Gebruiksaanwijzing LG ARNU07GCEU2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ARNU07GCEU2. Wij hopen dat dit LG ARNU07GCEU2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ARNU07GCEU2 te teleladen.


LG ARNU07GCEU2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (689 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG ARNU07GCEU2 (4497 ko)
   LG ARNU07GCEU2 (996 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ARNU07GCEU2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · De installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs worden uitgevoerd in overeenstemming met de officiële KEMA-voorschriften. 2 Binnenelement Veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen Houd u aan de volgende aanwijzingen om persoonlijk letsel van u of anderen en beschadiging van de apparatuur te voorkomen. I Besturingsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen de apparatuur beschadigen. De ernst hiervan wordt uitgedrukt door de volgende pictogrammen. WAARSCHUWING LET OP Dit teken wijst op de mogelijkheid van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel. [. . . ] Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden. Knop voor selectie van de bedieningsmodus Bestemd voor het kiezen van de bedieningsmodus. Knop voor instellen van functies Bestemd voor het instellen of ongedaan maken van automatisch reinigen of de Smart reinigingsmodus. LCD-helderheidsknop (optie) Bestemd voor het instellen van de helderheid van de statuslampjes. Smart-reinigingsknop (optie) Bestemd voor het starten en stoppen van de Smart-reinigingsfunctie. Instelknop voor kamertemperatuur Bestemd voor het instellen van de kamertemperatuur. AAN/UIT-knop Wordt gebruikt om het aircosysteem in en uit te schakelen. Regelknop voor de ventilatorsnelheid van het binnenelement Bestemd voor het in vier stappen instellen van de draaisnelheid van de ventilator: langzaam, gemiddeld, snel en afwisselend. Knop voor automatische draaiing Bestemd voor stoppen en starten van de jaloeziebeweging en het instellen van de gewenste richting van de luchtstroom. Regelknop voor horizontale luchtstroom (optie) Bestemd voor het instellen van de gewenste richting van de horizontale luchtstroom. Instelknop voor timer en tijd Bestemd voor het instellen van de start- en stoptijd en de slaapstand. Controleknop voor kamertemperatuur Bestemd voor het controleren van de kamertemperatuur. Omschakelknop °C/°F Bestemd voor het overschakelen van de temperatuuruitlezing van graden Celsius naar graden Fahrenheit en omgekeerd. Resetknop Bestemd voor het resetten van de afstandsbediening. 8 1 2 9 10 11 3 4 5 6 7 16 12 13 14 15 PQWRCDF0 (Warmtepomp) PQWRHDF0 (Alleen koelen) Bedieningsmodus Koelmodus Automatische modus of automatisch overschakelen Ontvochtingsmodus Verwarmingsmodus Ventilatormodus · Koelmodel ( ), warmtepompmodel ( ) 8 Binnenelement Onderhoud en service Onderhoud en service WAARSCHUWING: Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit. Rooster, behuizing en afstandsbediening Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. [. . . ] · Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. · Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van het binnenelement mogelijk geblokkeerd? Het aircosysteem werkt niet echt geruisloos. - Dit is het geluid van het koelmiddel freon dat door het aircosysteem stroomt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ARNU07GCEU2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ARNU07GCEU2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag