Gebruiksaanwijzing LG BP125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BP125. Wij hopen dat dit LG BP125 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BP125 te teleladen.


Mode d'emploi LG BP125
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BP125 (3625 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BP125

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP125 / BP125N P/NO : MFL67475811_1. 0 2 Aan de slag Veiligheidsinformatie 1 Aan de slag VOORZICHTIG Schokgevaar!NIET OPENEN LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOKTE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. [. . . ] [Origineel] Verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de schijf is opgenomen. [Anders] Druk op ENTER (b) om een andere taal te selecteren. Gebruik de nummertoetsen en vervolgens ENTER (b) om de overeenkomende 4-cijferige code in te voeren volgens de taalcodelijst op pagina 40. [uit] (alleen ondertiteling schijf) De ondertiteling uitschakelen. Afhankelijk van het type schijf is het mogelijk dat de door u gekozen taalinstelling niet werkt. Hoofd menu handleiding Met deze functie kunt u de informatie voor het Home Menu weergeven of verbergen. Als u informatie wilt weergeven, stelt u deze optie in op [aan]. 3 Instellen van systeem Opmerking , , 24 Instellen van systeem Menu [AUDIO] Voor elke schijf zijn er verschillende opties voor de uitvoer van audio beschikbaar. Stel de audioopties voor de speler in op basis van het type audiosysteem dat u gebruikt. Zie voor meer informatie 'Audio uitvoerspecificaties' op pagina 43 omdat allerlei factoren van invloed zijn op het type audio-uitvoer. SAMPLING FREQENTIE (DIGITALE AUDIO UITVOER) [48 kHz] Selecteer deze optie als uw A/V-receiver of versterker geen signalen van 192 kHz en 96 kHz kan verwerken. Wanneer u deze optie selecteert, converteert het apparaat de 192 kHz- en 96 kHz-signalen automatisch naar 48 kHz, zodat uw systeem ze kan coderen. [96 kHz] Selecteer deze optie als uw A/V-receiver of versterker geen signalen van 192 kHz kan verwerken. Wanneer u deze optie selecteert, converteert het apparaat de 192kHz-signalen automatisch naar 96 kHz, zodat uw systeem ze kan coderen. [192 kHz] Selecteer deze optie als uw A/V-receiver of versterker signalen van 192 kHz kan verwerken. Raadpleeg de documentatie bij uw A/V-receiver of versterker om de capaciteiten van het apparaat te controleren. Opmerking , , Digitale uitgang 3 Instellen van systeem [PCM Stereo] (HDMI, COAXIAL) Selecteer deze optie als u de HDMI OUT- of COAXIAL OUT-aansluiting verbindt met een apparaat met een digitale stereodecoder met twee kanalen. [PCM Multi-Ch] (alleen HDMI) Selecteer deze optie als u de HDMI OUTaansluiting verbindt met een digitale decoder met meerdere kanalen. [DTS hercodering] (HDMI, COAXIAL) Selecteer deze optie als u de HDMI OUT- of COAXIAL OUT-aansluiting verbindt met een apparaat met een DTS-decoder. [BitStream] (HDMI, COAXIAL) Selecteer deze optie als u een apparaat met LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS en DTS-HD decoder op de uitgangen COAXIAL OUT en HDMI OUT van dit apparaat aansluit. yy Wanneer de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op [PCM Multi-Ch], wordt het geluid mogelijk uitgevoerd als PCM Stereo, wanneer de PCM Multi-Ch-informatie van het HDMI-apparaat niet wordt gedetecteerd met EDID. yy Als u de optie [Digitale uitgang] instelt op [DTS hercodering], wordt de volgens DTS hergecodeerde audio voor BD-ROM schijven met secundaire audio uitgestuurd en wordt de originele audio voor andere schijven (zoals [BitStream]) uitgestuurd. Post DRC (Dynamisch Bereik Controle) Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het geluid van een film met een lager geluidsvolume beluisteren zonder dat het geluid minder helder wordt. [Auto] Het dynamisch bereik van het Dolby TrueHD audio-uitgangssignaal is stelt zichzelf in. Het dynamisch bereik van het Dolby Digital- en het Dolby Digital Plus-uitgangssignaal kunt u op dezelfde wijze instellen als de modus [aan]. [aan] Comprimeert het dynamisch bereik van het Dolby Digital, Dolby Digital Plus of het Dolby TrueHD audio-uitgangssignaal. [uit] Schakelt deze functie uit. Opmerking , , U kunt de DRC-instelling alleen wijzigen wanneer er geen schijf in het apparaat aanwezig is of wanneer het apparaat volledig is gestopt Opmerking , , Instellen van systeem 25 Menu [SLOT] De instellingen voor [SLOT] zijn alleen van invloed op het afspelen van BD-ROM's en DVD's. [. . . ] Auteursrecht 2004-2010 Verance Corporation. Nabouwen of demontage is verboden. 6 Bijlage Bijlage 43 Audio-uitvoerspecificaties Aansluiting/ instelling Bron Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS-HD Linear PCM 2ch Linear PCM 5. 1ch Linear PCM 7. 1ch Aansluiting/ instelling Bron Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS-HD Linear PCM 2ch Linear PCM 5. 1ch Linear PCM 7. 1ch COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT) *3 PCM Stereo PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch DTS hercodering *4 DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS HDMI OUT PCM Stereo PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM Multi-Ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch PCM 5. 1ch PCM 7. 1ch DTS hercodering*4 DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS BitStream *1 *2 Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS-HD Linear PCM 2ch Linear PCM 5. 1ch Linear PCM 7. 1ch BitStream Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital DTS DTS PCM 2ch PCM 2ch PCM 2ch 6 Bijlage *1 Het secundaire en interactieve audiosignaal wordt mogelijk niet opgenomen in de uitgevoerde bitstream als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op [BitStream]. (Met uitzondering van de LPCM-codec: deze uitvoer bevat altijd interactieven en secundaire audiosignalen. ) *2 Deze speler selecteert automatisch de HDMI-audio op basis van de decoderingmogelijkheden van het aangesloten HDMI-apparaat, zelfs als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op [BitStream]. *3 Bij de PCM-audio-uitvoer is de bemonsteringsfrequentie van DIGITAL AUDIO OUT beperkt tot 96 kHz. *4 Als de optie [Digitale uitgang] is ingesteld op [DTS hercodering], is de audio-uitvoer beperkt tot 48 kHz en 5. 1Ch. Als u de optie [Digitale uitgang] instelt op [DTS hercodering], wordt het DTS-hercoderingsaudiosignaal voor bd-rom's en het originele audiosignaal voor andere schijven (zoals [BitStream]) uitgestuurd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BP125

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BP125 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag