Gebruiksaanwijzing LG BELLO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BELLO. Wij hopen dat dit LG BELLO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BELLO te teleladen.


LG BELLO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BELLO (17982 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BELLO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com NEDERLANDS Gebruikershandleiding • • • • • De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet. Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] ) 3 Tik op een foto in een album om deze te bekijken. ρ Als u opnieuw op een fotogroep tikt, verschijnen de volgende pictogrammen: • Camera: hiermee opent u de Camera. € Delen: hiermee kunt u de afbeelding delen via diverse methoden, zoals Berichten of Bluetooth. 58 Tik op een foto in een album en vervolgens op voor de volgende opties: Instellen als, Verplaatsen, Kopiëren, Kopiëren naar Clip-lade, Diashow, Linksom draaien, Rechtsom draaien, Bijsnijden, Voeg locatie toe, Naam wijzigen, Afdrukken en Details. ρ Tik op de toets Terug om terug te keren naar het vorige scherm. ρ Foto's toewijzen Nadat u een foto hebt genomen, kunt u deze toewijzen als afbeeldings-ID voor een contactpersoon of als achtergrond voor het homescreen. 1 Tik vanuit het homescreen op de toets Applicaties > Galerij . 2 Tik op een album en tik op een foto om deze te bekijken. ρ Contactfoto om de foto toe te wijzen aan een contactpersoon als afbeeldings-ID. Tik op een contactpersoon, snijd de foto bij en tik op OK om de afbeelding toe te wijzen.  Homescreen om de foto toe te wijzen als achtergrondafbeelding. Snijd de foto bij en tik op OK om de afbeelding toe te wijzen. ρ Achtergrond vergrendelingsscherm om de foto toe te wijzen als achtergrondafbeelding voor uw lockscreen.  Achtergrond om de foto toe te wijzen als achtergrondafbeelding. Snijd de foto bij en tik op Wallpaper instellen om deze foto toe te wijzen. Video-opties De Galerij is de plek waar uw opgeslagen videobeelden zich bevinden. U kunt ze bekijken, delen met vrienden, wissen en bewerken. 59 Camera en video 2 Tik op een album om deze te openen en de inhoud ervan te tonen. (De foto's en video's in het album worden weergegeven in chronologische volgorde. U hebt toegang tot de volgende opties:  QSlide: hiermee kunt u een overlay maken op de display van uw telefoon, zodat u eenvoudiger met meerdere applicaties kunt werken.  Menu: tik hierop voor toegang tot de opties Screen Ratio , Ondertitel , Delen , Opties , Details. ρ Screen shot (schermopname): hiermee kunt u een schermopname vastleggen tijdens het afspelen van een video. [. . . ] Houd een nummer ingedrukt in een bibliotheeklijst. In het menu dat wordt weergegeven, tikt u op Beltoon instellen > Beltoon telefoon of Beltoon voor contact. Is het alarm hoorbaar Telefoonfuncties of gaat het af als de telefoon is Alarm uitgeschakeld?Als mijn belvolume Telefoonfuncties is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het Alarm alarm wel? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BELLO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BELLO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag