Gebruiksaanwijzing LG ARNU07GSER2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ARNU07GSER2. Wij hopen dat dit LG ARNU07GSER2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ARNU07GSER2 te teleladen.


LG ARNU07GSER2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1238 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG ARNU07GSER2 (9502 ko)
   LG ARNU07GSER2 (1163 ko)
   LG ARNU07GSER2 (2936 ko)
   LG ARNU07GSER2 (1367 ko)
   LG ARNU07GSER2 (9502 ko)
   LG ARNU07GSER2 ANNEXE 589 (8955 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ARNU07GSER2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LG systeem Binnenelement (2 series) HANDLEIDING Type: ART COOL MIRROR DUTCH BEDRJFSTEMPERATUUR (°C) KOELMODUS BINNEN BUITEN MAX. 27°C 20°C 24°C 1°C BELANGRIJK · Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit kameraircosysteem installeert en bedient. · Bewaar deze handleiding na lezing zorgvuldig voor later gebruik. Gebruikershandleiding binnenelement, type Art Cool Mirror INHOUD BELANGRIJKE GEGEVENS Veiligheidsvoorzieningen. . . . . . 3 Voorbereidingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Inleiding product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bedieningshandleiding. . . . . . . . . . 8 Onderhoud en service . . . . . . . . . 10 Voordat u om service belt . . . 12 Noteer hier de naam en de nummers van het model en de serie: Model nr. Naam van de dealer Datum van aankoop I Niet uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op deze pagina vast voor het geval u deze in verband met een aanspraak op garantie moet overleggen. LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een correct gebruik en onderhoud van uw airco. [. . . ] Het apparaat moet altijd door minimaal twee personen getild en verplaatst worden. Houd het aircosysteem altijd horizontaal ­ ook tijdens installatiewerkzaamheden. Installeer het aircosysteem niet waar het rechtstreeks blootstaat aan wind uit zee (zoutinwerking). Door toenemende corrosievorming op de condensor en de verdampervinnen gaat het aircosysteem steeds slechter werken. Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet. I Bediening Stel uw huid (en die van andere kamersbewoners) niet langdurig aan koude lucht bloot. (Ga niet in de luchtstroom zitten. ) · Dat is slecht voor uw gezondheid. · Daardoor voorkomt brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kunststof onderdelen van de installatie. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is. · Een vuil filter vermindert de efficiëntie van het aircosysteem en kan storingen storing of beschadigingen van het systeem veroorzaken. Ga bij het reinigen of controleren van het systeem altijd op een stevige stoel of ladder staan. Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, de instandhouding van kunstwerken e. d. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een precisiekoelsysteem. Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van het aircosysteem niet aan. · Voorkom dus dat u gewond raakt. DUTCH · Daardoor kan het product defect raken. Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen) · Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem. · Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. · Daardoor voorkomt u brandwonden en explosiegevaar. Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is. · Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden. Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. · Daardoor voorkomt u brand- en explosiegevaar. Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. [. . . ] Het kan een elektrische schok veroorzaken. 10 Binnenelement Maintenance and Service Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is. Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is. . . Laat het aircosysteem met de volgende instellingen 2 tot 3 uur draaien. (Zie pagina 10 voor het reinigen van het filter. ) LET OP Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt. Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar. Controleer of de luchtinlaat en de -uitlaat van het binnen- en het buitenelement niet geblokkeerd zijn. Praktische informatie De luchtfilters en uw energienota. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ARNU07GSER2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ARNU07GSER2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag