Gebruiksaanwijzing LG ARNH10GK2A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG ARNH10GK2A2. Wij hopen dat dit LG ARNH10GK2A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG ARNH10GK2A2 te teleladen.


LG ARNH10GK2A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (44695 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG ARNH10GK2A2 (44044 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG ARNH10GK2A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 12 Hydro Kit Consignes d’utilisation Affichage du code erreur Lorsque l’erreur se produit sur l’unité intérieure, le code d’erreur s’affiche sur la télécommande. 1 Drücken Sie die Funktionswahltaste, um die Benutzereinstellungen aufzurufen. (Die Anzeige AM/PM blinkt daraufhin) Drücken Sie die Taste Rechts, um die “Stunde” einzustellen. (Die Anzeige “Stunde” blinkt daraufhin) Drücken Sie die Tasten Auf und Ab, um die Stunde einzustellen. [. . . ] Als dit risico optreedt, schakelt het product over naar de modus voor ontdooien. Dit keert de cyclus om en neemt hitte van het interne systeem om bevriezing van het externe systeem te voorkomen. LAAGSTE TEMPERATUUR BEHOUDEN Het doel van deze modus is het handhaven van de temperatuur om te voorkomen dat de waterslang bevriest. KINDERSLOT GEEN FUNCTIE 8 Hydro Kit Instructie voor de eigenaar CENTRALE CONTROLLER Dit pictogram duidt aan dat het product geregeld wordt door de centrale controller. KLEINE PROBLEMEN Dit pictogram duidt aan dat lichte problemen zijn opgetreden. GROTE PROBLEMEN Dit pictogram duidt aan dat zware problemen zijn opgetreden. Werking van koelen Werking van verkoelen Weerafhankelijke werking Bedieningsmodus • Werking van koelen - Het product produceert koud water om te gebruiken in koeling onder de grond of koeling van de FCU. € Werking van verhitten - Het product produceert heet water om te gebruiken in verhitting onder de grond of verhitting van de FCU. Kamertemperatuur Watertemperatuur verlaten Temperatuur sanitaire watertank 2 Pas gewenste temperatuur aan door in elke modus te drukken op knop Temperatuur wijzigen. Om de temperatuur te verhogen Om de temperatuur te verlagen h Opmerking : Met elke druk op de knop verlaagt u de temperatuur met 1 °C of 2 °F. : Met elke druk op de knop verhoogt u de temperatuur met 1 °C of 2 °F. € We kunnen het temperatuurbereik van elke modus veranderen in de instelmodus voor installatie. € Instelling kamertemperatuur is beschikbaar wanneer sensor lucht externe ruimte (apart verkocht) geïnstalleerd wordt. 10 Hydro Kit Instructie voor de eigenaar Weerafhankelijke werking Deze modus wordt alleen toegpast voor verhitting. Om energie te besparen en het meeste comfort te geven zal de insteltemperatuur de buitentemperatuur volgen. Als buitentemperatuur lager wordt, zal de verhittingscapaciteit voor het huis automatisch groter worden om dezelfde kamertemperatuur te houden. Alle parameters zullen door het installatieprogramma ingesteld worden tijdens de opstartprocedure en zullen aan de karakteristieken van de locatie aangepast worden. 1 Druk op de knop OPER MODE om de weerafhankelijke werkingsmodus te selecteren. : Pictogram voor weerafhankelijke werking 2 Pas het gewenste temperatuurniveau aan door te drukken op de knoppen om de temperatuur te veranderen. 1 Druk op de knop OPER MODE om de weerafhankelijke werkingsmodus te selecteren. (Wanneer u op de knop View Temperature (Temperatuur bekijken) drukt, wordt de kamertemperatuur 5 seconden weergegeven. ) : Kamertemperatuur bekijken : Invoertemperatuur bekijken : Uitvoertemperatuur bekijken : Temperatuur sanitair water bekijken (Wordt ALLEEN weergegeven in de modus verhitting sanitair water) : View Solar Thermal Temperature (Wordt ALLEEN weergegeven in de modus verhitting sanitair water) Temperatuurbereik Weergegeven als NEDERLANDS Temperatuur Lucht Water onder 11°C(51°F) Lo 11°C(51°F) ~ 39°C(102°F) werkelijke temperatuur boven 39°C(102°F) Hi Onder 0°C(32°F) [* onder 40°C(104°F) ] Lo 0°C(32°F) ~ 92°C(197°F) [*40°C(104°F) ~ 120°C(248°F) ] werkelijke temperatuur Boven 92°C(197°F) [* boven 120°C(248°F) ] Hi (* : Zonnetemperatuur) Hydro Kit Ownerʼs Manual 11 Instructie voor de eigenaar Kinderslot Deze functie is om te voorkomen dat kinderen of andere mensen de controller gebruiken. [. . . ] Ergens in het systeem is er een schakelaar, stroomverbreker (beveiliging, aarde) of zekering die niet goed werkt. De gebruiker moet het aircosysteem zelf regelmatig controleren en reinigen om te voorkomen dat de prestaties ervan minder worden. In geval van speciale situaties moet het werk alleen gedaan worden door een servicetechnicus. 24 Hydro Kit Onderhoud en service Bedrijfsinstructies ■ Ontkoppel de stroomvoorziening van de Hydro Kit niet als deze in bedrijf is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG ARNH10GK2A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG ARNH10GK2A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag