Gebruiksaanwijzing LG BELLO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BELLO. Wij hopen dat dit LG BELLO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BELLO te teleladen.


LG BELLO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BELLO (17982 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BELLO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com NEDERLANDS Gebruikershandleiding • • • • • De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet. Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap. [. . . ] Tik op een contactpersoon, snijd de foto bij en tik op OK om de afbeelding toe te wijzen. ρ Achtergrond vergrendelingsscherm om de foto toe te wijzen als achtergrondafbeelding voor uw lockscreen. Snijd de foto bij en tik op Wallpaper instellen om deze foto toe te wijzen. Video-opties De Galerij is de plek waar uw opgeslagen videobeelden zich bevinden. 59 Camera en video 2 Tik op een album om deze te openen en de inhoud ervan te tonen. (De foto's en video's in het album worden weergegeven in chronologische volgorde. U hebt toegang tot de volgende opties:  QSlide: hiermee kunt u een overlay maken op de display van uw telefoon, zodat u eenvoudiger met meerdere applicaties kunt werken.  Menu: tik hierop voor toegang tot de opties Screen Ratio , Ondertitel , Delen , Opties , Details. ρ Screen shot (schermopname): hiermee kunt u een schermopname vastleggen tijdens het afspelen van een video. oPMERKING: tik op  > Opties: > Screenshot on (Schermopname aan). Volume: tik hierop om de schuifbalk voor het volume weer te geven en pas vervolgens het afspeelvolume op de schuifbalk aan. ρ Lock/Unlock (Ver-/ontgrendelen): hiermee vergrendelt u de aanraaktoetsen om onbedoeld contact te voorkomen. ρ Tik op de video om de bedieningselementen voor afspelen weer te geven. 60 OPMERKING: wanneer u een video afspeelt, kunt u de helderheid van het scherm aanpassen door aan de linkerzijde van het scherm omhoog of omlaag te schuiven. Wanneer u een video afspeelt, kunt u het geluid aanpassen door aan de rechterzijde van het scherm omhoog of omlaag te schuiven. Wanneer u een video afspeelt, kunt u vooruit- en terugspoelen door met uw vinger van links naar rechts te schuiven (of vice versa). Live-zoomen Met Live-zoomen kunt u op een deel van een afgespeelde video-opname in- of uitzoomen om het gewenste onderdeel groter of kleiner te laten lijken. Schuif tijdens videoweergave uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in of uit te zoomen. OPMERKING: u hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen. 61 Camera en video Galerij De applicatie Galerij openen om albums van uw foto's en video's te bekijken. De applicatie Galerij openen • Tik vanuit het homescreen op de toets Applicaties > Galerij . Uw albums bekijken De applicatie Galerij toont de foto's en video's die zijn opgeslagen in uw telefoon, inclusief foto's en video's die u hebt gemaakt met de applicatie Camera en foto's en video's gedownload van het internet of andere locaties. [. . . ] Dataverbinding wordt gebruikt, kijkt u naar het pictogram voor het mobiele netwerk of Wi-Fi boven in het scherm. Is het mogelijk een Telefoonfuncties applicatie uit het beginscherm te Basisscherm verwijderen?Houd het pictogram vast totdat de prullenbak bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BELLO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BELLO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag