Gebruiksaanwijzing LG BDC582

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BDC582. Wij hopen dat dit LG BDC582 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BDC582 te teleladen.


LG BDC582 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16761 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BDC582 (16716 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BDC582

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ͽ 5:34 Montage 17 SCART-Anschluss Schließen Sie das Scart-Kabel an die TO TV SCART-Buchse des Gerätes sowie an die entsprechende Eingangsbuchse am Fernsehgerät an. Wählen Sie mit den Tasten U/u die Option [ANZEIGE] und drücken Sie die Taste i, um in das Unterverzeichnis zu gelangen. [. . . ] Das Menü [ANZEIGE] Bildformat Wählen Sie die für das Bildformat des Fernsehers die geeignete Einstellung. Drücken Sie die rote Taste (R), um die Sender in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Drücken Sie die grüne Taste (G), um die Sender in der Reihenfolge FTA - CAS anzuzeigen. Drücken Sie die gelbe Taste (Y), um die Sender in numerischer Reihenfolge anzuzeigen. Jetzt/Folgende: Hier werden die aktuellen und die kommenden Sendungen angezeigt. Drücken Sie die Taste TIMER REC, um zu überprüfen, ob die Programmierung korrekt vorgenommen wurde. Drücken Sie während der Aufnahme mehrmals die Taste I/i, um die Aufnahmedauer festzulegen. Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste m bzw. Wählen Sie über die Nummerntasten die gewünschte Markierungsnummer aus. Drücken Sie die Taste u, um die gewünschte Markierungsnummer zu markieren. Drücken Sie die Taste CLEAR, um die markierte Szene im Suchmenü zu löschen. Drücken Sie die gelbe Taste (Y), um die normale Bildgröße anzuzeigen. Drücken Sie die Taste u, um die gewünschte Markierungsnummer zu markieren. Wählen Sie mit den Tasten I/i die gewünschte Sprache, die Audiospur oder den Tonkanal aus. [. . . ] Markieren Sie mit den Tasten U/u/I/i die Option [OK] und drücken Sie ENTER ( ), um die Suchergebnisse anzuzeigen. Drücken Sie die blaue Taste (B), um die Aktualisierung zu starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BDC582

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BDC582 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag