Gebruiksaanwijzing LG BD370

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG BD370. Wij hopen dat dit LG BD370 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG BD370 te teleladen.


Mode d'emploi LG BD370
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG BD370 (2363 ko)
   LG BD370 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (2356 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG BD370

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BD370-P-BDEULLK-DUT 1/15/09 5:56 PM Page 1 BD370 Als ENERGY STAR® Partner heeft LG bepaald dat dit product of productmodellen voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energie efficiëntie. ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. NEDERLANDS BD370-P-BDEULLK-DUT 1/15/09 5:56 PM Page 2 OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel. [. . . ] Bijvoorbeeld, indien een BD-ROM site inhoud bevat zoals koppelingen naar filmreclames, dan kunt u de gedownloade online inhoud op de speler bekijken. Om deze functie te gebruiken is het niet nodig dat u verbinding maakt met een pc. Voorbereidingen: · Deze functie vereist een permanent ingeschakelde breedbandinternetverbinding. (Zie pagina 18-19. ) · Een BD-ROM schijf die compatible is met deze functie is vereist. Niet alle BD-ROM schijven zijn compatible. Hoe de netwerkconfiguratie te controleren Selecteer de optie [IP Modus] en controleer de statusindicator voor het netwerk dat boven het menu wordt getoond. (De netwerkstatusindicator verandert naar gelang de netwerkconfiguratie. ) In staat om het netwerk te gebruiken Bezig met testen netwerk Niet in staat netwerk te gebruiken IP Instelling Deze optie is alleen beschikbaar als u de optie [IP Modus] hebt ingesteld op [Statisch IP]. Selecteer een vak met de v / V / b / B-knoppen. Vul vervolgens met de cijferknoppen een waarde in. Druk nadat [OK] is gemarkeerd op ENTER om de procedure te voltooien en sluit het scherm. BD-LIVE aansluiting U kunt de internettoegang beperken indien de BD-Live functies gebruikt worden. [Toegestaan] ­ Internettoegang is toegestaan voor alle BD-Live inhoud. IP Modus Als er een DHCP-server op het LAN-netwerk aanwezig is, krijgt deze speler automatisch een IP-adres toegewezen. Als u een breedbandrouter of breedbandmodem gebruikt die een DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-serverfunctie heeft dan selecteert u [Dynamisch IP]. Als er een DHCP-server op het netwerk aanwezig is en u wilt het IP-adres met de hand instellen, selecteer dan [Statisch IP] en stel vervolgens de opties [IP Adres], [Subnet Mask], [Gateway] en [DNS Server] met behulp van [IP Instelling] in. [Deels toegestaan] ­ Internettoegang is alleen toegestaan voor BD-Live inhoud met eigenaar certificaat. Internettoegang en AACS Online functies zijn vebroden voor alle BD-Live inhoud zonder certificaat. [Verboden] ­ Internettoegang is verboden voor alle BD-Live inhoud. 26 BD370-P-BDEULLK-DUT 1/15/09 5:56 PM Page 27 [ANDERS]-menu Software-update U kunt de software updaten door de eenheid direct op de server voor updaten van de software aan te sluiten (zie pagina 41). Code DivX® is een digital videoformaat gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Gecertificeerd of DivX Ultra Gecertificeerd toestel dat DivX video afspeelt. Dit DivX® Gecertificeerd toestel moet geregistreerd zijn om DivX Video-on-Demand (VOD) inhoud af te spelen. Genereer eerst de DivX VOD registratiecode voor uw toestel eerst en voer deze tijdens het registratieproces in. (Belangrijk: DivX VOD inhoud wordt beschermd door een DivX DRM (Digital Rights Management) systeem dat afspelen beperkt in geregistreerde DivX Gecertificeerde toestellen. Indien u DivX VOD inhoud afspeelt die niet bevoegd verklaard is voor uw toestel, zal het bericht "Autorisatiefout" getoond worden en zal de inhoud niet afgespeeld worden). Kijk voor meer informatie op www. divx. com/vod. [. . . ] DE NETWERKDIENSTEN WORDEN VERSTREKT "ZOALS ZE ZIJN". VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN VERSTREKT LG GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES VOOR (i) DE ACCURATESSE, GELDIGHEID, TIJDLIJNEN, WETTIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN EEN NETWERKDIENST DIE BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DIT PRODUCT; OF (ii) DAT DE NETWERKDIENSTEN VIRUSVRIJ ZIJN OF VRIJ ZIJN VAN ANDERE ONDERDELEN DIE DIT PRODUCT, UW COMPUTER, TELEVISIE, ANDERE APPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN, BENADELEN OF BESCHADIGEN. LG VERWERPT EXPLICIET IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL EN VOLGENS GEEN ENKELE WETGEVING, CONTRACTUEEL OF ONRECHTMATIG, STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZAL LG VERANTWOORDING VERSCHULDIG ZIJN AAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, WETTELIJKE, GEVOLG OF ANDERE SCHADE OF PROCESKOSTEN OF KOSTEN VOORTKOMEND UIT DE NETWERKDIENSTEN, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF INDIEN ZULKE SCHADE VOORZIEN HAD KUNNEN WORDEN. De Netwerkdiensten kunnen op ieder moment beëindigd of onderbroken worden, en LG geeft geen garantie dat een Netwerkdienst gedurende een bepaalde tijd beschikbaar is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG BD370

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG BD370 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag