Gebruiksaanwijzing LG BXC590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BXC590. Wij hopen dat dit LG BXC590 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BXC590 te teleladen.


LG BXC590 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16918 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BXC590 (15343 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BXC590

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D Blu-ray DiscTM speler met HD-tuner Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL BXC590 P/NO : MFL65225404 BD582CC-P. BBELLLK_MFL65225404_DUT. indd 1 10. 6:04 Veiligheidsinformatie 3 1 Veiligheidsinformatie OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR!NIET OPENEN! 1 Veiligheidsinformatie LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. [. . . ] · Tijdens de opname, kan het geforceerd uitschakelen een ernstig probleem veroorzaken op de hard disk drive. 4. Selecteer met I/i de optie [Schijf ] en druk op ENTER ( ). BD582CC-P. BBELLLK_MFL65225404_DUT. indd 48 10. 6:06 Bediening 49 Afspelen stoppen Druk tijdens het afspelen op x (STOP). Afspelen pauzeren Druk tijdens het afspelen op X (PAUSE). Druk op B (PLAY) om het afspelen te hervatten. Druk tijdens het navigeren via het [Film], [Foto] of [Muziek]-menu, op de groen (G) gekleurde knop om van apparaat te wisselen. Selecteer een bestand met U/u/I/i en druk op B (PLAY) of ENTER ( ) om het bestand af te spelen. Beeld-voor-beeld afspelen Druk tijdens het afspelen van een film op X (PAUSE). Druk herhaaldelijk op X (PAUSE) om beeld voor beeld af te spelen. LET OP · De in deze handleiding beschreven afspeelfuncties zijn niet voor alle bestanden en media beschikbaar. Afhankelijk van allerlei factoren kunnen bepaalde functies beperkt beschikbaar zijn. · Afhankelijk van de BD-ROM titels is het mogelijk dat u een usb-aansluiting nodig hebt om het bestand af te kunnen spelen. Vooruit of achteruit scannen Druk op m of M om tijdens afspelen snel naar voren of achteren te spoelen. U kunt de verschillende afspeelsnelheden veranderen door herhaaldelijk op m of M te drukken. 4 Bediening Speelsnelheid vertragen U kunt verschillende slowmotion-snelheden kiezen door terwijl het afspelen is gepauzeerd een paar keer op M te drukken. Naar het volgende of vorige hoofdstuk, nummer of bestand overspringen Druk tijdens het afspelen op . of > om naar het volgende hoofdstuk/nummer/ bestand of nummer te gaan of om terug te gaan naar het begin van het lopende hoofdstuk/nummer/bestand. In het [Homelink]-menu kunnen allerlei soorten materiaal tegelijk in de huidige map aanwezig zijn. of > om naar het vorige of het volgende materiaal van hetzelfde type te gaan. BD582CC-P. BBELLLK_MFL65225404_DUT. indd 49 10. 6:06 50 Bediening Diskmenu gebruiken BD DVD AVCHD De opgenomen titels afspelen 1. Tijdens het tv-kijken, drukt u op REC LIST om het optiemenu weer te geven, of op REC LIST in het Home-menu. Diskmenu weergeven Nadat u een disk die een menu bevat hebt geladen, verschijnt meestal eerst het diskmenu. Als u het diskmenu tijdens het afspelen wilt weergeven, drukt u op DISC MENU. Met de U/u/I/i knoppen kunt u door de menuonderwerpen navigeren. Pop-upmenu weergeven Sommige BD-ROM-disks bevatten popupmenu's die tijdens het afspelen verschijnen. Druk tijdens het afspelen op TITLE/POPUP en gebruik de U/u/I/i knoppen om door de menuonderwerpen te navigeren. 2. Sommige van de betaalkanalen kunnen niet afgespeeld worden. 4 Bediening Afspelen hervatten BD ACD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N MUSIC MUSIC-N REC Afhankelijk van de disk slaat het apparaat het punt op waar u op x (STOP) hebt gedrukt. Druk op B (PLAY) om het afspelen (vanaf het opgeslagen punt) te hervatten wanneer "Xx (Afspelen hervatten)" kortstondig op het scherm verschijnt. Als u tweemaal op x (STOP) drukt of de disk uit de disklade verwijdert, verschijnt "x (Volledige stop)" op het scherm. Hierbij wordt het opgeslagen stoppunt door het apparaat gewist. De opnametitels doorzoeken REC U kunt zoeken naar video's door zoekwoorden tot 60 tekens in te voeren. Selecteer met U/u/I/i een teken en druk vervolgens op ENTER ( ) om uw keuze op het virtuele toetsenbord te bevestigen. [. . . ] LG VERWERPT EXPLICIET IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL EN VOLGENS GEEN ENKELE WETGEVING, CONTRACTUEEL OF ONRECHTMATIG, STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID OF ANDERSZINS, IS LG JEGENS U OF DERDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, WETTELIJKE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE OF PROCESKOSTEN OF KOSTEN VOORTKOMEND UIT DE NETWERKDIENSTEN, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF INDIEN ZULKE SCHADE VOORZIEN HAD KUNNEN WORDEN. De Netwerkdiensten kunnen op ieder moment beëindigd of onderbroken worden, en LG geeft geen garantie dat een Netwerkdienst gedurende een bepaalde tijd beschikbaar is. Gebruik van de Netwerkdiensten kan onderhevig zijn aan extra voorwaarden van de respectievelijke derde partij service provider. De Netwerkdiensten worden uitgezonden door derde partijen via een netwerk of verzendingsmogelijkheden waarover LG geen controle heeft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BXC590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BXC590 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag