Gebruiksaanwijzing LG BXC590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BXC590. Wij hopen dat dit LG BXC590 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BXC590 te teleladen.


Mode d'emploi LG BXC590
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BXC590 (15343 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BXC590

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D Blu-ray DiscTM speler met HD-tuner Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL BXC590 P/NO : MFL65225404 BD582CC-P. BBELLLK_MFL65225404_DUT. indd 1 10. 6:04 BD582CC-P. BBELLLK_MFL65225404_DUT. indd 2 10. 6:04 Veiligheidsinformatie 3 1 Veiligheidsinformatie OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR!NIET OPENEN! 1 Veiligheidsinformatie LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. [. . . ] om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk/nummer/bestand of nummer. In het [Homelink]-menu kunnen allerlei soorten materiaal tegelijk in de huidige map aanwezig zijn. of > om naar het vorige of het volgende materiaal van hetzelfde type te gaan. BD582CC-P. BBELLLK_MFL65225404_DUT. indd 49 10. 6:06 50 Bediening Diskmenu gebruiken BD DVD AVCHD De opgenomen titels afspelen 1. Tijdens het tv-kijken, drukt u op REC LIST om het optiemenu weer te geven, of op REC LIST in het Home-menu. Diskmenu weergeven Nadat u een disk die een menu bevat hebt geladen, verschijnt meestal eerst het diskmenu. Als u het diskmenu tijdens het afspelen wilt weergeven, drukt u op DISC MENU. Met de U/u/I/i knoppen kunt u door de menuonderwerpen navigeren. Pop-upmenu weergeven Sommige BD-ROM-disks bevatten popupmenu's die tijdens het afspelen verschijnen. Druk tijdens het afspelen op TITLE/POPUP en gebruik de U/u/I/i knoppen om door de menuonderwerpen te navigeren. 2. Gebruik U/u/I/i om de opnametitel te selecteren. Druk op B of ENTER ( ) om de opnametitel af te spelen. De opgenomen titel van het CI+ -kanaal heeft een retentiegrens. Deze titel kan niet na de retentiegrens worden afgespeeld. Sommige van de betaalkanalen kunnen niet afgespeeld worden. 4 Bediening Afspelen hervatten BD ACD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N MUSIC MUSIC-N REC Afhankelijk van de disk slaat het apparaat het punt op waar u op x (STOP) hebt gedrukt. Druk op B (PLAY) om het afspelen (vanaf het opgeslagen punt) te hervatten wanneer "Xx (Afspelen hervatten)" kortstondig op het scherm verschijnt. Als u tweemaal op x (STOP) drukt of de disk uit de disklade verwijdert, verschijnt "x (Volledige stop)" op het scherm. Hierbij wordt het opgeslagen stoppunt door het apparaat gewist. De opnametitels doorzoeken REC U kunt zoeken naar video's door zoekwoorden tot 60 tekens in te voeren. Druk terwijl u tv kijkt op REC LIST om het optiemenu weer te geven. Selecteer met U/u/I/i een teken en druk vervolgens op ENTER ( ) om uw keuze op het virtuele toetsenbord te bevestigen. Letters met een accentteken (á, à, é, è, â, ê, ã enzovoort) kunt u in de uitgebreide tekenset (extended character set) vinden en van daaruit invoeren. LET OP · Het hervattingspunt kan worden gewist wanneer u een knop indrukt (bijvoorbeeld: 1 (POWER), Z (OPEN/CLOSE) e. d. ). · De functie voor afspelen hervatten werkt niet bij BD-Video-disks met BD-J. · Als u tijdens het afspelen van een interactieve BDROM-tiitel één keer op x (STOP) drukt, wordt het apparaat volledig uitgeschakeld (Complete Stop). BD582CC-P. BBELLLK_MFL65225404_DUT. indd 50 10. 6:06 Bediening 51 [Wis] ­ Wist alle ingevoerde tekens. [. . . ] De Netwerkdiensten worden uitgezonden door derde partijen via een netwerk of verzendingsmogelijkheden waarover LG geen controle heeft. LG UITDRUKKELIJK VERWERPT VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONDERBREKINGEN OF OPSCHORTEN VAN EEN NETWERKDIENST. LG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor klantenservice gerelateerd aan Netwerkdiensten. Vragen of verzoeken moeten direct gesteld worden aan de respectievelijke verstrekkers van de Netwerkdiensten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BXC590

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BXC590 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag