Gebruiksaanwijzing LG ARNU76GB8A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ARNU76GB8A2. Wij hopen dat dit LG ARNU76GB8A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ARNU76GB8A2 te teleladen.


LG ARNU76GB8A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11892 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ARNU76GB8A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMAvoorschriften. 2 Binnenelement Veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de apparatuur te voorkomen. ■ Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. WAARSCHUWING LET OP Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel. [. . . ] Installeer het aircosysteem niet op plaatsen waar het geluid of warme lucht van het buitenelement omwonenden kan hinderen. Het apparaat moet altijd door minimaal twee personen getild en verplaatst worden. Houd het aircosysteem altijd horizontaal – ook tijdens installatiewerkzaamheden. Installeer het aircosysteem niet waar het rechtstreeks blootstaat aan wind uit zee (zoutinwerking). Door toenemende corrosievorming op de condensor en de verdampervinnen gaat het aircosysteem steeds slechter werken. – Bediening Stel uw huid (en die van andere kamersbewoners) niet langdurig aan koude lucht bloot. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is. • Een vuil filter vermindert de efficiëntie van het aircosysteem en kan storingen storing of beschadigingen van het systeem veroorzaken. Ga bij het reinigen of controleren van het systeem altijd op een stevige stoel of ladder staan. Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, de instandhouding van kunstwerken e. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een precisiekoelsysteem. Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van het aircosysteem niet aan. Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen) • Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem. Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is. € Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden. Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. • De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. [. . . ] Bij opnieuw opstarten duurt het zo’n drie minuten voordat het aircosysteem ingeschakeld wordt. € Controleer of dit wellicht een vochtluchtje van de muren, de vloerbedekking, de meubels of andere textielproducten in de ruimte is. € Condenswater kan ontstaan als de warme lucht in het lokaal door de luchtstroom van het aircosysteem wordt afgekoeld. € Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ARNU76GB8A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ARNU76GB8A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag