die abgegebene Luft dieselbe Temperatur wie die Raumluft besitzt, wird die Raumluft lediglich umgewälzt. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu beenden und zu übernehmen. [. . . ] Wanneer u een temperatuur instelt die hoger is dan de kamertemperatuur, blaast het aircosysteem alleen lucht van omgevingstemperatuur uit in plaats van gekoelde lucht. H Instelbereik temperatuur : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F) Standaardbediening – verwarmingsmodus In deze stand wordt warme lucht aan de kamer toegevoerd. Om de gewenste temperatuur Wanneer u een temperatuur instelt die lager is dan de kamertemperatuur, blaast het aircosysteem alleen lucht van omgevingstemperatuur in plaats van verwarmde lucht. € De modus Verwarmen is alleen beschikbaar op modellen die zowel voor verwarmen als koelen geschikt zijn. € De modus Verwarmen is niet beschikbaar op modellen die alleen voor koelen geschikt zijn. 10 Binnenelement Gebruiksinstructies Standaardbediening – ontvochtingsmodus In deze modus wordt vocht uit de kamer verwijderd en de daarin aanwezige lucht licht gekoeld. ) • Tijdens regenachtige periodes en in een klimaat met een hoge luchtvochtigheid kunnen de ontvochter • Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te regelen. en de koelstand gelijktijdig worden ingeschakeld om vocht effectief te verwijderen. Modus Auto Wisselen Temperatuur wijzigen is een functie die het mogelijk maakt de koel- en de verwarmingsfuncties automatisch in te schakelen afhankelijk van de temperatuur van de door kunstmatige intelligentie aangestuurde inschakelmodus. Op de knop om af te sluiten 4 Druksysteem wordt na 25 seconden of het zonder invoer automatisch gesloten.  Als u afsluit zonder op de instelknop te drukken, wordt de ingevoerde waarde niet bevestigd. 4 Bij uitsluitend koelen (zie afbeelding hiernaast) kunt u de temperatuur van hoog tot laag instellen tussen “-2” en “2” op basis van “00”. in de modus Automatisch werking: • Kunt u de knop FAN SPEED (Ventilatorsnelheid) gebruiken. Wanneer koud Wanneer koel Wanneer naar wens Wanneer warm Wanneer heet Standaardbediening - ventilatormodus Hierin wordt lucht met de bestaande kamertemperatuur aangevoerd, geen koude lucht. Ventilatormodus wanneer u op de knop 3 Telkenskunt u de gewenste luchtstroom als drukt, volgt selecteren: zeer zwak → zwak → gemiddeld → krachtig → automatisch. Wanneer de ventilator is ingeschakeld, werkt de compressor van de AHU niet. € De ventilatorunit produceert geen koele blaaslucht maar circuleert de aanwezige lucht. € Omdat er in deze stand geen temperatuurverschil is tussen de uitgeblazen lucht en de • Afhankelijk van de uitvoering van het aircosysteem is het niet altijd mogelijk de blaaskracht te regelen. 12 Binnenelement kamertemperatuur, wordt de lucht alleen gecirculeerd. Gebruiksinstructies Standaardbediening – temperatuurinstelling/kamertemperatuur controleren Temperatuurinstelling 1 U kunt de gewenste temperatuur eenvoudig instellen. : Elke keer dat u op de knop drukt, verhoogt u de temperatuur met 1˚C of 2˚F. : Met elke druk op de knop verlaagt u de temperatuur met 1˚C of 2˚F. [. . . ] WAARSCHUWING: Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden. N Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel. N Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG CB24L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG CB24L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag