Gebruiksaanwijzing LG CAM 360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG CAM 360. Wij hopen dat dit LG CAM 360 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG CAM 360 te teleladen.


Mode d'emploi LG CAM 360
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG CAM 360

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product. Dit draadloze apparaat kan elektromagnetische interferentie veroorzaken en mag dus niet worden gebruikt voor veiligheidsdiensten of medische hulpdiensten. 2 Belangrijke veiligheidsinformatie • Gebruik altijd originele producten. Gebruik dit product niet voor onbedoelde doeleinden. [. . . ] Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies. 4 • Het verwijderen van de batterij betreft demontage van de productbehuizing, verbreken van de verbinding van elektriciteitskabels/contacten en het zorgvuldig uitnemen van de batterijcel met gebruik van gespecialiseerd gereedschap. Als u de instructies voor gekwalificeerde professionals nodig hebt betreffende het veilig verwijderen van de batterij, gaat u naar http://www. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Hierbij verklaart LG Electronics dat dit LG-R105-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op http://www. Com/global/declaration 5 Productonderdelen LG 360 CAM Dop USB-kabel Gebruikershandleiding • Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken. 6 Productbeschrijving Cameralens Opname-LED Opnametoets Modus-LED Lader/ USB-poort Aan-uittoets Stroom-LED Aansluiting accessoires microSD™kaartsleuf Afdichtingsknop 7 Gebruik van de toetsen Inschakelen Uitzetten Een foto maken Een video opnemen Een opname stoppen De slaapmodus inschakelen Slaapstand afsluiten Geforceerd afsluiten Houd de toets Aan-uit ingedrukt (1 seconde). Houd de toets Aan-uit ingedrukt (4 seconden of langer). Houd de toets Aan-uit ingedrukt (12 seconden of langer). het toestel resetten Houd de toets Aan-uit en de toets Opnemen gedurende acht seconden tegelijk ingedrukt. Laat de toetsen los na de tweede pieptoon en druk na vier seconden op de Aan-uittoets om het apparaat resetten. € U kunt alleen foto’s en video’s maken als er een externe SD-kaart is geplaatst. 8 Batterij opladen en waarschuwingen De stroom-LED geeft het batterijniveau aan. Stroom-LED (met de kabel losgekoppeld) Batterijstatus Groen Meer dan 15% Rood 5% ~ 15% Rood knipperend Minder dan 5% Open het klepje aan de onderzijde van het product en sluit de lader aan op de USB-poort. Opmerkingen • Als u uw telefoon op de LG 360 CAM aansluit, wordt de Wi-Fi-verbinding op uw telefoon verbroken. € U kunt de 360 CAM manager-app downloaden uit de Google Play™ Store op Android™toestellen en de App Store® op iPhone® door te zoeken naar 'LG 360 CAM. ) • Wanneer de manager-app vraagt om een Bluetooth verbinding en locatiemachtigingen, dient u deze te geven voordat u de app gebruikt. € Wanneer u de manager-app voor het eerst start, dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voordat u de app gebruikt. € De LG 360 CAM kan slechts op één telefoon tegelijk worden aangesloten. Koppel de LG 360 CAM los van de telefoon waarop deze is aangesloten om hem op een andere telefoon aan te sluiten. € Als uw LG 360 CAM is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord in om hem aan te sluiten. • Het standaard WiFi-wachtwoord is '00' plus de laatste 6 cijfers van het-serienummer van uw product. [. . . ] Dit apparaatmodel LG-R105 is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. € Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG CAM 360

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG CAM 360 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag