Gebruiksaanwijzing LG ARNU07GCEU2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ARNU07GCEU2. Wij hopen dat dit LG ARNU07GCEU2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ARNU07GCEU2 te teleladen.


Mode d'emploi LG ARNU07GCEU2
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG ARNU07GCEU2 (4497 ko)
   LG ARNU07GCEU2 (996 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ARNU07GCEU2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Bel een erkende installateur voor het installeren van dit apparaat. · Het aircosysteem mag zonder toezicht van een volwassene niet door kinderen en minder valide personen worden bediend. · Voorkom dat kinderen met het aircosysteem spelen. · De netvoedingskabel van het aircosysteem mag alleen met gebruikmaking van originele remplace-onderdelen door een bevoegde elektromonteur worden vervangen. [. . . ] Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden. Knop voor selectie van de bedieningsmodus Bestemd voor het kiezen van de bedieningsmodus. Knop voor instellen van functies Bestemd voor het instellen of ongedaan maken van automatisch reinigen of de Smart reinigingsmodus. LCD-helderheidsknop (optie) Bestemd voor het instellen van de helderheid van de statuslampjes. Smart-reinigingsknop (optie) Bestemd voor het starten en stoppen van de Smart-reinigingsfunctie. Reinigingsknop Bestemd voor het wissen van alle timerfuncties. Instelknop voor kamertemperatuur Bestemd voor het instellen van de kamertemperatuur. AAN/UIT-knop Wordt gebruikt om het aircosysteem in en uit te schakelen. Regelknop voor de ventilatorsnelheid van het binnenelement Bestemd voor het in vier stappen instellen van de draaisnelheid van de ventilator: langzaam, gemiddeld, snel en afwisselend. Knop voor automatische draaiing Bestemd voor stoppen en starten van de jaloeziebeweging en het instellen van de gewenste richting van de luchtstroom. Regelknop voor horizontale luchtstroom (optie) Bestemd voor het instellen van de gewenste richting van de horizontale luchtstroom. Instelknop voor timer en tijd Bestemd voor het instellen van de start- en stoptijd en de slaapstand. Controleknop voor kamertemperatuur Bestemd voor het controleren van de kamertemperatuur. Omschakelknop °C/°F Bestemd voor het overschakelen van de temperatuuruitlezing van graden Celsius naar graden Fahrenheit en omgekeerd. Resetknop Bestemd voor het resetten van de afstandsbediening. 8 1 2 9 10 11 3 4 5 6 7 16 12 13 14 15 PQWRCDF0 (Warmtepomp) PQWRHDF0 (Alleen koelen) Bedieningsmodus Koelmodus Automatische modus of automatisch overschakelen Ontvochtingsmodus Verwarmingsmodus Ventilatormodus · Koelmodel ( ), warmtepompmodel ( ) 8 Binnenelement Onderhoud en service Onderhoud en service WAARSCHUWING: Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit. Rooster, behuizing en afstandsbediening Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen: · Water dat warmer is dan 40 °C. Dit kan vervorming en ontkleuring veroorzaken. · Vluchtige dampen kunnen het oppervlak van het aircosysteem beschadigen. OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt. h in ner T Be S ch uurmidd nzeen Luchtfilter De luchtfilters aan de onderzijde van het binnenelement (aanzuigzijde) moeten eenmaal per twee weken gecontroleerd en gereinigd worden of vaker als het nodig is. Reinig het filter met een stofzuiger of in een lauwwarm sopje. · Als het filter erg vuil is, kunt u het wassen in lauwwarm water waaraan u een niet-agressief wasmiddel hebt toegevoegd. [. . . ] · U hoort een geluid als van stromend water. - Dit is het geluid van het koelmiddel freon dat door het aircosysteem stroomt. · U hoort een geluid als van perslucht die met kracht in de lucht stroomt. -Dit is het geluid van het ontvochtingswater dat binnen in het aircosysteem wordt verwerkt. U hoort een krakend geluid. Het display van de afstandsbediening is wazig of geeft niets aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ARNU07GCEU2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ARNU07GCEU2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag