Gebruiksaanwijzing LG BH7540TW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BH7540TW. Wij hopen dat dit LG BH7540TW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BH7540TW te teleladen.


LG BH7540TW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7897 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BH7540TW (7846 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BH7540TW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwenden Sie die farbigen Kabel für die entsprechenden Lautsprecher. [. . . ] Hinweis , , 28 Systemeinstellungen Das Menü [ANZEIGE] Bildformat Wählen Sie die für das Bildformat des Fernsehers die geeignete Einstellung. Wählen Sie die Option [Abbrechen] und drücken Sie ENTER (b), um die Einstellungen zu verwerfen. Wählen Sie die Option [Reset] und drücken Sie ENTER (b), um die Einstellungen zurückzusetzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Exit], um die Installation zu abzuschließen. Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste c bzw. (Seite 50) c [Option] - Zeigt die Einstellungsoptionen für die Diashow an. Drücken Sie die Taste A/D, um die Wiedergabe um 60 Sekunden vor oder zurück zu springen. Wählen Sie mit den Tasten A/D die gewünschte Sprache, die Audiospur oder den Tonkanal aus. [. . . ] Drücken Sie die blaue Taste (B), um die Aktualisierung zu starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BH7540TW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BH7540TW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag